Commit 15469439 authored by Anuj Bansal's avatar Anuj Bansal

Announcements upto 2007

parent 30c6ce94
V0120200709061158460A0
\ No newline at end of file
[Dolphin]
AdditionalInfoV2=Icons_Permissions
Timestamp=2011,2,21,22,5,5
Version=2
<?php
$page_title = "Anunci de publicació de KDE 3.5.7";
$site_root = "../";
include "header.inc";
?>
<!-- Other languages translations -->
També disponible en:
<a href="announce-3.5.7.php">Anglès</a>
<a href="announce-3.5.7-es.php">Espanyol</a>
<!--<a href="http://fr.kde.org/announcements/announce-3.5.7-fr.php">Francès</a>
<a href="http://www.is.kde.org/announcements/announce-3.5.7.php">Islandès</a>-->
<a href="announce-3.5.7-it.php">Italià</a>
<a href="announce-3.5.7-nl.php">Holandès</a>
<a href="announce-3.5.7-pt.php">Portuguès</a>
<!--<a href="announce-3.5.7-pt-br.php">Portuguès del Brasil</a>
<a href="announce-3.5.7-sl.php">Eslovè</a>
<a href="announce-3.5.7-sv.php">Suec</a>
-->
---
title: Anunci de publicació de KDE 3.5.7
date: "2007-05-22"
---
<h3 align="center">
El Projecte KDE publica la setena versió que millora les traduccions i els serveis
......@@ -25,14 +9,12 @@ També disponible en:
</h3>
<p align="justify">
<strong>
El KDE 3.5.7 incorpora traduccions a 65 idiomes, millores al conjunt de programes
de gestió d'informació personal del KDE i a altres aplicacions.
</strong>
El KDE 3.5.7 incorpora traduccions a 65 idiomes, millores al conjunt de programes
de gestió d'informació personal del KDE i a altres aplicacions.
</p>
<p align="justify">
22 de maig del 2007 (INTERNET). Avui, el <a href="http://www.kde.org/">Projecte KDE</a> ha anunciat la disponibilitat immediata del KDE 3.5.7,
Avui, el <a href="http://www.kde.org/">Projecte KDE</a> ha anunciat la disponibilitat immediata del KDE 3.5.7,
una versió de manteniment de l'última generació de l'escriptori <em>lliure</em> més
avançat i potent per al GNU/Linux i altres UNIX. El KDE té ara traducció a
<a href="http://l10n.kde.org/stats/gui/stable/">65 idiomes</a>,
......@@ -44,10 +26,10 @@ També disponible en:
Aquesta versió posa un èmfasi especial en les aplicacions de
<a href="http://pim.kde.org/">gestió d'informació personal del KDE</a>.
S'han esmenat errors al
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">KAddressBook</a>, al
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook">KAddressBook</a>, al
<a href="http://kontact.kde.org/korganizer/">KOrganizer</a> i al
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm.php">KAlarm</a>, mentre que el
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail.php">KMail</a> addicionalment
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm">KAlarm</a>, mentre que el
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail">KMail</a> addicionalment
ha incorporat noves funcionalitats i millores, tant a la interfície de
treball com a la gestió de l'IMAP: pot gestionar quotes de l'IMAP i moure
totes les carpetes.
......@@ -97,9 +79,9 @@ També disponible en:
<p align="justify">
Per a una llista més detallada de millores des de la
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6.php">versió KDE 3.5.6</a>
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6">versió KDE 3.5.6</a>
del 25 de gener del 2007, si us plau, consulteu la pàgina de canvis del
<a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7.php">KDE 3.5.7</a>.
<a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7">KDE 3.5.7</a>.
</p>
<p align="justify">
......@@ -115,7 +97,7 @@ També disponible en:
La majoria de distribucions de Linux i sistemes operatius UNIX no incorporaran
immediatament les noves versions de KDE, sinó que integraran els paquets del KDE
3.5.7 en les seves properes versions. Consulteu
<a href="http://www.kde.org/download/distributions.php">aquesta llista</a>
<a href="http://www.kde.org/download/distributions">aquesta llista</a>
per veure quines distribucions porten el KDE.
</p>
......@@ -135,9 +117,9 @@ També disponible en:
</p>
<p align="justify">
<a name="package_locations"><em>Ubicació dels paquets</em></a>.
<a id="package_locations"><em>Ubicació dels paquets</em></a>.
Consulteu la pàgina d'informació del
<a href="/info/3.5.7.php">KDE 3.5.7</a> per obtenir una llista dels paquets
<a href="/info/3.5.7">KDE 3.5.7</a> per obtenir una llista dels paquets
binaris disponibles actualment dels que s'ha informat al Projecte KDE.
</p>
......@@ -145,11 +127,11 @@ També disponible en:
Com compilar el KDE 3.5.7
</h4>
<p align="justify">
<a name="source_code"></a><em>Codi font</em>.
<a id="source_code"></a><em>Codi font</em>.
El codi complet del KDE 3.5.7 es pot
<a href="http://download.kde.org/stable/3.5.7/src/">descarregar
lliurement</a>. Les instruccions de com compilar i instal·lar el KDE 3.5.7
estan disponibles a la pàgina d'informació del <a href="/info/3.5.7.php">KDE
estan disponibles a la pàgina d'informació del <a href="/info/3.5.7">KDE
3.5.7</a>.
</p>
......@@ -173,7 +155,7 @@ Esperem tindre notícies vostres ben aviat!
Quant al KDE
</h4>
<p align="justify">
El KDE és un projecte <a href="/awards/">premiat</a> i independent format per
El KDE és un projecte <a href="../../community/awards/">premiat</a> i independent format per
<a href="/people/">centenars</a> de desenvolupadors, traductors, artistes i
altres professionals d'arreu del món, col·laborant gràcies a Internet per
crear un entorn d'escriptori i d'oficina de lliure distribució, sofisticat,
......@@ -216,7 +198,7 @@ Esperem tindre notícies vostres ben aviat!
<hr />
<h4>Contactes de premsa</h4>
<table cellpadding="10"><tr valign="top">
<table cellpadding="10" align="center"><tr valign="top">
<td>
<b>Africa</b><br />
......@@ -230,13 +212,13 @@ Phone: +264 - 61 - 24 92 49<br />
<td>
<b>Asia and India</b><br />
Pradeepto Bhattacharya<br/>
A-4 Sonal Coop. Hsg. Society<br/>
Plot-4, Sector-3,<br/>
New Panvel,<br/>
Maharashtra.<br/>
India 410206<br/>
Phone : +91-9821033168<br/>
Pradeepto Bhattacharya<br/>
A-4 Sonal Coop. Hsg. Society<br/>
Plot-4, Sector-3,<br/>
New Panvel,<br/>
Maharashtra.<br/>
India 410206<br/>
Phone : +91-9821033168<br/>
<a href="ma&#0105;&#108;to&#00058;inf&#00111;-&#97;&#115;&#x69;a&#x40;kde.or&#x67;">info-asia kde.org</a>
</td>
......@@ -289,7 +271,3 @@ Phone: +55(41)262-0782 / +55(41)360-2670<br />
</tr></table>
<?php
include("footer.inc");
?>
<?php
---
title: Anuncio de lanzamiento de KDE 3.5.7
date: "2007-05-22"
---
$page_title = "Anuncio de lanzamiento de KDE 3.5.7";
$site_root = "../";
include "header.inc";
?>
<!-- Other languages translations -->
También disponible en:
<a href="announce-3.5.7.php">Inglés</a>
<a href="announce-3.5.7-ca.php">Catalán</a>
<a href="announce-3.5.7-it.php">Italiano</a>
<a href="announce-3.5.7-nl.php">Holandés</a>
<a href="announce-3.5.7-pt.php">Portugués</a>
<h3 align="center">
El proyecto KDE lanza la séptima versión que mejora las traducciones y servicios del escritorio líder de software libre.
