Commit 92c2b3e6 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 57eb9254
Pipeline #149930 skipped
......@@ -1303,7 +1303,7 @@ languages:
url: /themes/
weight: 120
params:
description: Kate je moderen urejevalnik besedil izdelan z orodji KDE Frameworks
description: Kate je sodoben urejevalnik besedil, izdelan z orodji KDE Frameworks
in Qt.
title: Kate
weight: 2
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ title: Obtener Kate
{{< store_badge type="msstore" link="https://www.microsoft.com/store/apps/9NWMW7BB59HW" divClass="store-badge" imgClass="store-badge-img" >}}
+ [Kate mediante Chocolatey](https://chocolatey.org/packages/kate)
+ [Kate release (64bit) installer](https://download.kde.org/stable/release-service/21.12.3/windows/kate-21.12.3-1589-windows-msvc2019_64-cl.exe) *
+ [Instalador de la versión de Kate (64 bits)](https://download.kde.org/stable/release-service/21.12.3/windows/kate-21.12.3-1589-windows-msvc2019_64-cl.exe) *
+ [Instalador de la compilación diaria de Kate (64 bits)](https://binary-factory.kde.org/view/Windows%2064-bit/job/Kate_Nightly_win64/) **
+ [Compilar](/build-it/#windows) el código fuente.
......
......@@ -35,10 +35,10 @@ title: Pridobi Kate
{{< store_badge type="msstore" link="https://www.microsoft.com/store/apps/9NWMW7BB59HW" divClass="store-badge" imgClass="store-badge-img" >}}
+ [Kate via Chocolatey](https://chocolatey.org/packages/kate)
+ [Kate release (64bit) installer](https://download.kde.org/stable/release-service/21.12.3/windows/kate-21.12.3-1589-windows-msvc2019_64-cl.exe) *
+ [Kate nočni (64bit) namestilnik](https://binary-factory.kde.org/view/Windows%2064-bit/job/Kate_Nightly_win64/) **
+ [Izgradi ga](/build-it/#windows) iz vira.
+ [Kate prek Chocolatey](https://chocolatey.org/packages/kate)
+ [Namestilnik izdaje Kate (64-bitno)](https://download.kde.org/stable/release-service/21.12.3/windows/kate-21.12.3-1589-windows-msvc2019_64-cl.exe) *
+ [Namestilnik nočne gradnje Kate (64-bitno)](https://binary-factory.kde.org/view/Windows%2064-bit/job/Kate_Nightly_win64/) **
+ [Izgradite ga](/build-it/#windows) iz izvorne kode.
{{< /get-it >}}
......@@ -46,9 +46,9 @@ title: Pridobi Kate
### macOS
+ [Kate release installer](https://binary-factory.kde.org/view/MacOS/job/Kate_Release_macos/) *
+ [Kate nightly installer](https://binary-factory.kde.org/view/MacOS/job/Kate_Nightly_macos/) **
+ [Build it](/build-it/#mac) from source.
+ [Namestilnik izdaje Kate](https://binary-factory.kde.org/view/MacOS/job/Kate_Release_macos/) *
+ [Namestilnik nočne gradnje Kate](https://binary-factory.kde.org/view/MacOS/job/Kate_Nightly_macos/) **
+ [Izgradite ga](/build-it/#mac) iz izvorne kode.
{{< /get-it >}}
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ title: Hämta Kate
{{< store_badge type="msstore" link="https://www.microsoft.com/store/apps/9NWMW7BB59HW" divClass="store-badge" imgClass="store-badge-img" >}}
+ [Kate via Chocolatey](https://chocolatey.org/packages/kate)
+ [Kate release (64bit) installer](https://download.kde.org/stable/release-service/21.12.3/windows/kate-21.12.3-1589-windows-msvc2019_64-cl.exe) *
+ [Installationsverktyg för Kate-utgåva (64-bitar)](https://download.kde.org/stable/release-service/21.12.3/windows/kate-21.12.3-1589-windows-msvc2019_64-cl.exe) *
+ [Kates nattliga (64-bitars) installationsverktyg](https://binary-factory.kde.org/view/Windows%2064-bit/job/Kate_Nightly_win64/) **
+ [Bygg det](/build-it/#windows) från källkod.
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ The current evolution of our mascot was first unveiled [in April 2021](/post/202
![Kate the Cyber Woodpecker](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_normal.png)
## Version without footer text
## Version ohne Fußtext
![Kate the Cyber Woodpecker - Without Text](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_notext.png)
......
