Commit e1e1914c authored by Phu Nguyen's avatar Phu Nguyen

Reorganize announcements 4

parent af8781a5

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.
This diff is collapsed.
---
title: Anunci de publicació del KDE 4.0
date: "2008-01-11"
layout: single
---
<h3 align="center">
El Projecte KDE publica la quarta versió major de l'entorn d'escriptori lliure més avançat
</h3>
<p align="justify">
<strong>
Amb la quarta versió major, la comunitat KDE marca el començament de l'època del KDE 4.
</strong>
</p>
<p>
La comunitat KDE està encantada d'anunciar la disponibilitat immediata del
<a href="http://www.kde.org/announcements/4.0/">KDE 4.0.0</a>. Aquesta important
versió marca alhora el final d'un llarg i intens cicle de desenvolupament intens que ha portat al
KDE 4.0, així com el principi de l'època del KDE 4.
</p>
<div class="text-center">
<a href="/announcements/announce-4.0/desktop.png">
<img src="/announcements/announce-4.0/desktop_thumb.png" class="img-fluid">
</a> <br/>
<em>L'escriptori del KDE 4.0</em>
</div>
<br/>
<p>
Les <strong>biblioteques</strong> del KDE 4 han experimentat grans millores en gairebé totes les àrees.
Phonon és un marc multimèdia que proporciona capacitat multimèdia independent de la plataforma a totes
les aplicacions del KDE, i Solid és un marc d'integració del maquinari que fa més fàcil treballar
amb dispositius i proporciona eines per millorar la gestió d'energia.
<p />
L'<strong>escriptori</strong> del KDE 4 ha guanyat diverses capacitats noves. L'escriptori Plasma
ofereix una nova interfície d'escriptori, que inclou el plafó, menú i estris d'escriptori. KWin,
el gestor de finestres del KDE pot crear efectes gràfics
avançats que faciliten la interacció amb les finestres.
<p />
Gran quantitat d'<strong>aplicacions</strong> han rebut també millores. Hi ha hagut
avenços visuals a través de l'us de gràfics vectorials, canvis en les biblioteques de base,
noves característiques en la interfície d'usuari i noves aplicacions. Tot allò que se us acudeixi,
KDE 4.0 ho té.
Okular, el nou visor de documents i Dolphin, el nou gestor de fitxers
són dos exemples de les moltes aplicacions aprofiten les noves tecnologies del KDE 4.0.
<p />
<img src="/announcements/announce-4.0/images/oxybann.png" align="right" hspace="10"/>
L'equip de <strong>grafisme</strong> Oxygen proporciona una alenada d'aire fresc a l'escriptori.
Gairebé totes les parts visibles de l'escriptori i les aplicacions del KDE han rebut retocs.
Bellesa i consistència són dos dels conceptes bàsics d'Oxygen.
</p>
<h3>Escriptori</h3>
<ul>
<li>Plasma és el nou escriptori. Proporciona un plafó, un menú i altres
formes intuïtives d'interaccionar amb l'escriptori i les aplicacions.
</li>
<li>KWin, el provat gestor de finestres del KDE inclou ara avançades característiques de composició.
El dibuixat accelerat per maquinari facilita una interacció més suau i intuïtiva amb
les finestres.
</li>
<li>Oxygen és el grafisme del KDE 4.0. Oxygen proporciona un concepte de grafisme consistent, net i bell.
</li>
</ul>
Apreneu més en quant a la nova interfície d'escriptori del KDE a la <a href="./desktop">guia visual del KDE 4.0</a>.
<h3>Aplications</h3>
<ul>
<li>Konqueror és el provat navegador web del KDE. Konqueror és lleuger, integrat i
compatible amb els estàndards més nous com CSS 3.</li>
<li>Dolphin és el nou gestor de fitxers del KDE. Dolphin ha estat desenvolupat amb
la usabilitat en ment i és una eina fàcil d'usar però no per això menys potent.
</li>
<li>Amb System Settings, s'introdueix una nova interfície de centre de control.
El monitor del sistema KSysGuard facilita la monitorització i control
dels recursos del sistema.
</li>
<li>Okular, el visor de documents del KDE 4 és compatible amb molts formats.
Okular és una de les moltes aplicacions del KDE 4 que s'ha millorat en
col·laboració amb el <a href="http://openusability.org">projecte OpenUsability</a>
</li>
<li>Les aplicacions educatives han estat de les primeres aplicacions
en utilitzar la tecnologia del KDE 4. Kalzium, una taula periòdica dels elements
i el globus terraqüi Marble són només dues de les perles entre les aplicacions
educatives. Llegiu més en quant a les aplicacions educatives a la
<a href="./education">Guia Visual</a>
</li>
