Commit 366aa3d0 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent bcaf57d7
---
draft: true
layout: page
publishDate: 2020-10-08 14:00:00
summary: Wat gebeurde er in de toepassingen van KDE deze maand
title: Update van toepassingen van KDE in oktober 2020
type: announcement
---
Na Akademy is een ophoogmaand met nieuwe bijgewerkte software en reparaties van bugs gearriveerd in de toepassingen van KDE.
# Nieuwe uitgaven
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
De maand is gestart met de uitgave van ons populaire [fotobeheerprogramma, digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
Betere ondersteuning voor Canon CR3 Metadata, RAW afbeeldingsformaten uit camera's zijn vaak niet gedocumenteerd en moeilijk te verwerken. De ontwikkelaars van digiKam 7.1.0 hebben een metadata-interface gebaseerd op libraw voor de CR3, en het programma is nu in staat een groot gedeelte van Exif-tags te lezen, inclusief GPS informatie, kleurprofiel en, natuurlijk, standaard IPTC en XMP containers.
Een nieuwe plug-in met takenwachtrijbeheer is geïntroduceerd die u texturen laat toepassen op afbeeldingen en een andere repareert hot pixels automatisch, dat wil zeggen, de “slechte pixels” die u krijgt bij gebruik van lange sluitertijden of werken met nachtafbeeldingen.
[IPTC Information Interchange Model](https://en.wikipedia.org/wiki/IPTC_Information_Interchange_Model) is de oude, maar nog steeds het algemene gebruikte metagegevensformaat voor foto's en deze uitgave verbetert de ondersteuning voor Unicode ervan.
digiKam is beschikbaar in uw Linux distributie als een broncode-tarball, Linux 32/64 bits AppImage bundels, macOS pakket en Windows 32/64 bit installatieprogramma's. [Download digiKam 7.1.0 hier](https://download.kde.org/stable/digikam/).
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
LabPlot is een interactieve grafische toepassing van KDE voor het maken van plots en de analyse van wetenschappelijke gegevens. LabPlot biedt een gemakkelijke manier om plots te maken, te beheren en te bewerken en om gegevensanalyse te doen. [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) is uitgegeven met een waarde van een jaar werk.
In 2.8 is het nu gemakkelijker om toegang te krijgen tot vele online hulpbronnen die gegevenssets bieden voor onderwijsdoeleinden. Er zijn nu vijf verzamelingen met meer dan 2000 gedocumenteerde gegevenssets. Bekijk deze video voor meer informatie:
{{< youtube pyP-5J3seQ8 >}}
Deze uitgave komt met twee nieuwe werkvelobjecten: referentielijnen en afbeeldingselementen. Referentielijnen kunnen vrij gepositioneerd worden op de plot om bepaalde waarden in de gevisualiseerde gegevens te accentueren. Afbeeldingselementen laten u een afbeelding toevoegen aan de plot of werkvellen.
Het spreadsheet biedt beschrijvingen voor statistieken voor de gegevenssets. We hebben deze informatie uitgebreid en de berekening van quartiles, trimean en van de statistische modus toegevoegd.
Dankzij het werk uitgevoerd op Cantor gedurende de laatste maanden zijn ontwikkelaars in staat om compatibiliteit met Jupyter-projectbestanden in deze uitgave van LabPlot toe te voegen.
Er is meer inspanning gestopt in de macOS versie van LabPlot. Naast vele kleine specifieke reparaties voor macOS, hebben we ook ondersteuning voor de toetsbalk die beschikbaar is op nieuwere MacBook Pro modellen toegevoegd.
[Labplot kan gedownload worden](https://labplot.kde.org/download/) voor Linux, Windows en Mac.
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Onze IDE voor het ontwikkelen van software, [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), brengt een half jaar werk, hoofdzakelijk gericht op stabiliteit, prestatie en toekomstige onderhoudbaarheid. Het voegt de nuttige functie toe van [optioneel inline notities tonen voor problemen aan het eind van de regel](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
De op het mobieltje gebaseerde agendatoepassing [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html) is uit! Hoewel een paar versies ook een tag hebben gekregen, is dit de eerste stabiele uitgave van Calindori als een KDE toepassing.
Calindori is beschikbaar op KDE Neon voor Plasma Mobile evenals op postmartketOS. Het is ook beschikbaar in de flatpak nightlies kdeapps opslagruimten voor ARM en x84_64. Tenslotte kunt u het ook uit broncode bouwen op uw Linux bureaubladwerkstation. De broncode en ondertekening kan gedownload worden van [download.kde.org](https://download.kde.org/stable/calindori/).