......@@ -6,45 +6,45 @@ menu:
main:
parent: menu
weight: 100
title: Kateva maskota
title: Maskota programa Kate
---
Katevo maskoto, Kate Cyber Žolno, je oblikoval [Tyson Tan](https://www.tysontan.com/).
Maskoto programa Kate, Kiberolno Kate, je oblikoval [Tyson Tan](https://www.tysontan.com/).
Trenutni razvoj naše maskote je bil prvič razkrit [v aprilu 2021](/post/2021/2021-04-28-lets-welcome-kate-the-cyber-woodpecker/).
## Kate Cyber Žolna
## Kiberolna Kate
![Kate Cyber Žolna](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_normal.png)
![Kiberolna Kate](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_normal.png)
## Verzija brez spremnega besedila
## Različica brez spremnega besedila
![Kate Cyber Žolna - brez besedila](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_notext.png)
![Kiberolna Kate - brez besedila](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_notext.png)
## Verzija brez ozadja
## Različica brez ozadja
![Kate Cyber Žolna - brez ozadja](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_transparent.png)
![Kiberolna Kate - brez ozadja](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_transparent.png)
## Licenciranje
Za licenco, če citiramo Tysona:
> S tem podarjam novi Kate Cyber Žolno projektu urejevalnik Kate.Umetniška dela imajo dvojno licenco pod LGPL (ali kako drugače kot urejevalnik Kate) in Creative Commons BY-SA. Na ta način me ni treba prositi za to dovoljenje pred uporabo/spreminjanjem maskote.
> S tem podarjam novo Kiberolno Kate projektu urejevalnik Kate. Umetniška dela so izdana pod dvojnim dovoljenjem, pod LGPL (ali kako drugače kot urejevalnik Kate) in Creative Commons BY-SA. Na ta način me ni treba prositi za to dovoljenje pred uporabo/spreminjanjem maskote.
## Zgodovina oblikovanja Kate Cyber Žolne
## Zgodovina oblikovanja Kiberolne Kate
Tysona sem vprašal, ali lahko delim vmesne različice, ki smo si jih izmenjali, da pokažemo evolucijo in strinjal se je ter celo napisal nekaj kratkih povzetkov o posameznih korakih. To vključuje začetno maskoto in ikono, ki ustrezatemu razvoju oblikovanja. Zato samo citiram, kaj je napisal o različnih korakih spodaj.
Tysona sem vprašal, ali lahko delim vmesne različice, ki smo si jih izmenjali, da pokažemo razvoj, in strinjal se je ter celo napisal nekaj kratkih povzetkov o posameznih korakih. To vključuje začetno maskoto in ikono, ki ustreza temu razvoju oblikovanja. Zato samo navajam, kar je napisal o različnih korakih spodaj.
### 2014 - Kate Žolna
### 2014 - Žolna Kate
![2014 version - Kate Žolna](/images/mascot/history/Kate_editor_mascot_woodpecker.png)
![Različica 2014 - Žolna Kate](/images/mascot/history/Kate_editor_mascot_woodpecker.png)
> Različica iz leta 2014 je bila narejena morda v času moje najnižje točke kot umetnika. V teh letih nisem risal veliko in sem bil na robu, da se popolnoma odpovem risanju. V tej različici je bilo nekaj zanimivih idej, in sicer {} oklepaji na prsih in barvno shemo, ki jo navdihuje shema poudarjanja v barvni shemi kisika. Vendar je bila izvedba zelo poenostavljena - takrat sem namerno prenehal uporabljati kakršne koli tehnike, ki bi razkrile moje neustrezne osnovne spretnosti. V naslednjih letih bi šel skozi naporen proces obnoviti svojo pokvarjeno, samouko umetniško podlago od začetka. Sem hvaležen, da je ekipa Kate še vedno obdržala to različico na svoji spletni strani za več let.
> Različica iz leta 2014 je nastala morda v času moje najnižje točke kot umetnika. V teh letih nisem risal veliko in sem bil na robu, da se popolnoma odpovem risanju. V tej različici je bilo nekaj zanimivih idej, in sicer {} oklepaji na prsih in barvna shema, ki jo navdihuje shema poudarjanja v barvni shemi kisika. Vendar je bila izvedba zelo poenostavljena - takrat sem namerno prenehal uporabljati kakršne koli tehnike, ki bi razkrile moje neustrezne osnovne spretnosti. V naslednjih letih bi šel skozi naporen proces obnoviti svojo okvarjeno, samouko umetniško podlago od začetka. Hvaležen sem, da je ekipa Kate še vedno obdržala to različico na svoji spletni strani za več let.