<li>Una gran quantitat de jocs del KDE han estat actualitzats. Els jocs del KDE com KMines,
un joc de buscamines i KPat, un joc de solitaris han estat remodelats. Gràcies al
grafisme vectorial i les noves capacitats gràfiques, els jocs són
ara més independents de la resolució de pantalla.
</li>
</ul>
Algunes aplicacions estan descrites amb més detall a<a href="./applications">la guia visual del KDE 4.0</a>.
<div class="text-center">
<a href="/announcements/announce-4.0/dolphin-systemsettings-kickoff.png">
<img src="/announcements/announce-4.0/dolphin-systemsettings-kickoff_thumb.png" class="img-fluid">
</a> <br/>
<em>El gestor de fitxers, System Settings i el menú</em>
</div>
<br/>
<h3>Biblioteques</h3>
<p>
<ul>
<li>Phonon ofereix a les aplicacions capacitats multimèdia com la reproducció d'àudio i vídeo.
Internament, Phonon pot fer us de varis dorsals, intercanviables en temps d'execució.
El dorsal predeterminat pel KDE 4.0 està basat en Xine i proporciona un gran rendiment
en molts formats. Phonon també permet escollir el dispositiu de sortida basat en
el tipus de mitjà.
</li>
<li>El marc d'integració del maquinari Solid integra els dispositius fixos i extraïbles a les
aplicacions del KDE. Solid també fa d'interfície per la gestió d'energia, gestiona
la connexió a la xarxa i la integració amb dispositius Bluetooth.
Internament, Solid combina la potència de HAL, NetworkManager i la pila de bluetooth Bluez,
tanmateix aquest components són intercanviables amb d'altres sense que les
aplicacions es vegin afectades, proporcionant així màxima portabilitat.
</li>
<li>KHTML és el motor de pàgines web usat per Konqueror, el navegador web del KDE. KHTML
és lleuger i compatible amb estàndards moderns com CSS 3. KHTML va ser també el primer motor
en passar el famós test Acid 2.
</li>
<li>La biblioteca ThreadWeaver, part de kdelibs, proporciona una interfície d'alt nivell
per fer un millor ús dels sistemes multinucli actuals, fent que les aplicacions del KDE
es comportin d'una manera més suau i usin els recursos disponibles d'una forma més eficient.
</li>
<li>Basat en la biblioteca Qt 4 de Trolltech, KDE 4.0 pot fer ús de les capacitats
visuals avançades i menor consum de memòria d'aquesta llibreria. kdelibs proporciona una
excepcional extensió a Qt, afegint gran quantitat de funcionalitat d'alt nivell que és
molt útil als desenvolupadors.
</li>
</ul>
</p>
<p><a href="http://techbase.kde.org">TechBase</a>, la biblioteca de coneixement del KDE, té més informació relativa
a les biblioteques del KDE.</p>
<h4>Feu una visita guiada...</h4>
<p>
La <a href="./guide">guia visual del KDE 4.0</a> proporciona un resum ràpid de
diverses de les noves i millorades tecnologies del KDE 4.0. Il·lustrada amb captures de pantalla,
us portarà a través de les diferents parts del KDE 4.0 i us mostrarà les excitants tecnologies
i millores per l'usuari. Començareu amb les noves característiques de l'<a href="./desktop">escriptori</a>
, per continuar amb <a href="./applications">aplicacions</a> com System Settings, Okular el
visor de documents i Dolphin el gestor de fitxers, per acabar amb
les <a href="./education">aplicacions educatives</a> i els <a href="./games">jocs</a>.
</p>
<h4>Proveu KDE 4.0...</h4>
<p>
Per aquells interessats en obtenir paquets per provar i contribuir, diverses
distribucions ens han notificat que faran disponibles paquets del KDE 4.0 a temps
o una mica després de l'alliberament de la versió. La llista completa es troba a
<a href="http://www.kde.org/info/4.0">la pàgina d'informació del KDE 4.0</a>, on també
podeu trobar enllaços al codi font, informació de com compilar, avisos de seguretat, etc.
</p>
<p>
Les següents distribucions ens han notificat de la disponibilitat de paquets o Live CD
del KDE 4.0:
<ul>
<li>
S'espera una versió alfa basada en KDE4 d'<strong>Arklinux 2008.1</strong> poc temps
després del KDE 4.0, amb una versió final al cap de 3 o 4 setmanes.
</li>
<li>
<strong>Fedora</strong> inclourà KDE 4.0 a Fedora 9, que <a
href="http://fedoraproject.org/wiki/Releases/9">s'alliberarà</a>
a l'abril, hi haurà versions alfa a patir del 24 de gener. Els paquets del KDE 4.0
estan a <a
href="http://fedoraproject.org/wiki/Releases/Rawhide">Rawhide</a> el repositori prealfa.
</li>