......@@ -24,7 +15,7 @@ El proyecto KDE lanza la séptima versión que mejora las traducciones y servici
</p>
<p align="justify">
22 de mayo de 2007 (INTERNET). El <a href="http://www.kde.org/">Proyecto KDE</a> ha anunciado
El <a href="http://www.kde.org/">Proyecto KDE</a> ha anunciado
hoy la inmediata disponibilidad de KDE 3.5.7, una versión de mantenimiento para la última
generación del más avanzado y potente escritorio <em>libre</em> para GNU/Linux y otros UNIXes.
KDE ahora incorpora traducciones a 65 idiomas, haciéndolo disponible a más gente que la mayoría
......@@ -34,11 +25,11 @@ El proyecto KDE lanza la séptima versión que mejora las traducciones y servici
<p align="justify">
Esta versión se centra en las aplicaciones de <a href="http://pim.kde.org/">KDE PIM</a>.
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">KAddressBook</a>,
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook">KAddressBook</a>,
<a href="http://kontact.kde.org/korganizer/">KOrganizer</a> y
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm.php">KAlarm</a> han recibido correcciones de
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm">KAlarm</a> han recibido correcciones de
fallos, además de
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail.php">KMail</a>, que incorpora nuevas funcionalidades y mejoras tanto en la interfaz como en el manejo de IMAP: puede gestionar cuotas de IMAP y copiar y mover todas las carpetas.
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail">KMail</a>, que incorpora nuevas funcionalidades y mejoras tanto en la interfaz como en el manejo de IMAP: puede gestionar cuotas de IMAP y copiar y mover todas las carpetas.
</p>
<p>
......@@ -82,7 +73,7 @@ El proyecto KDE lanza la séptima versión que mejora las traducciones y servici
<p align="justify">
Para ver una lista más detallada de las mejoras realizadas desde
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6.php"> el lanzamiento de KDE 3.5.6</a> el 25 de enero de 2007, por favor visite el <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7.php">registro de cambios de KDE 3.5.7</a>.
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6"> el lanzamiento de KDE 3.5.6</a> el 25 de enero de 2007, por favor visite el <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7">registro de cambios de KDE 3.5.7</a>.
</p>
<p align="justify">
......@@ -95,7 +86,7 @@ Distribuciones que incluyen KDE
<p align="justify">
La mayor parte de las distribuciones de Linux y sistemas operativos UNIX no incorporan
de forma inmediata las nuevas versiones de KDE, pero integrarán KDE 3.5.7 en sus
próximas versiones. Compruebe <a href="http://www.kde.org/download/distributions.php">esta
próximas versiones. Compruebe <a href="http://www.kde.org/download/distributions">esta
lista</a> para ver qué distribuciones incluyen KDE.
</p>
......@@ -115,9 +106,9 @@ disponibles, pueden estar disponibles en las próximas semanas.
</p>
<p align="justify">
<a name="package_locations"><em>Localizaciones de paquetes</em></a>.
<a id="package_locations"><em>Localizaciones de paquetes</em></a>.
Para ver una lista actualizada de paquetes binarios disponibles de los que el Proyecto
KDE ha sido informado, por favor visite la <a href="/info/3.5.7.php">página
KDE ha sido informado, por favor visite la <a href="/info/3.5.7">página
de información de KDE 3.5.7</a>.
</p>
......@@ -125,11 +116,11 @@ de información de KDE 3.5.7</a>.
Compilando KDE 3.5.7
</h4>
<p align="justify">
<a name="source_code"></a><em>Código fuente</em>.
<a id="source_code"></a><em>Código fuente</em>.
El código fuente completo de KDE 3.5.7 puede ser
<a href="http://download.kde.org/stable/3.5.7/src/">descargado libremente</a>.
Hay disponibles instrucciones acerca de compilar e instalar KDE 3.5.7
en la <a href="/info/3.5.7.php">página de información de KDE 3.5.7</a>.
en la <a href="/info/3.5.7">página de información de KDE 3.5.7</a>.
</p>
<h4>
......@@ -148,7 +139,7 @@ que existe y crece sólo mediante la ayuda de muchos voluntarios que donan su ti
Acerca de KDE
</h4>
<p align="justify">
KDE es un <a href="/awards/">premiado</a> proyecto independiente formado por cientos de
KDE es un <a href="../../community/awards/">premiado</a> proyecto independiente formado por cientos de
desarrolladores, traductores, artistas y otros profesionales de todo el mundo, que colaboran
a través de Internet para crear y distribuir libremente un entorno de escritorio y oficina
sofisticado, personalizable y estable, basado en componentes, con arquitectura transparente
......@@ -191,7 +182,7 @@ complejo software comercial.
<hr />
<h4>Contactos de prensa</h4>
<table cellpadding="10"><tr valign="top">
<table cellpadding="10" align="center"><tr valign="top">
<td>
<b>África</b><br />
......@@ -263,8 +254,3 @@ Teléfono: +55(41)262-0782 / +55(41)360-2670<br />
</td>
</tr></table>
<?php
include("footer.inc");
?>
<?php
$page_title = "Annuncio del rilascio di KDE 3.5.7";
$site_root = "../";
include "header.inc";
?>
---
title: Annuncio del rilascio di KDE 3.5.7
date: "2007-05-22"
---
<p>FOR IMMEDIATE RELEASE</p>
<!-- Other languages translations -->
Disponibile anche in:
<a href="announce-3.5.7.php">Inglese</a>
<a href="announce-3.5.7-ca.php">Catalano</a>
<a href="announce-3.5.7-es.php">Spagnolo</a>
<a href="announce-3.5.7-nl.php">Olandese</a>
<a href="announce-3.5.7-pt.php">Portoghese</a>
<h3 align="center">
Il progetto KDE presenta la settima versione di servizio e traduzione della serie 3.5 di questo importante ambiente desktop libero
</h3>
<p align="justify">
<strong>
KDE 3.5.7 include traduzioni in 65 lingue, miglioramenti nella suite KDE PIM e anche in altre applicazioni.
</strong>
KDE 3.5.7 include traduzioni in 65 lingue, miglioramenti nella suite KDE PIM e anche in altre applicazioni.
</p>
<p align="justify">
22 maggio 2007 (INTERNET)</b>. Il <a href="http://www.kde.org/"> progetto KDE</a> annuncia oggi l'immediata
Il <a href="http://www.kde.org/"> progetto KDE</a> annuncia oggi l'immediata
disponibilit&agrave; di KDE 3.5.7, una versione di manutenzione per l'ultima generazione del pi&ugrave; avanzato e
potente desktop <em>libero</em> per GNU/Linux e altri UNIX. KDE attualmente supporta
<a href="http://l10n.kde.org/stats/gui/stable/">65 lingue</a> e ci&ograve; lo rende accessibile a pi&ugrave; persone
......@@ -36,11 +24,11 @@ Disponibile anche in:
<p align="justify">
Questo rilascio ha riservato un'attenzione particolare alle applicazioni di <a href="http://pim.kde.org/">KDE PIM</a>.
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">KAddressBook</a>,
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook">KAddressBook</a>,
<a href="http://kontact.kde.org/korganizer/">KOrganizer</a> e
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm.php">KAlarm</a> hanno ricevuto un profonda attenzione nella correzione
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm">KAlarm</a> hanno ricevuto un profonda attenzione nella correzione
di errori mentre
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail.php">KMail</a> presenta in pi&ugrave; nuove caratteristiche e miglioramenti
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail">KMail</a> presenta in pi&ugrave; nuove caratteristiche e miglioramenti
con modifiche sia all'interfaccia sia alla gestione di IMAP: adesso pu&ograve; gestire le quote IMAP e spostare tutte
le cartelle.
</p>
......@@ -86,9 +74,9 @@ Disponibile anche in:
<p align="justify">
Per una lista pi&ugrave; dettagliata di miglioramenti rispetto a
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6-it.php">KDE 3.5.6</a> del 25 gennaio 2007, fai
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6-it">KDE 3.5.6</a> del 25 gennaio 2007, fai
riferimento al collegamento:
<a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7.php">Cambiamenti KDE 3.5.7</a>.
<a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7">Cambiamenti KDE 3.5.7</a>.
</p>
<p align="justify">
......@@ -104,7 +92,7 @@ Disponibile anche in:
<p align="justify">
La maggior parte delle distribuzioni Linux e dei sistemi operativi UNIX non includono immediatamente
i nuovi rilasci di KDE, ma i pacchetti di KDE 3.5.7 saranno integrati nei loro prossimi rilasci.
Controlla <a href="http://www.kde.org/download/distributions.php">la lista</a> per vedere quali distribuzioni
Controlla <a href="http://www.kde.org/download/distributions">la lista</a> per vedere quali distribuzioni
sono rilasciate con KDE.
</p>
......@@ -124,20 +112,20 @@ Disponibile anche in:
</p>
<p align="justify">
<a name="package_locations"><em>Posizione pacchetti</em></a>.
<a id="package_locations"><em>Posizione pacchetti</em></a>.
Per una lista dei pacchetti binari disponibili dei quali il progetto KDE
&egrave; stato informato visita <a href="/info/3.5.7.php">Pagina informazioni KDE 3.5.7</a>.
&egrave; stato informato visita <a href="/info/3.5.7">Pagina informazioni KDE 3.5.7</a>.
</p>
<h4>
Compilazione KDE 3.5.7
</h4>
<p align="justify">
<a name="source_code"></a><em>Codice Sorgente</em>.
<a id="source_code"></a><em>Codice Sorgente</em>.
Il codice sorgente completo di KDE 3.5.7 pu&ograve; essere
<a href="http://download.kde.org/stable/3.5.7/src/">scaricato liberamente</a>.
Le istruzioni per compilare ed installare KDE 3.5.7
sono disponibili nella <a href="/info/3.5.7.php">Pagina informazioni KDE 3.5.7</a>.
sono disponibili nella <a href="/info/3.5.7">Pagina informazioni KDE 3.5.7</a>.
</p>
<h4>
......@@ -189,19 +177,20 @@ Non vediamo l'ora di sentir parlare di te!
KDE<sup>&#174;</sup> ed il logo K Desktop Environment<sup>&#174;</sup> sono marchi
registrati di KDE e.V.
Linux &egrave; un marchio registrato di Linus Torvalds.
Linux &egrave; un marchio registrato di Linus Torvalds.
UNIX &egrave; un marchio registrato di The Open Group negli USA ed in altri paesi.
UNIX &egrave; un marchio registrato di The Open Group negli USA ed in altri paesi.
Tutti gli altri marchi registrati e copyright a cui si fa riferimento in questo annuncio sono
di propriet&agrave; dei loro rispettivi proprietari.
</font>
Tutti gli altri marchi registrati e copyright a cui si fa riferimento in questo annuncio sono
di propriet&agrave; dei loro rispettivi proprietari.
</font>
</p>
<hr />
<h4>Contatti per ulteriori informazioni</h4>
<table cellpadding="10"><tr valign="top">
<table cellpadding="10" align="center"><tr valign="top">
<td>
<b>Africa</b><br />
......@@ -211,6 +200,7 @@ Windhoek<br />
Namibia<br />
Tel.: +264 - 61 - 24 92 49<br />
<a href="&#109;a&#105;l&#116;o:&#105;&#110;fo-&#0097;&#0102;r&#105;&#99;a&#x40;k&#100;e.&#111;&#x72;g">info-africa kde.org</a><br />
</td>
<td>
......@@ -273,8 +263,3 @@ Tel.: +55(41)262-0782 / +55(41)360-2670<br />
</td>
</tr></table>
<?php
include("footer.inc");
?>
<?php
$page_title = "KDE 3.5.7 Release Announcement";
$site_root = "../";
include "header.inc";
?>
---
title: KDE 3.5.7 Release Announcement
date: "2007-05-22"
description: Project Ships Seventh Translation and Service Release for Leading Free Software Desktop.
---
<p>FOR IMMEDIATE RELEASE</p>
<!-- Other languages translations -->
Also available in:
<a href="announce-3.5.7-ca.php">Catalan</a>
<a href="http://www.kdecn.org/announcements/announce-3.5.7.php">Chinese (simplified)</a>
<a href="announce-3.5.7-es.php">Spanish</a>
<a href="announce-3.5.7-it.php">Italian</a>
<a href="announce-3.5.7-nl.php">Dutch</a>
<a href="announce-3.5.7-pt.php">Portuguese</a>
<h3 align="center">
KDE Project Ships Seventh Translation and Service Release for Leading Free
Software Desktop
</h3>
<p align="justify">
<strong>
KDE 3.5.7 features translations in 65 languages, improvements to KDE PIM
suite and other applications.
</strong>
KDE 3.5.7 features translations in 65 languages, improvements to KDE PIM
suite and other applications.
</p>
<p align="justify">
May 22, 2007 (The INTERNET). The <a href="http://www.kde.org/">KDE
The <a href="http://www.kde.org/">KDE
Project</a> today announced the immediate availability of KDE 3.5.7,
a maintenance release for the latest generation of the most advanced and
powerful <em>free</em> desktop for GNU/Linux and other UNIXes. KDE now
......@@ -42,11 +30,11 @@ Also available in:
<p align="justify">
This release has a renewed focus on <a href="http://pim.kde.org/">KDE PIM</a>
applications.
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">KAddressBook</a>,
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook">KAddressBook</a>,
<a href="http://kontact.kde.org/korganizer/">KOrganizer</a> and
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm.php">KAlarm</a> received
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm">KAlarm</a> received
attention with bugfixes, while
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail.php">KMail</a> additionally
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail">KMail</a> additionally
witnessed new features and improvements with both interface work and
IMAP handling: it can manage IMAP quota and copy and move all folders.
</p>
......@@ -92,9 +80,9 @@ Also available in:
<p align="justify">
For a more detailed list of improvements since the
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6.php">KDE 3.5.6 release</a>
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6">KDE 3.5.6 release</a>
on the 25th January 2007, please refer to the
<a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7.php">KDE 3.5.7 Changelog</a>.
<a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7">KDE 3.5.7 Changelog</a>.
</p>
<p align="justify">
......@@ -111,7 +99,7 @@ Also available in:
Most of the Linux distributions and UNIX operating systems do not immediately
incorporate new KDE releases, but they will integrate KDE 3.5.7 packages in
their next releases. Check
<a href="http://www.kde.org/download/distributions.php">this list</a> to see
<a href="http://www.kde.org/download/distributions">this list</a> to see
which distributions are shipping KDE.
</p>
......@@ -131,21 +119,21 @@ Also available in:
</p>
<p align="justify">
<a name="package_locations"><em>Package Locations</em></a>.
<a id="package_locations"><em>Package Locations</em></a>.
For a current list of available binary packages of which the KDE
Project has been informed, please visit the
<a href="/info/3.5.7.php">KDE 3.5.7 Info Page</a>.
<a href="/info/3.5.7">KDE 3.5.7 Info Page</a>.
</p>
<h4>
Compiling KDE 3.5.7
</h4>
<p align="justify">
<a name="source_code"></a><em>Source Code</em>.
<a id="source_code"></a><em>Source Code</em>.
The complete source code for KDE 3.5.7 may be
<a href="http://download.kde.org/stable/3.5.7/src/">freely
downloaded</a>. Instructions on compiling and installing KDE 3.5.7
are available from the <a href="/info/3.5.7.php">KDE
are available from the <a href="/info/3.5.7">KDE
3.5.7 Info Page</a>.
</p>
......@@ -165,12 +153,5 @@ KDE page</a> for further information. </p>
We look forward to hearing from you soon!
</p>
<?php
include("../contact/about_kde.inc");
?>
<h4>Press Contacts</h4>
<?php
include("../contact/press_contacts.inc");
include("footer.inc");
?>
{{% include "/includes/about_kde.html" %}}
{{% include "content/includes/press_contacts.html" %}}
<?php
$page_title = "KDE 3.5.7 Release Announcement";
$site_root = "../";
include "header.inc";
?>
<p>VOOR ONMIDDELIJKE PUBLICATIE</p>
<!-- Other languages translations -->
Also available in:
<a href="announce-3.5.7.php">Engels</a>
<a href="announce-3.5.7-ca.php">Catalaans</a>
<a href="announce-3.5.7-es.php">Spaans</a>
<a href="announce-3.5.7-it.php">Italiaans</a>
<a href="announce-3.5.7-pt.php">Portugees</a>
---
title: KDE 3.5.7 Release Announcement
date: "2007-05-22"
---
<h3 align="center">
KDE-project levert de zevende vertaal- en serviceuitgave voor toonaangevende vrije desktop.
</h3>
<p align="justify">
<strong>
KDE 3.5.7 is in 65 talen vertaald, biedt verbeteringen in het KDE PIM-pakket en andere programma's.
</strong>
KDE 3.5.7 is in 65 talen vertaald, biedt verbeteringen in het KDE PIM-pakket en andere programma's.
</p>
<p align="justify">
22 mei 2007 (Het internet) - Het <a href="http://www.kde.org" target="_blank">KDE-project</a> heeft vandaag de onmiddelijke beschikbaarheid van KDE 3.5.7 aangekondigd, een onderhoudsuitgave voor de laatste generatie van de meest krachtige en geavanceerde en <em>vrije</em> desktop environment voor GNU/Linux en andere Unices. KDE is nu vertaald naar <a href="http://l10n.kde.org/stats/gui/stable/" target="_blank">65 talen</a>, wat inhoudt dat het voor meer mensen beschikbaar zal zijn dan veel andere niet-vrije software. Het kan eenvoudig nog worden uitgebreid door degenen die aan het open source-project willen bijdragen.
Het <a href="http://www.kde.org" target="_blank">KDE-project</a> heeft vandaag de onmiddelijke beschikbaarheid van KDE 3.5.7 aangekondigd, een onderhoudsuitgave voor de laatste generatie van de meest krachtige en geavanceerde en <em>vrije</em> desktop environment voor GNU/Linux en andere Unices. KDE is nu vertaald naar <a href="http://l10n.kde.org/stats/gui/stable/" target="_blank">65 talen</a>, wat inhoudt dat het voor meer mensen beschikbaar zal zijn dan veel andere niet-vrije software. Het kan eenvoudig nog worden uitgebreid door degenen die aan het open source-project willen bijdragen.
</p>
<p align="justify">
Deze uitgave bevat veel verbeteringen in de <a href="http://pim.kde.org/">KDE PIM</a>-programma's.
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook.php">KAddressBook</a>,
<a href="http://pim.kde.org/components/kaddressbook">KAddressBook</a>,
<a href="http://kontact.kde.org/korganizer/">KOrganizer</a> en
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm.php">KAlarm</a> bevatten bugfixes, terwijl
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail.php">KMail</a> nieuwe mogelijkheden heeft gekregen. IMAP-afhandeling is verbeterd; het ondersteunt nu IMAP-quota's en het is mogelijk om alle mappen te kopi&euml;ren en te verplaatsen.
<a href="http://pim.kde.org/components/kalarm">KAlarm</a> bevatten bugfixes, terwijl
<a href="http://pim.kde.org/components/kmail">KMail</a> nieuwe mogelijkheden heeft gekregen. IMAP-afhandeling is verbeterd; het ondersteunt nu IMAP-quota's en het is mogelijk om alle mappen te kopi&euml;ren en te verplaatsen.
</p>
<p>
......@@ -64,8 +50,8 @@ Also available in:
<p align="justify">
Voor een gedetailleerde lijst van verbeteringen ten opzichte van
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6.php">KDE 3.5.6</a>, uitgebracht op 25 januari 2007, raadpleeg de
<a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7.php">KDE 3.5.7 Changelog</a>.
<a href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.5.6">KDE 3.5.6</a>, uitgebracht op 25 januari 2007, raadpleeg de
<a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog3_5_6to3_5_7">KDE 3.5.7 Changelog</a>.