## Kid3 3.8.4
[Kid3](https://invent.kde.org/websites/kid3-kde-org) verbetert onze toepassing voor het geven van tags aan muziekbestanden.
Naast reparaties van bugs, biedt deze uitgave verbeteringen voor gebruik, zoals meer sneltoetsen voor navigatie en de mogelijkheid ze aan te passen. De detectie van het bestandstype is toleranter.
Verkrijg het uit [Windows Chocolatey Package](https://chocolatey.org/packages/kid3/), [macOS Homebrew Package](https://formulae.brew.sh/cask/kid3), [Android F-Droid Package](https://f-droid.org/en/packages/net.sourceforge.kid3/), [Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kid3), [macOS binary](https://prdownloads.sourceforge.net/kid3/kid3-3.8.4-Darwin.dmg?download), [Windows binary](https://prdownloads.sourceforge.net/kid3/kid3-3.8.4-win32-x64.zip?download)
# Verbeterde bugs
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="Foo" style="width: 600px">}}
Voor de ontwikkelaars buiten ons, we hadden een [uitgave met reparaties van bugs van Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0). Heaptrack traceert alle toewijzingen van geheugen en annoteert deze gebeurtenissen met stacktraces. Specifieke hulpmiddelen voor analyse bieden u de mogelijkheid om het geheugenprofiel van de heap te interpreteren
Er zijn verbeteringen aan de stabiliteit van Heaptrack die het meer bestand maken tegen fouten bij het vastleggen van gegevens. Bovendien hebben enkele slimmigheidjes aan het grafische analysehulpmiddel het efficiënter in gebruik gemaakt. De prestatie van de analysestap is ook enigszins verbeterd. Tenslotte is een belangrijke bug in het algoritme data-diffing gerepareerd, die deze functie opnieuw nuttiger zou moeten maken.
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
KDiff3 laat u tot drie tekstbestanden tegelijk vergelijken.
(Deze update)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] repareert typefouten, opnieuw laden van bestanden op Windows en kopiëren via het netwerk.
KDiff3 kan [gedownload worden](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) voor Linux, Mac en Windows.
## Tellico 3.3.3
Beheerder van verzamelingen [Tellico 3.3.3](https://tellico-project.org/tellico-3-3-3-released/) heeft de gegevensbron Entrez (Pubmed) verbetert door een API-sleutel te gebruiken indien beschikbaar en door de snelheidslimiet te gehoorzamen. Ontwikkelaars hebben ook de gegevensbron SDBdb verbeterd om te zoeken naar meerdere ISBN waarden.
## Konversation 1.7.6
IRC chat toepassing [Konversation](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005610.html) kreeg een reparatie van een bug die bouwt tegen meer Qt versies en repareert het laden van pictogramthema nick.
## Plug-ins voor het bekijken van Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="Foo" style="width: 600px">}}
Er zijn een paar plug-ins deze maand bijgewerkt. [Markdown Viewer KPart](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) en [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) beiden kregen nieuwe uitgaven met bijwerken van hun vertalingen en reparaties voor bouwen met oudere Qt. Deze beide plug-ins geven voorbeelden van met Markdown geformatteerde bestanden in Kate en andere KDE toepassingen.
# Inkomend
KTechLab, een IDE voor microcontrollers en elektronica, is een oudere toepassing die al enige tijd niet is uitgegeven vanwege het feit dat het oude techniek gebruikte. De codebasis van KTechLab is bijgewerkt en [versie 0.50.0](https://zoltanp.github.io/2020/09/ktechlab-0-50-0.html) is nu uit voor testen.
# Releases 20.08.2
Sommigen van onze projecten worden vrijgegeven in hun eigen tijdschaal en sommigen in massa vrijgegeven. De bundel 20.08.2 van projecten is vandaag vrijgegeven met tientallen reparaties van bugs en zou spoedig beschikbaar moeten zijn via opslagruimten voor toepassingen en distributies. Zie de [20.08.2 uitgavepagina](https://www.kde.org/info/releases-20.08.2.php) voor details.