### 2020 - Nova ikona Kate
![2020 - nova ikona Kate](/images/mascot/history/kate-3000px.png)
> Nova ikona Kate je bila moj edini poskus prave vektorske umetnosti. Bilo je ob takrat sem začel razvijati nekaj šibkega umetniškega čuta. Prej še nisem imel izkušenj pri oblikovanju ikon, nisem poznal discipline, kot so matematično vodeni proporci. Vsaka oblika in krivulja je bila prilagojena z uporabo mojega umetniškega instinkta. Koncept je bil zelo preprost: gre za ptico v obliki črke "K", ki mora biti oster. Ptica je bila mogočnejša, dokler je Christoph ni usmeril ven, sem jo kasneje spremenil v bolj gladko obliko.
> Nova ikona Kate je bila moj edini poskus prave vektorske slike. Bilo je ob takrat sem začel razvijati nekaj šibkega umetniškega čuta. Prej še nisem imel izkušenj pri oblikovanju ikon, nisem poznal discipline, kot so matematično vodeni proporci. Vsaka oblika in krivulja je bila prilagojena z uporabo mojega umetniškega instinkta. Koncept je bil zelo preprost: gre za ptico v obliki črke "K", ki mora biti oster. Ptica je bila mogočnejša, dokler je Christoph ni usmeril ven, sem jo kasneje spremenil v bolj gladko obliko.
### 2021 - Skica maskote
......@@ -54,12 +54,12 @@ Tysona sem vprašal, ali lahko delim vmesne različice, ki smo si jih izmenjali,
### 2021 - Oblikovanje maskote
![2021 verzija - Ponovno oblikovanje nove maskote](/images/mascot/history/electrichearts_20210103_kate_design.png)
![Različica 2021 - Ponovno oblikovanje nove maskote](/images/mascot/history/electrichearts_20210103_kate_design.png)
> Preoblikovanje Kateve maskote se je spet nadaljevalo, ko sem končal z risanjem novega slike dobrodošlice za prihajajoči program Krita 5.0. Lahko sem se potrudil, da naredim vsakič več, ko sem takrat poskusil novo sliko, sem bil odločen ohraniti robotski koncept. Čeprav so bili proporci neomejeni, je bila mehanska zasnova elementov bolj ali manj skovana v tem.
> Preoblikovanje maskote Kate se je spet nadaljevalo, ko sem končal z risanjem novega slike dobrodošlice za prihajajoči program Krita 5.0. Lahko sem se potrudil, da naredim vsakič več, ko sem takrat poskusil novo sliko, sem bil odločen ohraniti robotski koncept. Čeprav so bili proporci neomejeni, je bila mehanska zasnova elementov bolj ali manj skovana v tem.
### 2021 - Končna maskota
![2021 verzija - Končna Kate Cyber Žolna](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_normal.png)
![Različica 2021 - Končna Kiberolna Kate](/images/mascot/electrichearts_20210103_kate_normal.png)
> Proporci so bili prilagojen, ko je na to opozoril Christoph. Poza je bila prilagojena, da se počuti bolj udobno. Krila so bila na novo narisana po preučevanju pravih ptičjih kril. Ročno je bila narisana čudovita, podrobna tipkovnica, dapoudari glavno uporabo aplikacije. Abstraktno ozadje je bilo dodano z ustreznim dizajnom 2D tipografije. Splošna ideja je: nedvomno vrhunska in umetna, a tudi nedvomno polna življenja in človečnosti.
all-features:
other: Vse možnosti
other: Vse funkcije
also-available:
other: 'Na voljo tudi v:'
appstream-badges-info:
......@@ -28,9 +28,9 @@ features-desc:
nizov in vtičnika predogleda, ki vam lahko pokaže, kako bodo videti vaše datoteke
MD, HTML in celo SVG.
features-subtitle:
other: Kate je urejevalnik besedi z obilo možnostmi
other: Kate je urejevalnik besedil z obilo možnostmi
get-it:
other: Pridobi ga
other: Pridobite ga
kate-appstream-badge-pre-title:
other: Namesti Kate na
kate-konsole:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment