Members of the KDE Community are recommended to subscribe to the kde-community mailing list at https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-community to allow them to participate in important discussions and receive other important announcements

Commit 1c75d91d authored by Anuj Bansal's avatar Anuj Bansal

Port announcements upto 2011

parent 933947c8
<?php
/*
This file is for use in announcements. It contains the usual blurb "About KDE",
along with trademark notices.
*/
?>
<h2>
Teave KDE kohta
</h2>
<p align="justify">
KDE kujutab endast rahvusvahelist tehnoloogiameeskonda, kes loob vaba
ja avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamiseks nii lauaarvutites kui ka mobiilsetes
seadmetes. KDE toodete hulka kuuluvad kaasaegne töökeskkond Linuxi ja UNIXi platvormile,
täielikud kontoritöö ja grupitöö komplektid ning sajad rakendused ja programmid,
sealhulgas interneti- ja veebi-, multimeedia-, meelelahutus-, õpi-,
graafika- ja tarkvara arendamise rakendused. KDE tarkvara on tõlgitud enam
kui 60 keelde ning selle loomisel on peetud silmas kasutamise lihtsust
ja tänapäeva hõlbustusnõudeid. KDE4 rakendused töötavad raskusteta nii
Linuxi, BSD, Solarise, Windowsi kui ka Mac OS X süsteemides.
</p>
<hr />
<p align="justify">
<font size="2">
<em>Kaubamärkidest.</em>
KDE<sup>&#174;</sup> ja K Desktop Environment<sup>&#174;</sup> logo on
KDE e.V. registreeritud kaubamärgid.
Linux on Linus Torvaldsi registreeritud kaubamärk.
UNIX on The Open Groupi registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides
ja teistes riikides.
Kõik teised selles teadaandes märgitud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad
vastavalt nende omanikele.
</font>
</p>
<hr />
<!-- header goes into the specific page -->
<p align="justify">
KDE tarkvara, sealhulgas kõik teegid ja rakendused, on vabalt saadaval vastavalt avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsidele. KDE tarkvara töötab väga mitmesugusel riistvaral, operatsioonisüsteemides ning igasuguste aknahaldurite ja töökeskkondadega. Lisaks Linuxile ja teistele UNIX-il põhinevatele süsteemidele leiab enamiku KDE rakenduste Microsoft Windowsi versioonid leheküljelt <a href="http://windows.kde.org">KDE software on Windows</a> ja Apple Mac OS X versioonid leheküljelt <a href="http://mac.kde.org/">KDE software on Mac</a>. Veebist võib leida KDE rakenduste eksperimentaalseid versioone mitmele mobiilsele platvormile, näiteks MeeGo, MS Windows Mobile ja Symbian, kuid need on esialgu ametliku toetuseta.
<br />
KDE tarkvara saab hankida lähtekoodina või mitmesugustes binaarvormingutes aadressilt <a
href="http://download.kde.org/stable/<?php echo $release_full;?>/">http://download.kde.org</a>, samuti
<a href="http://www.kde.org/download/cdrom.php">CD-ROM-il</a>
või ka mis tahes tänapäevasest <a href="http://www.kde.org/download/distributions.php">
GNU/Linuxi ja UNIX-i süsteemist</a>.
</p>
<p align="justify">
<a name="packages"><em>Paketid</em></a>.
Mõned Linux/UNIX OS-i tootjad on lahkelt valmistanud <?php echo $release_full;?>
binaarpaketid mõnele oma distributsiooni versioonile, mõnel juhul on sama teinud
kogukonna vabatahtlikud. <br />
Mõned binaarpaketid on vabalt allalaaditavad KDE saidilt <a
href="http://download.kde.org/binarydownload.html?url=/stable/<?php echo $release_full;?>/">http://download.kde.org</a>.
Lähinädalatel võib lisanduda teisigi binaarpakette, samuti praegu
saadaolevate pakettide uuendusi.
<a name="package_locations"><em>Pakettide asukohad</em></a>.
Praegu saadaolevate binaarpakettide nimekirja, millest KDE väljalaskemeeskond on teadlik,
näeb vastaval <a href="/info/<?php echo $release_full;?>.php"><?php echo $release;?>infoleheküljel</a>.
</p>
<p align="justify">
<a name="source_code"></a>
Täieliku <?php echo $release_full;?> lähtekoodi võib vabalt alla laadida <a
href="http://download.kde.org/stable/<?php echo $release_full;?>/src/">siit</a>.