Enige van de reparaties in de uitgave van vandaag:
* A bug that caused the Kate text editor to hide UI elements after closing a tab was fixed
* Downloading of office documents via Dolphin's GDrive integration no longer fails to handle the required server redirection
* Diagonal scrolling (e.g. with touchpads) in Konsole's terminal view was fixed
* The Okular document viewer now allows to click on hyper links that are covered by annotions
* In Kontact, configuring the automatic mail archiving or forwarding a message inline no longer causes a crash
* Automatic cutting of scene splits in the Kdenlive video editor now actually cuts the video, and opening projects with missing video clips was made more robust
* The image importer in Gwenview no longer hangs after closing
* The remote desktop sharing tool Krfb now handles scaled screens correctly
* Phone connections with KDE Connect got more robust after a security review
[20.08 uitgavenotities](https://community.kde.org/Releases/20.08_Release_Notes)
&bull; [Wiki-pagina voor downloaden van
pakketten](https://community.kde.org/Get_KDE_Software_on_Your_Linux_Distro)
&bull; [20.08.2 informatiepagina van
broncode](https://kde.org/info/releases-20.08.2) &bull; [20.08.2 volledige log
met wijzigingen](https://kde.org/announcements/changelog-
releases.php?version=20.08.2)
\ No newline at end of file
---
draft: true
layout: page
publishDate: 2020-10-08 14:00:00
summary: "O que se Passou nas Aplica\xE7\xF5es do KDE Neste M\xEAs"
title: "Actualiza\xE7\xE3o de Outubro 2020 das Aplica\xE7\xF5es do KDE"
type: announcement
---
Depois do Akademy, chegou um mês pleno de novas actualizações de aplicações e correcções de erros nas aplicações do KDE.
# Novos lançamentos
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
O mês começou com o lançamento da nossa famosa [aplicação de gestão de fotografias, o digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
Melhor suporte para os meta-dados da Canon CR3, os formatos de imagens RAW das máquinas fotográficas estão normalmente mal documentados e são difíceis de processar. Os programadores do digiKam 7.1.0 criaram uma interface de meta-dados baseada na 'libraw' para o CR3, sendo que a aplicação agora é capaz de ler uma boa parte das marcas EXIF, incluindo a informação de GPS, o perfil de cores e, obviamente, os contentores-padrão de IPTC e XMP.
Foi introduzido um novo 'plugin' de Gestor de Fila em Lote que lhe permite aplicar texturas sobre as imagens e outro que corrige automaticamente os pixels queimados, isto é, os “pixels errados” que obtém quando usa velocidades de obturação baixas ou trabalha com imagens à noite.
O [Modelo de Intercâmbio de Informações de IPTC](https://en.wikipedia.org/wiki/IPTC_Information_Interchange_Model) é o formato antigo de meta-dados, mas ainda comum, que é usado para fotografias, sendo que esta versão melhora o suporte de Unicode para o mesmo.
O digiKam está disponível na sua distribuição de Linux como um pacote com o código-fonte, imagens AppImage para Linux a 32/64 bits, um pacote para o macOS e instaladores para o Windows a 32/64 bits. [Obtenha o digiKam 7.1.0 aqui](https://download.kde.org/stable/digikam/).
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
O LabPlot é uma aplicação do KDE para gráficos interactivos e análise de dados científicos. O LabPlot oferece uma forma simples de criar, gerir e editar gráficos e de efectuar algumas análises de dados. O [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) foi lançado ao fim de um ano pleno de trabalho.
Na 2.8, agora é mais simples aceder a muitos recursos 'online' que fornecem conjuntos de dados para fins educativos. Existem agora cinco colecções com cerca de 2 000 conjuntos de dados documentados. Veja este vídeo para obter mais informações:
{{< youtube pyP-5J3seQ8 >}}
Esta versão vem com dois novos objectos da folha de trabalho: linhas de referência e elementos de imagens. As linhas de referência podem ser colocadas à vontade no gráfico para realçar certos valores nos dados visualizados. Os elementos de imagem permitem-lhe adicionar uma imagem ao gráfico ou à folha de trabalho.
A folha de cálculo fornece estatísticas descritivas sobre os conjuntos de dados. Alargámos esta informação e adicionámos o cálculo dos quartis, da média interna e do modo estatístico.
Graças ao trabalho efectuado sobre o Cantor nos últimos meses, os programadores conseguiram adicionar a compatibilidade com os ficheiros de projectos do Jupyter nesta versão do LabPlot.