</p>
<p align="justify">
......@@ -76,7 +62,7 @@ Also available in:
Distributions shipping KDE
</h4>
<p align="justify">
De meeste Linux-distributies en UNIX-besturingssystemen leveren niet meteen de nieuwste uitgaven van KDE, maar zullen deze aanbieden in hun volgende uitgaven. Raadpleeg <a href="http://www.kde.org/download/distributions.php" target="_blank">deze lijst</a> voor distributies die KDE leveren.
De meeste Linux-distributies en UNIX-besturingssystemen leveren niet meteen de nieuwste uitgaven van KDE, maar zullen deze aanbieden in hun volgende uitgaven. Raadpleeg <a href="http://www.kde.org/download/distributions" target="_blank">deze lijst</a> voor distributies die KDE leveren.
</p>
<h4>
......@@ -87,15 +73,15 @@ Also available in:
</p>
<p align="justify">
<em>Pakketlocaties</em>. Voor een actuele lijst van de beschikbare binaire pakketten waarvan het KDE-project op de hoogte is, is te vinden op <a href="http://www.kde.org/info/3.5.7.php" target="_blank">de KDE 3.5.7 informatiepagina</a> (Engels).
<em>Pakketlocaties</em>. Voor een actuele lijst van de beschikbare binaire pakketten waarvan het KDE-project op de hoogte is, is te vinden op <a href="http://www.kde.org/info/3.5.7" target="_blank">de KDE 3.5.7 informatiepagina</a> (Engels).
</p>
<h4>
KDE 3.5.7 compileren
</h4>
<p align="justify">
<a name="source_code"></a><em>Broncode</em>.
De complete broncode van KDE 3.5.7 kan onvoorwaardelijk <a href="http://download.kde.org/stable/3.5.7/src/" target="_blank">gedownload</a> worden. Instructies over het compilatie- en installatieproces kunnen gevonden worden op <a href="http://www.kde.org/info/3.5.7.php" target="_blank">de KDE 3.5.7 informatiepagina</a> (Engels).
<a id="source_code"></a><em>Broncode</em>.
De complete broncode van KDE 3.5.7 kan onvoorwaardelijk <a href="http://download.kde.org/stable/3.5.7/src/" target="_blank">gedownload</a> worden. Instructies over het compilatie- en installatieproces kunnen gevonden worden op <a href="http://www.kde.org/info/3.5.7" target="_blank">de KDE 3.5.7 informatiepagina</a> (Engels).
</p>
<h4>
......@@ -142,7 +128,7 @@ We hopen snel van u te horen!
<hr />
<h4>Perscontacten</h4>
<table cellpadding="10"><tr valign="top">
<table cellpadding="10" align="center"><tr valign="top">
<td>
<b>Afrika</b><br />
......@@ -215,7 +201,3 @@ Telefoon: +55(41)262-0782 / +55(41)360-2670<br />
</tr></table>
<?php
include("footer.inc");
?>
<?php
---
title: An&uacute;ncio de Lan&ccedil;amento do KDE 3.5.7
date: "2007-05-22"
---
$page_title = "An&uacute;ncio de Lan&ccedil;amento do KDE 3.5.7";
$site_root = "../";
include "header.inc";
?>
<p>FOR IMMEDIATE RELEASE</p>
<!-- Other languages translations -->
Tamb&eacute;m dispon&iacute;vel em:
<a href="announce-3.5.7.php">Ingl&ecirc;s</a>
<a href="announce-3.5.7-ca.php">Catal&atilde;o</a>
<a href="announce-3.5.7-es.php">Espanhol</a>
<a href="announce-3.5.7-it.php">Italiano</a>
<a href="announce-3.5.7-nl.php">Holand&ecirc;s</a>
<h3 align="center">
O Projecto KDE Lan&ccedil;a a S&eacute;tima Vers&atilde;o de Tradu&ccedil;&otilde;es e Servi&ccedil;os para o Ambiente
......@@ -21,14 +13,12 @@ Tamb&eacute;m dispon&iacute;vel em:
</h3>
<p align="justify">
<strong>
O KDE 3.5.7 oferece tradu&ccedil;&otilde;es em 65 l&iacute;nguas, melhorias no pacote KDE PIM