Juhiseid KDE tarkvarakomplekti <?php echo $release_full;?> kompileerimiseks ja paigaldamiseks
leiab samuti <a href="/info/<?php echo $release_full;?>.php#binary"><?php echo $release_full;?>infoleheküljelt</a>.
</p>
<h4>
Nõuded süsteemile
</h4>
<p align="justify">
Võimaldaks ära kasutada väljalasete täit võimsust, soovitame tungivalt pruukida Qt uusimat versiooni, milleks praegu on 4.7.4. See on hädavajalik stabiilsuse kindlustamiseks, sest mõnedki KDE tarkvara parandused toetuvad tegelikult aluseks olevale Qt raamistikule.<br />
KDE tarkvara kõigi võimaluste täielikuks ärakasutamiseks soovitame kasutada ka uusimaid süsteemile mõeldud graafikadraivereid, mis võivad tunduvalt parandada süsteemi kasutamist nii funktsioonide mõttes kui ka eriti üldise jõudluse mõttes.
</p>
<?php
include($site_root . "/contact/about_kde-et.inc");
?>
<h4>Pressikontaktid</h4>
<?php
include($site_root . "/contact/press_contacts-et.inc");
?>
<!-- header goes into the specific page -->
<p align="justify">
KDE software, including all its libraries and its applications, is available for free under Open Source licenses. KDE software runs on various hardware configurations, operating systems and works with any kind of window manager or desktop environment. Besides Linux and other UNIX based operating systems you can find Microsoft Windows versions of most KDE applications on the <a href="http://windows.kde.org">KDE software on Windows</a> site and Apple Mac OS X versions on the <a href="http://mac.kde.org/">KDE software on Mac site</a>. Experimental builds of KDE applications for various mobile platforms like MeeGo, MS Windows Mobile and Symbian can be found on the web but are currently unsupported.
<br />
KDE software can be obtained in source and various binary formats from <a
href="http://download.kde.org/stable/<?php echo $release_full;?>/">http://download.kde.org</a> and can
also be obtained on <a href="http://www.kde.org/download/cdrom.php">CD-ROM</a>
or with any of the <a href="http://www.kde.org/download/distributions.php">major
GNU/Linux and UNIX systems</a> shipping today.
</p>
<p align="justify">
<a name="packages"><em>Packages</em></a>.
Some Linux/UNIX OS vendors have kindly provided binary packages of <?php echo $release_full;?>
for some versions of their distribution, and in other cases community volunteers
have done so. <br />
Some of these binary packages are available for free download from KDE's <a
href="http://download.kde.org/binarydownload.html?url=/stable/<?php echo $release_full;?>/">http://download.kde.org</a>.
Additional binary packages, as well as updates to the packages now available,
will become available over the coming weeks.
<a name="package_locations"><em>Package Locations</em></a>.
For a current list of available binary packages of which the KDE's Release Team has
been informed, please visit the <a href="/info/<?php echo $release_full;?>.php"><?php echo $release;?> Info
Page</a>.
</p>
<p align="justify">
<a name="source_code"></a>
The complete source code for <?php echo $release_full;?> may be <a href="/info/<?php echo $release_full;?>.php">freely downloaded</a>.
Instructions on compiling and installing KDE software <?php echo $release_full;?>
are available from the <a href="/info/<?php echo $release_full;?>.php#binary"><?php echo $release_full;?> Info Page</a>.
</p>
<h4>
System Requirements
</h4>
<p align="justify">
In order to get the most out of these releases, we strongly recommend to use the latest version of Qt, as of today 4.7.4. This is necessary in order to assure a stable experience, as some improvements made to KDE software have actually been done in the underlying Qt framework.<br />
In order to make full use of the capabilities of KDE's software, we also recommend to use the latest graphics drivers for your system, as this can improve the user experience substantially, both in optional functionality, and in overall performance and stability.
</p>
<?php
include($site_root . "/contact/about_kde.inc");
?>
<h4>Press Contacts</h4>
<?php
include($site_root . "/contact/press_contacts.inc");
?>
<?php
$release = '4.7';
$release_full = '4.7.0';
$page_title = "Plasma töötsoonid: KWin aitab neid kõikjal kasutada";
$site_root = "../../";
include "header.inc";
include "helperfunctions.inc";
?>
<p>
KDE teatab rõõmuga nii Plasma töölaua kui ka Plasma Netbooki töötsooni versiooni 4.7 väljalaskmisest. Plasma töötsoonide senist funktsionaalsust on tublisti parandatud ning lisandunud on ka mitmeid märkimisväärseid võimalusi. Viimaste seast tasub esile tuua uusi liidese loomise viise, mis sobivad paremini puuteekraaniga ja mobiilsetele seadmetele.
</p>
<?php
centerThumbScreenshot("plasma.png", "Plasma töölaud 4.7");
?>
<p>
Rohke visuaalne viimistlus avaldub <strong>Oxygeni ikoonide</strong> uuendustes ning tunduvalt on ühtlustunud ka paneeli elementide, näiteks kella ja märguanneteala, väljanägemine. KDE tarkvara modulaarse iseloomu ning võime tõttu kombineerida ja ühendada paljudest eri allikatest pärit rakendusi on KDE täiustanud ka Oxygeni GTK teemasid, mis lubab GNOME rakendustel (ja teistel GTK+ kasutavatel rakendustel) sujuvalt sulanduda Plasma töötsooni KDE rakendustega.
<?php
centerThumbScreenshot("oxygen-icons.png", "Oxygeni ikoonid elasid üle viimistluskuuri");
?>
</p><p>
Plasma töötsoonide aknahalduri KWin koodi on ulatuslikult puhastatud ning see suudab nüüd töötada <strong>OpenGL ES</strong> toetusega riistvaral, mis muudab aknahalduri senisest sobivamaks mobiilsetele seadmetele, aga pakub paremat elamust ka lauaarvutite kasutajatele. KWin kasutab uut varjutussüsteemi, mis aitab paremini toetada kasutajaid, kel on vanem riistvara või selline riistvara, mille draiveri OpenGL toetus on piiratud (Xrenderi taustaprogramm). KWini jõudlus on tänu rohkele optimeerimisele märgatavalt paranenud.
</p><p>
Ohtralt täiustusi on saanud ka Plasma tegevused. Tegevustehalduril on nüüd märksa silmatorkavam asukoht Plasma töölaua vaikimisi paneelil. Tegevused aitavad edendada kasutajate töövoogu, pakkudes nutikaid võimalusi rakendusi, vidinaid ja dokumente rühmitada.
<?php
centerThumbScreenshot("plasma-activities.png", "Plasma tegevustel on 4.7-s silmatorkavam koht");
?>
<!--
Plasma widgets based on the new capabilities of QtQuick have also started to appear, for example, the Battery Monitor, Device Notifier, and Lock/Logout widgets.
-->
</p><p>
Samuti pakuvad Plasma töötsoonid nüüd palju etemaid võrguhalduse võimalusi, sealhulgas on eksperimentaalselt toetatud nii NetworkManager 0.9 kui ka interneti kasutamine üle Bluetoothi, 3G, VPN, MAC-i muutmine ja veel mitmed peened võrguhalduse võimalused.
<?php
centerThumbScreenshot("plasma-networkmanagement.png", "Plasma 4.7 võrguhaldus");
?>
</p><p>
Liikumine rakenduste ja viimati kasutatud failide vahel on nüüd lihtsam tänu rakenduste käivitajale Kickoff lisatud asukohanäitajale, mis aitab kasutajal täpselt aru saada, kus ta parajasti viibib, ning kiiresti tagasi jõuda menüü kõrgematesse tasanditesse.
Töötsoonid on saanud veel palju muid kasutamist lihtsustavaid ja funktsionaalsust täiendavaid uuendusi. Nii näiteks ei blokeeri Konsool enam USB-pulkade eemaldamist ning KMix toetab tunduvalt paremini PulseAudiot.
<?php
centerThumbScreenshot("kickoff.png", "Kickoffi uus asukohanäitaja lihtsustab liikumist");
?>
</p>
<h4>Plasma paigaldamine</h4>
<?php
include("boilerplate-et.inc");
?>
<h2>Täna ilmusid veel:</h2>
<?php
include("trailer-applications-et.inc");
include("trailer-platform-et.inc");
include("footer.inc");
?>
<?php
$release = '4.7';
$release_full = '4.7.0';
$page_title = "Оболочки Plasma стали более подходящими для мобильных устройств благодаря KWin";
$site_root = "../../";
include "header.inc";
include "helperfunctions.inc";
?>
<p>
KDE с радостью сообщает о выпуске оболочек Plasma для настольных компьютеров и для
нетбуков. В оболочках Plasma добавлена новая функциональность, а также улучшены
существующие возможности. Новые приёмы дизайна нацелены
также на удобство работы с сенсорными экранами мобильных устройств.
</p>
<?php
centerThumbScreenshot("plasma.png", "Рабочий стол Plasma 4.7");
?>
<p>
В обновлённом <strong>наборе значков Oxygen</strong> сделано много видимых изменений.
Улучшено единство внешнего вида часов и области уведомлений.
Следуя традиционной модульности программного обеспечения KDE и
возможности совместного его использования с иными приложениями,
KDE улучшило стиль Oxygen GTK, который позволяет приложениям GNOME (и другим приложения,
использующим GTK+) выглядеть естественно в среде приложений и рабочего стола KDE.
<?php
centerThumbScreenshot("oxygen-icons.png", "Некоторые значки Oxygen перерисованы");
?>
</p><p>
Исходных код диспетчера окон для оболочек рабочего стола Plasma, KWin,
подчистили с момента предыдущего выпуска. Теперь он также способен работать
на оборудовании с поддержкой <strong>OpenGL ES</strong>, становясь
более подходящим для использования на мобильных устройствах.
В KWin теперь реализован новый способ отрисовки теней, что будет
приятно для пользователей старых видеокарт и видеокарт с ограниченной
поддержкой OpenGL (вместо этого используется XRender).
Производительность KWin заметно улучшена благодаря оптимизации
некоторых операций отрисовки.
</p><p>
До недавнего времени пользователям было неудобно открывать диспетчер комнат Plasma,
потому что его нельзя было открыть одним щелчком мыши. Но теперь на
стандартной панели рабочего стола Plasma есть кнопка для доступа к комнатам.
Комнаты Plasma позволяют пользователям группировать приложения, виджет и документы
по их назначению, облегчая работу с многими приложениями одновременно.
<?php
centerThumbScreenshot("plasma-activities.png", "Комнаты Plasma в 4.7 находятся на видном месте");
?>
<!--
Plasma widgets based on the new capabilities of QtQuick have also started to appear, for example, the Battery Monitor, Device Notifier, and Lock/Logout widgets.
-->
</p><p>
В оболочках Plasma также улучшено упраление сетевыми подключениями.
В том числе появилась экспериментальная поддержка NetworkManager 0.9,
сопряжения с устройствами Bluetooth, 3G, VPN, смены MAC-адреса и
других дополнительных параметров сети.
<?php
centerThumbScreenshot("plasma-networkmanagement.png", "Управление сетевыми подключениями в Plasma 4.7");
?>
</p><p>
Навигация, а также просмотр последних документов в меню запуска приложений
стали удобнее с появлением в нём блочной строки адреса. С помощью неё можно
быстро вернуться в вышележащим уровням меню.
В оболочках Plasma сделаны также и другие улучшения для удобства работы пользователей.
Например, теперь Konsole не препятствует отключению внешних устройств, а
в KMix была улучшена поддержка PulseAudio.
<?php
centerThumbScreenshot("kickoff.png", "Блочная строка адреса в меню приложений Kickoff");
?>
</p>
<h4>Установка Plasma</h4>
<?php
include("boilerplate-ru.inc");
?>
<h2>Также сегодня выпущены:</h2>
<?php
include("trailer-applications-ru.inc");
include("trailer-platform-ru.inc");
include("footer.inc");
?>
<?php
$release = '4.7';
$release_full = '4.7.0';
$page_title = "Plasma Workspaces become more portable thanks to KWin";
$site_root = "../../";
include "header.inc";
include "helperfunctions.inc";
?>
<p>
KDE is happy to announce the immediate availability of version 4.7 of both the Plasma Desktop and Plasma Netbook Workspaces. The Plasma Workspaces have seen improvements to existing functionality, as well as the introduction of significant new features. In particular, these include new interface design methods better suited to touchscreen and mobile devices.
</p>
<?php
centerThumbScreenshot("plasma.png", "Plasma Desktop 4.7");
?>
<p>
Lots of visual polishing took place with an update to the <strong>Oxygen icons</strong>, and improved consistency between panel items such as clock and notification areas. Recognizing the modular nature of KDE software and the ability to mix and match applications from many different sources, KDE has also improved the Oxygen GTK themes, making applications from GNOME (and other applications using GTK+) blend seamlessly with KDE applications in your Plasma Workspace.
<?php
centerThumbScreenshot("oxygen-icons.png", "Oxygen Icons have been touched up");
?>
</p><p>
The Plasma Workspaces window manager, KWin, has received extensive cleanup of its code and can now run on <strong>OpenGL ES</strong> supporting hardware, making it better suited for mobile devices, and also improvements for desktop users. KWin has a new shadow system, improving support for users of older hardware or hardware for which driver support for OpenGL is limited (Xrender backend). KWin's performance improves noticably thanks to numerous optimizations in certain painting operations.
</p><p>
Plasma's Activities have seen many improvements, the Activity Manager now takes a more prominent place in the default panel in Plasma Desktop. Activities enhance the users' workflows by providing smart ways of grouping applications, widgets and documents.
<?php
centerThumbScreenshot("plasma-activities.png", "Plasma's Activities take a more prominent role in 4.7");
?>
<!--
Plasma widgets based on the new capabilities of QtQuick have also started to appear, for example, the Battery Monitor, Device Notifier, and Lock/Logout widgets.
-->
</p><p>
The Plasma Workspaces now also offer much improved network management, including experimental support for NetworkManager 0.9 as well as Bluetooth tethering, 3G, VPN, MAC spoofing and other advanced networking options.
<?php
centerThumbScreenshot("plasma-networkmanagement.png", "Network Management in Plasma 4.7");
?>
</p><p>
Navigating through applications and recent files is easier with the addition of breadcrumbs to the Kickoff application launcher, helping users to see where they are and quickly back up to higher menu levels.
Many other usability and functionality improvements have been made to the Workspaces. For example, Konsole no longer blocks the removal of USB storage devices and KMix has improved PulseAudio support.
<?php
centerThumbScreenshot("kickoff.png", "Kickoff's new breadcrumbs ease navigation");
?>
</p>
<h4>Installing Plasma</h4>
<?php
include("boilerplate.inc");
?>
<h2>Also Announced Today:</h2>
<?php
include("trailer-applications.inc");
include("trailer-platform.inc");
include("footer.inc");
?>
<?php
$release = '4.7';
$release_full = '4.7.0';
$page_title = "Улучшение поддержки семантических связей и мультимедиа в Платформе KDE";
$site_root = "../../";
include "header.inc";
include "helperfunctions.inc";
?>
<p>
KDE с радостью сообщает о выпуске Платформы KDE 4.7.
Основа приложений KDE и оболочек рабочего стола Plasma улучшена по
многим направлениям.
Были добавлены новые технологии, а также улучшена производительность и
стабильность старых.
</p>
<?php
centerThumbScreenshot("systemsettings.png", "Платформа KDE 4.7");
?>
<p>
С последней версии Phonon, инфраструктуры для работы с мультимедиа, появилось
много новых возможностей, например поддержка Zeitgeist.
Мы также поработали над механизмами воспроизведения: поддержка VLC теперь
считается стабильной и рекомендуется для использования во всех
операционных системах. Воспроизведение через GStreamer стабильно на платформе Linux.
Библиотека воспроизведения Xine теперь официально не поддерживается.
</p><p>
Компоненты Платформы KDE, отвечающие за семантические связи, улучшили функциональность
и надёжность. В Nepomuk сделана масса внутренних изменений, которые увеличили
стабильность и скорость работы. Расширены API для приложений.
Индексаторы файлов Strigi теперь способны считывать метаданные в
отдельном процессе, это решило более 35 проблем, связанных
с аварийным завершением работы Dolphin и Konqueror.
</p><p>
Теперь любое приложение, работающее в полноэкранном режиме, может
приостановить работу графических эффектов. Это должно повысить производительность
воспроизведения видео с использованием аппаратного ускорения и игр на OpenGL.
</p><p>
В <strong>KDM</strong>, диспетчере входа в систему, появилась <a href="http://knotes.ru/2011/05/kde4-and-grub2/">поддержка GRUB2</a>. Если у пользователя настроено несколько операционных
систем в меню GRUB2, о теперь может перезагрузиться в определённую из них
прямо из диалога завершения работы, задержав кнопку мыши нажатой на
кнопке перезагрузки.