Foi aplicado mais esforço na versão para macOS do LabPlot. Para além de diversas correcções pequenas e específicas do macOS, foi também adicionado o suporte para a barra táctil que está disponível nos modelos mais recentes do MacBook Pro.
[Pode obter o Labplot](https://labplot.kde.org/download/) para o Linux, Windows e Mac.
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
O nosso IDE de desenvolvimento de aplicações, o [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), ao fim de cerca de meio ano de trabalho, focou-se principalmente na estabilidade, na performance e na capacidade de manutenção no futuro. Adiciona a funcionalidade útil para [mostrar opcionalmente as notas incorporadas dos problemas no fim da linha](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Já saiu a aplicação móvel vocacionada para calendários [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html)! Ainda que algumas versões tenham também sido assinaladas, esta é a primeira versão estável do Calindori como uma aplicação do KDE.
O Calindori está disponível no KDE Neon para o Plasma Móvel, assim como no postmartketOS. Também está disponível nas versões diárias do repositório de Flatpak 'kdeapps' para o ARM e x84_64. Finalmente, podê-lo-á também compilar a partir do código-fonte no seu computador pessoal com Linux. Poderá obter o código-fonte e as assinaturas em [download.kde.org](https://download.kde.org/stable/calindori/).
## Kid3 3.8.4
O [Kid3](https://invent.kde.org/websites/kid3-kde-org) melhorou a nossa aplicação de marcação de ficheiros de música.
Para além das correcções de erros, esta versão oferece melhorias de usabilidade, como mais atalhos de navegação e a possibilidade de os configurar. A detecção do tipo de ficheiro é mais tolerante.
Poderá obter o [Pacote do Chocolatey para Windows](https://chocolatey.org/packages/kid3/), o [Pacote do Homebrew para macOS](https://formulae.brew.sh/cask/kid3), o [Pacote do F-Droid para Android](https://f-droid.org/en/packages/net.sourceforge.kid3/), o [Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kid3), o [executável para macOS](https://prdownloads.sourceforge.net/kid3/kid3-3.8.4-Darwin.dmg?download), o [executável para Windows](https://prdownloads.sourceforge.net/kid3/kid3-3.8.4-win32-x64.zip?download)
# Correcções de erros
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="XPTO" style="width: 600px">}}
Para os programadores por aí, foi lançada uma [versão com correcções de erros do Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0). O Heaptrack regista todas as alocações de memória e anota esses eventos com registos de chamadas. Algumas ferramentas dedicadas de análise então permitir-lhe-ão interpretar o perfil da memória de dados
Existem melhorias na estabilidade do Heaptrack que o tornam mais resistente a erros na gravação dos dados. Para além disso, foram feitos alguns pequenos ajustes na ferramenta de análise gráfica que o tornam mais eficiente no seu uso. A performance do passo de análise foi também ligeiramente melhorado. Finalmente, foi corrigido um erro importante no algoritmo de diferenças de dados, o que deverá tornar essa funcionalidade mais útil de novo.
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
O KDiff3 permite-lhe comparar até três ficheiros de texto de uma vez.
(Esta actualização)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] corrige erros ortográficos, o recarregamento de ficheiros no Windows e a cópia na rede.
Poderá [obter o KDiff3](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) para o Windows, Mac e Linux.
## Tellico 3.3.3
O gestor de colecções [Tellico 3.3.3](https://tellico-project.org/tellico-3-3-3-released/) melhorou a fonte de dados Entrez (Pubmed) para usar uma chave de API quando estiver disponível e para respeitar a taxa de chamadas. Os programadores também melhoraram a fonte de dados ISDBdb para procurar por vários valores de ISBN.
## Konversation 1.7.6
A aplicação de conversas em IRC [Konversation](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005610.html) recebeu uma correcção de erro onde é possível compilar com mais versões do Qt e corrige o carregamento do tema de ícones da alcunha.
## 'Plugins' de Visualização de Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="XPTO" style="width: 600px">}}
Foram actualizados alguns 'plugins' neste mês. O [KPart de Visualização de Markdown](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) e a [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) receberam ambos novas versões que actualizam as suas traduções e que corrigem problemas na compilação com versões mais antigas do Qt. Estes 'plugins' fornecem ambos antevisões dos ficheiros formatados em Markdown no Kate e nas outras aplicações do KDE.
# Recebido
O KTechLab, um IDE para microcontroladores e electrónica, é uma aplicação mais antiga que não foi lançada durante muito tempo pelo facto de estar a usar tecnologia antiga. O código de base do KTechLab foi actualizado e a [versão 0.50.0](https://zoltanp.github.io/2020/09/ktechlab-0-50-0.html) está agora disponível para testes.
# Versão 20.08.2
Alguns dos nossos projectos são lançados de acordo com as suas próprias agendas e alguns são lançados em massa. A versão 20.08.2 dos projectos foi lançada hoje e deverá estar disponível através das lojas de aplicações e distribuições em breve. Consulte mais detalhes na [página da versão 20.08.2](https://www.kde.org/info/releases-20.08.2.php).
Algumas das correcções incluídas nesta versão de hoje são:
* A bug that caused the Kate text editor to hide UI elements after closing a tab was fixed
* Downloading of office documents via Dolphin's GDrive integration no longer fails to handle the required server redirection
* Diagonal scrolling (e.g. with touchpads) in Konsole's terminal view was fixed
* The Okular document viewer now allows to click on hyper links that are covered by annotions
* In Kontact, configuring the automatic mail archiving or forwarding a message inline no longer causes a crash
* Automatic cutting of scene splits in the Kdenlive video editor now actually cuts the video, and opening projects with missing video clips was made more robust
* The image importer in Gwenview no longer hangs after closing
* The remote desktop sharing tool Krfb now handles scaled screens correctly
* Phone connections with KDE Connect got more robust after a security review
[Notas da versão 20.08](https://community.kde.org/Releases/20.08_Release_Notes)
[Página de transferências de pacotes na
Wiki](https://community.kde.org/Get_KDE_Software_on_Your_Linux_Distro) &bull;
[Página de informação do código do
20.08.2](https://kde.org/info/releases-20.08.2) &bull; [Registo de alterações
completo do 20.08.2](https://kde.org/announcements/changelog-
releases.php?version=20.08.2)
\ No newline at end of file
---
draft: true
layout: page
publishDate: 2020-10-08 14:00:00
summary: "\u041D\u043E\u0432\u0438\u043D\u0438 \u043F\u0440\u043E\u0433\u0440\u0430\
\u043C KDE \u0446\u044C\u043E\u0433\u043E \u043C\u0456\u0441\u044F\u0446\u044F"
title: "\u0416\u043E\u0432\u0442\u043D\u0435\u0432\u0435 \u043E\u043D\u043E\u0432\u043B\
\u0435\u043D\u043D\u044F \u043F\u0440\u043E\u0433\u0440\u0430\u043C KDE \u0443 2020\
\ \u0440\u043E\u0446\u0456"
type: announcement
---
Після Akademy маємо місяць оновлення програмного забезпечення та виправлення вад у програмах KDE.
# Нові випуски
## digiKam 7.1
{{< img class="text-center" src="digikam.png" caption="digiKam" style="width: 600px">}}
Місяць розпочався з випуску нашої популярної [програми для керування фотографіями, digiKam](https://www.digikam.org/news/2020-09-06-7.1.0_release_announcement/).
Удосконалено підтримку метаданих Canon CR3. Формати зображень цифрових негативів фотокамер часто є недокументованими і важкими до обробки. Розробниками digiKam 7.1.0 написано інтерфейси метаданих на основі libraw для обробки CR3, і програма тепер може читати значну частину міток Exif, зокрема дані GPS, профіль кольорів та, звичайно ж, стандартні контейнери IPTC та XMP.
Було впроваджено новий додаток керування чергою пакетної обробки. За його допомогою ви можете застосовувати текстури до зображення. Ще один з додатків автоматично виправляє «гарячі» пікселі, тобто «помилкові пікселі», які є наслідком повільної роботи затвору або знімання вночі.
[IPTC Information Interchange Model](https://en.wikipedia.org/wiki/IPTC_Information_Interchange_Model) є застарілим або усе ще поширеним форматом метаданих, який використовується у фотографіях. У цьому випуску удосконалено підтримку Unicode для цього формату.
digiKam можна встановити у вашому дистрибутиві Linux з архіву з початковим кодом, за пакунків Linux AppImage для 32- або 64-бітових систем. Також встановлення можливе за допомогою пакунка для macOS та 32- і 64-бітових пакунків для Windows. Отримати digiKam 7.1.0 можна [тут](https://download.kde.org/stable/digikam/).