<?php
centerThumbScreenshot("kdm.png", "Поддержка диспетчера загрузки GRUB2 в KDM");
?>
</p><p>
<strong>Прокси в KIO</strong>, обеспечивающий возможность работы с сетью
через прокси-серверы, продолжает радовать огромными количествами исправлений
и новыми возможностями, такими как поддержка прокси-серверов SOCKS,
функции для получения нескольких адресов URL прокси-серверов
и поддержка чтения параметров прокси на платформах Windows и Mac.
</p><p>
В модуле KWebkitPart, интегрирующем движок веб-браузера WebKit в приложения KDE,
улучшена поддержка блокирования рекламы, что улучшает впечатления от
использования веб-браузеров на основе KDE и WebKit.
</p>
<h4>Установка Платформы разработки KDE</h4>
<?php
include("boilerplate-ru.inc");
?>
<h2>Также сегодня выпущены:</h2>
<?php
include("trailer-plasma-ru.inc");
include("trailer-applications-ru.inc");
include("footer.inc");
?>
<?php
$release = '4.7';
$release_full = '4.7.0';
$page_title = "Покращені мультимедійні та семантичні можливості платформиKDE";
$site_root = "../../";
include "header.inc";
include "helperfunctions.inc";
?>
<p>
KDE з гордістю оголошує про випуск платформи розробки KDE 4.7. Цю основу робочого простору Плазми та програм KDE значно покращено за багатьма параметрами. Окрім застосування нових технологій, проведено значну роботу з покращення швидкодії та стабільності основних компонентів платформи.
</p>
<?php
centerThumbScreenshot("systemsettings.png", "Платформа KDE 4.7");
?>
<p>
У новій версії Phonon, нашої основи для роботи з мультимедійними даних, передбачено багато нових можливостей, зокрема підтримку Zeitgeist. Ми також попрацювали над модулями: модуль VLC тепер є стабільною основою для роботи програм на різних платформах, а модуль GStreamer переведено у стан стабільних на платформі Linux. Розробку модуля xine припинено.
</p><p>
Розширено функціональні можливості та покращено стабільність роботи семантичних модулів KDE. Nepomuk зазнав значних внутрішніх змін, які зробили систему стабільнішою та швидшою з покращеним інтерфейсом для програм. Модулі аналізу Strigi тепер читають метадані у власному потоці, виправлено понад 35 пов’язаних з аварійними завершеннями роботи вад у Dolphin і Konqueror.
</p><p>
У новій версії KWin передбачено можливість вимикання композитного режиму, якщо це потрібно програмі, яка працює у повноекранному режимі. Це має покращити швидкодію ігор OpenGL та відтворення відео з декодуванням за допомогою GPU.
</p><p>
<strong>KDM</strong>, програма для керування входом до системи, тепер підтримує <a href="http://ksmanis.wordpress.com/2011/04/21/hello-planet-and-grub2-support-for-kdm/">GRUB2</a>. Користувачі декількох операційних систем зможуть тепер вибирати пункти меню GRUB2 під час виконання дії з перезавантаження системи безпосередньо з діалогового вікна завершення роботи за допомогою миші (достатньо лише утримувати натиснутою ліву кнопку миші на відповідному пункті меню).
<?php
centerThumbScreenshot("kdm.png", "KDM підтримує систему керування завантаженням GRUB2");
?>
</p><p>
<strong>Модуль проксі</strong>, система загальної підтримки проксі-серверів у KDE, було значно покращено, зокрема додано підтримку SOCKS-проксі, можливості отримання декількох адрес проксі та підтримку отримання даних щодо проксі на платформах Windows і Mac.
</p><p>
У KwebkitPart, модулі підтримки WebKit у програмах KDE, було покращено можливості з блокування реклами, що спрощує роботу у програмах KDE, які використовують для перегляду інтернету WebKit.