## Labplot 2.8
{{< img class="text-center" src="labplot.png" caption="Labplot" style="width: 600px">}}
LabPlot — програма KDE для інтерактивної побудови графіків та аналізу наукових даних. За допомогою можна без проблем будувати графіки, керувати графіками і редагувати графіки, а також виконувати аналіз даних. [Labplot 2.8](https://labplot.kde.org/2020/09/16/labplot-2-8-released/) є результатом річної роботи розробників.
У версії 2.8 спрощено доступ до багатьох інтернет-ресурсів, які надають набори даних з навчальною метою. Передбачено доступ до п'яти збірок із понад 2000 документованими наборами даних. Ознайомтеся із нашим відео, щоб дізнатися більше:
{{< youtube pyP-5J3seQ8 >}}
У цьому випуску реалізовано два нових об'єкти робочого аркуша: еталонні лінії та елементи зображення. Еталонні лінії може бути довільно розташовано на кресленні для підсвічування певних значень у візуалізованих даних. Елементи зображення надають вам змогу додати зображення на креслення або робочий аркуш.
На робочому аркуші у новій версії може бути показано описову статистику наборів даних. У цьому випуску дані розширено: додано обчислення квартилів, середнє значення за трьома спостереженнями та статистичний режим.
Завдяки роботи, яку виконано з кодом Cantor протягом останніх місяців, розробникам вдалося додати до цього випуску LabPlot сумісність із файлами проєктів Jupyter.
Значних зусиль докладено до створення версії LabPlot для macOS. Окрім багатьох незначних специфічних для macOS виправлень, нами додано підтримку сенсорної панелі, яка є частиною новіших моделей MacBook Pro.
Ви можете [отримати пакунки Labplot](https://labplot.kde.org/download/) для Linux, Windows і Mac.
## KDevelop 5.6
{{< img class="text-center" src="https://www.kdevelop.org/sites/www.kdevelop.org/files/inline-images/KDevelop_5.6.0.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Протягом останньої половини року акцент у розробці нашого комплексного середовища для розробки програм, [KDevelop 5.6](https://www.kdevelop.org/news/kdevelop-560-released), було зроблено, в основному, на стабільності, швидкодії та придатності до подальшого супроводу. Додано корисну можливість [необов'язкового показу вбудованих нотаток щодо проблем наприкінці рядка](https://blog.david-redondo.de/kde/2020/02/28/problems.html).
## Calindori 1.2
{{< img class="text-center" src="https://dimitris.cc/img/dayview_desktop.png" caption="KDevelop" style="width: 600px">}}
Випущено програму-календар для мобільних пристроїв [Calindori 1.2](https://dimitris.cc/kde/2020/09/11/Calindori_1_2.html)! Хоча до цього було випущено пару версій, це перший стабільний випуск Calindori як програми KDE.
Calindori можна скористатися у KDE Neon для мобільної Плазми, а також у postmartketOS. Крім того, можна встановити програму з пакунка flatpak для платформ ARM і x84_64. Нарешті, ви можете зібрати програму з початкових кодів на вашій робочій станції під керуванням Linux. Початковий код та підписи можна отримати з [download.kde.org](https://download.kde.org/stable/calindori/).
## Kid3 3.8.4
[Kid3](https://invent.kde.org/websites/kid3-kde-org) — нова досконаліша версія програми для роботи із мітками у музичних файлах.
Окрім виправлень вад, у цьому випуску удосконалено зручність у користуванні, зокрема реалізовано більше навігаційних клавіатурних скорочень та можливість їхнього налаштовування. Удосконалено механізм виявлення типів файлів.
Встановити програму можна за допомогою [пакунка Chocolatey у Windows](https://chocolatey.org/packages/kid3/), [пакунка Homebrew у macOS](https://formulae.brew.sh/cask/kid3), [пакунка F-Droid в Android](https://f-droid.org/en/packages/net.sourceforge.kid3/), [Flatpak](https://flathub.org/apps/details/org.kde.kid3), [бінарного пакунка macOS](https://prdownloads.sourceforge.net/kid3/kid3-3.8.4-Darwin.dmg?download), [бінарного пакунка Windows](https://prdownloads.sourceforge.net/kid3/kid3-3.8.4-win32-x64.zip?download)
# Виправлення вад
## Heaptrack 1.2
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/heaptrack/gui_allocations_chart.png" caption="Щось" style="width: 600px">}}
Для розробників маємо [випуск із виправленнями вад Heaptrack](https://invent.kde.org/sdk/heaptrack/-/releases/v1.2.0). Heaptrack трасує усі запити щодо розміщення даних у пам’яті і анотує ці події за допомогою трасування стека. Далі, спеціалізовані інструменти для аналізу надають вам змогу обробляти дані профілювання пам’яті.