</p>
<h4>Встановлення Платформи розробки KDE</h4>
<?php
include("boilerplate-uk.inc");
?>
<h2>Крім того, сьогодні випущено:</h2>
<?php
include("trailer-plasma-uk.inc");
include("trailer-applications-uk.inc");
include("footer.inc");
?>
<h3>
<a href="applications-et.php">
Uuendatud KDE rakendused pakuvad rohkelt vaimustavaid omadusi
</a>
</h3>
<p>
<a href="applications-et.php">
<img src="images/applications.png" class="app-icon" alt="KDE rakendused 4.7"/>
</a>
Paljud KDE rakendused läbisid uuenduskuuri. Eriti tasub välja tuua KDE grupitöölahenduse Kontact taasühinemist KDE reeglipärase väljalasketsükliga pärast seda, kui kõik selle tähtsamad komponendid porditi Akonadi peale. Samal ajal näeb ilmavalgust KDE võimalusterohke fotohalduri Digikam uus väljalase. Täpsemalt kõneleb kõigest <a href="applications-et.php">KDE rakenduste 4.7 väljalasketeade</a>.
<br /><br />
<br /><br />
</p>
<h3>
<a href="applications-ru.php">
Обновлённые приложения KDE с множеством новых замечательных возможностей
</a>
</h3>
<p>
<a href="applications-ru.php">
<img src="images/applications.png" class="app-icon" alt="Приложения KDE 4.7"/>
</a>
Многие приложения обновлены в этом выпуске. Например, Kontact, решение для
организации совместной работы от KDE, вернулся к основному графику выпусков
программного обеспечения KDE после завершения разработчиками переноса основных
его компонентов на инфраструктуру Akonadi. Разработчики Digikam, программы для
управления фотографиями, выпускают её новую версию, теперь она входит в пакет
Digikam Software Collection вместе с модулями обработки, импорта и экспорта
изображений KIPI-Plugins.
Чтобы узнать подробности, прочитайте <a href="applications-ru.php">анонс выпуска приложений KDE 4.7</a>.
<br /><br />
<br /><br />
</p>
<h3>
<a href="applications-uk.php">
У оновлених програмах KDE ви зможете скористатися багатьма чудовими можливостями
</a>
</h3>
<p>
<a href="applications-uk.php">
<img src="images/applications.png" class="app-icon" alt="The KDE Applications 4.7"/>
</a>
Значну частину програм KDE було оновлено. Зокрема до основного циклу випусків долучився комплекс програм для групової роботи Kontact, всі його основні компоненти тепер портовано на Akonadi. Випущено нову основну версію digiKam, багатого на можливості інструмента для роботи з фотографіями у KDE. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з <a href="applications.php">оголошеннями про випуск програм KDE 4.7</a>.
<br /><br />
<br /><br />
</p>
<h3>
<a href="applications.php">
Updated KDE Applications Bring Many Exciting Features
</a>
</h3>
<p>
<a href="applications.php">
<img src="images/applications.png" class="app-icon" alt="The KDE Applications 4.7"/>
</a>
Many KDE applications are updated. In particular, KDE's groupware solution, Kontact, rejoins the main KDE release cycle with all major components ported to Akonadi. The Digikam Software Collection, KDE's feature-rich photo management tools, come with a major new version. For full details, read the <a href="applications.php">KDE Applications 4.7 release announcement</a>.
<br /><br />
<br /><br />
</p>
<h3>
<a href="plasma-et.php">
Plasma töötsoonid: KWin aitab neid kõikjal kasutada
</a>
</h3>
<p>
<a href="plasma-et.php">
<img src="images/plasma.png" class="app-icon" alt="KDE Plasma töötsoonid 4.7" width="64" height="64" />
</a>
Plasma töötsoonidele on kasuks tulnud ulatuslik arendustegevus KDE komposiit-aknahalduri KWin kallal ning selliste uute Qt tehnoloogiate nagu Qt Quick kasutamise võimalus. Täpsemalt kõneleb kõigest <a href="plasma-et.php">Plasma töölaua ja Plasma Netbook 4.7 väljalasketeade</a>.
<br /><br />
<br /><br />
</p>
<h3>
<a href="plasma-ru.php">
Оболочки Plasma стали более подходящими для мобильных устройств благодаря KWin
</a>
</h3>
<p>
<a href="plasma-ru.php">
<img src="images/plasma.png" class="app-icon" alt="Оболочки рабочего стола KDE Plasma 4.7" width="64" height="64" />
</a>
Оболочки рабочего стола Plasma выиграли от усердной работы над
композитным диспетчером окон KWin и от применения новых технологий Qt,
например Qt Quick.
Чтобы узнать подробности, прочитайте <a href="plasma-ru.php">анонс выпуска оболочек рабочего стола Plasma 4.7</a>.
<br /><br />
<br /><br