Удосконалено стабільність роботи Heaptrack — програма набагато стійкіше переносить помилки при записуванні даних. Крім того, трохи удосконалено засіб графічного аналізу — нова версія працює ефективніше. Дещо удосконалено також швидкодію на кроці аналізу. Нарешті, виправлено суттєву ваду у алгоритмі обчислення різниці між даними — це зробить цю можливість знову корисною.
## KDiff3 1.8.4
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kdiff3/diffscreen_two_way.png" caption="KDiff3" style="width: 600px">}}
За допомогою KDiff3 ви можете порівнювати між собою три текстові файли одночасно.
У цьому (оновленні)[https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005601.html] виправлено друкарські помилки, перезавантаження файлів у Windows та копіювання мережею.
Ви можете [отримати пакунки KDiff3](https://download.kde.org/stable/kdiff3/) для Linux, Mac і Windows.
## Tellico 3.3.3
У програмі для керування збірками [Tellico 3.3.3](https://tellico-project.org/tellico-3-3-3-released/) удосконалено підтримку джерела даних Entrez (Pubmed) — можна використовувати ключ до програмного інтерфейсу, якщо такий у вас є, враховано обмеження на частоту запитів. Розробниками також удосконалено роботу із джерелом даних ISDBdb для уможливлення пошуку за декількома значеннями ISBN.
## Konversation 1.7.6
У новій версії програми для спілкування в IRC [Konversation](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005610.html) виправлено вади, які заважали збиранню програми із ширшим діапазоном версій Qt, а також виправлено завантаження теми піктограм для записів користувачів.
## Додатки для перегляду Markdown
{{< img class="text-center" src="https://cdn.kde.org/screenshots/kmarkdownwebview/kmarkdownwebview.png" caption="Щось" style="width: 600px">}}
Цього місяця оновлено два додатки. Випущено нові версії [додатка для перегляду Markdown](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005607.html) та [KMarkdownWebView](https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-September/005608.html) з оновленням перекладів та виправленням збирання зі старішими версіями Qt. Обидва ці додатки забезпечують перегляд файлів у форматуванні Markdown у Kate та інших програмах KDE.
# Нове
KTechLab, комплексне середовище розробки для мікроконтролерів та електроніки, — давньою програмою, яка певний час не бачила нових випусків через те, що використовувала застарілу технологію. Код KTechLab було оновлено — тепер ми тестуємо нову [версію 0.50.0](https://zoltanp.github.io/2020/09/ktechlab-0-50-0.html).
# Випуски 20.08.2
Деякі з наших проєктів мають власний розклад випусків, а деякі ми випускаємо у наборі. Сьогодні було випущено набір програм 20.08.2 із виправленням десятків вад. Пакунки із програмами невдовзі мають з'явитися у крамницях програмного забезпечення та сховищах дистрибутивів. Докладніше про це на [сторінці випуску 20.08.2](https://www.kde.org/info/releases-20.08.2).
Ось деякі зі виправлень, які включено до цього випуску:
* A bug that caused the Kate text editor to hide UI elements after closing a tab was fixed
* Downloading of office documents via Dolphin's GDrive integration no longer fails to handle the required server redirection
* Diagonal scrolling (e.g. with touchpads) in Konsole's terminal view was fixed
* The Okular document viewer now allows to click on hyper links that are covered by annotions
* In Kontact, configuring the automatic mail archiving or forwarding a message inline no longer causes a crash
* Automatic cutting of scene splits in the Kdenlive video editor now actually cuts the video, and opening projects with missing video clips was made more robust
* The image importer in Gwenview no longer hangs after closing
* The remote desktop sharing tool Krfb now handles scaled screens correctly
* Phone connections with KDE Connect got more robust after a security review
[Нотатки щодо випуску
20.08](https://community.kde.org/Releases/20.08_Release_Notes) &bull; [Сторінка
вікі із посиланнями на
пакунки](https://community.kde.org/Get_KDE_Software_on_Your_Linux_Distro) &bull;
[Сторінка відомостей щодо коду 20.08.2](https://kde.org/info/releases-20.08.2)
&bull; [Повний список змін у 20.08.2](https://kde.org/announcements/changelog-
releases.php?version=20.08.2)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment