Verified Commit fa617634 authored by Sebastian Kügler's avatar Sebastian Kügler Committed by Carl Schwan
Browse files

Polish translation forgotten to svn add, sorry Jaroslaw, but thanks for the...

Polish translation forgotten to svn add, sorry Jaroslaw, but thanks for the nudge! CCMAIL:js@iidea.pl
parent 56e591c7
......@@ -7,6 +7,7 @@
Disponibile anche in:
<a href="education.php">Inglese</a>
<a href="education-sl.php">Slovenian</a>
<p>
Il team KDE Edu sviluppa delle ottime applicazioni educative. Le età alle quali queste applicazioni sono dedicate variano dai 3 ai 99 anni, dagli alunni delle scuole elementari agli studenti universitari sino ad arrivare agli insegnanti, ma generalmente sono indirizzate ai primi.
......
<?php
$page_title = "KDE 4.0 Released";
$site_root = "../../";
include "header.inc";
include "helperfunctions.inc";
?>
<p>EMBARGO: DO NOT PUBLISH</p>
<!-- Other languages translations -->
Dostpne te w jzyku:
<a href="index-bn_IN.php">Bengali (Indie)</a>
<a href="index-ca.php">Kataloski</a>
<a href="index-es.php">Hiszpaski</a>
<a href="http://fr.kde.org/announcements/visual-guide_4.0/index.php">French</a>
<a href="index-gu.php">Gujarati</a>
<a href="index-he.php">Hebrajski</a>
<a href="index-hi.php">Hindi</a>
<a href="index-it.php">Woski</a>
<a href="index-lv.php">otewski</a>
<a href="index-ml.php">Malajski</a>
<a href="index-nl.php">Niderlandzki</a>
<a href="index-sl.php">Soweski</a>
<a href="index-sv.php">Szwedzki</a>
<h3 align="center">
Projekt KDE dostarcza czwart wersj przeomowego rodowiska graficznego
</h3>
<p align="justify">
<strong>
Wraz z czwart gwn wersj spoeczno KDE rozpoczyna now er KDE 4.
</strong>
</p>
<p align="justify">
11 stycznia 2008 (INTERNET).
</p>
<p>
Projekt KDE z prawdziw radoci ogasza dostpno nowej wersji KDE 4.0.0. Oznacza ona pomylne zakoczenie dugiego okresu intensywnych prac nad <a href="http://www.kde.org/announcements/4.0/">KDE 4.0</a>, a tym samem pocztek nowej ery KDE 4.
</p>
<?php
screenshot("desktop_thumb.png", "desktop.png", "center",
"Pulpit KDE 4.0", "375");
?>
<p><b>Biblioteki programistyczne</b> KDE 4 zostay usprawnione pod niemal kadym wzgldem. Biblioteka do obsugi multimediw <i>Phonon</i>, dostarcza ich niezalen od platformy obsug wszystkim aplikacjom KDE, a biblioteka <i>Solid</i> znacznie uatwia obsug urzdze przenonych oraz zapewnia lepsze zarzdzanie energi.
</p>
<p><b>Pulpit</b> KDE wzbogaci si o nowe moliwoci. Plasma prezentuje nowy interfejs pulpitu zawierajcy panel, menu oraz widety pulpitu. Meneder okien KDE, KWin obsuguje teraz zaawansowane efekty graficzne usprawniajce prac z oknami.
</p>
<p>Zostao usprawnionych rwnie wiele <b>aplikacji</b> KDE. Obsuga grafiki wektorowej, ulepszenia bibliotek graficznych oraz interfejsw uytkownika, nowe funkcje, a nawet nowe aplikacje -- co bymy nie wymienili w tym zakresie, KDE 4.0 ju to wszystko ma. Nowa przegldarka dokumentw Okular i nowy meneder plikw Dolphin to tylko dwa przykady aplikacji wykorzystujcych nowe techniki dostpne w KDE 4.0.
</p>
<p><img src="images/oxybann.png" align="right" hspace="5"/>Graficy z grupy Oxygen wnieli duo wieoci do <b>wygldu</b> rodowiska. Prawie wszystkie widoczne elementy KDE i jego aplikacji posiadaj now grafik. Pikno i przejrzysto to podstawowe cechy Oxygen.
</p>
<h3>Pulpit</h3>
<ul>
<li>Nowa powoka pulpitu, Plasma, dostarcza niezbdne elementy pozwalajce na prac z pulpitem i aplikacjami.</li>
<li>KWin, sprawdzony meneder okien KDE, udostpnia teraz take zaawansowane efekty graficzne. Wykorzystujc akceleracj sprztow, pozwala na pynniejsz i bardziej intuicyjn prac z oknami.</li>
<li>Oxygen odpowiedzialny za motyw graficzny KDE 4.0 zapewnia spjny i przyjemny dla oka wygld.</li>
</ul>
Wicej na temat nowego interfejsu KDE moesz dowiedzie si a <a href="guide.php">Wizualnego Przewodnika po KDE 4.0</a>.
<h3>Aplikacje</h3>
<ul>
<li>Konqueror to sprawdzona przegldarka internetowa KDE. Jest lekka, dobrze zintegrowana z systemem oraz obsuguje najnowsze standardy takie jak CSS 3.
</li>
<li>Dolphin - nowy meneder plikw KDE. Aplikacja bya przygotowywana z myl o uytecznoci, jest prosta w uyciu, a jednoczenie stanowi potne narzdzie.
</li>
<li>Ustawienia systemowe posiadaj teraz nowy interfejs. Monitor systemowy KSysGuard pozwala na atwe obserwowanie zasobw systemu oraz na ich kontrol.
</li>
<li>Okular to przegldarka dokumentw, ktra obsuguje du ilo formatw dokumentw. Podobnie jak wiele aplikacji KDE 4, zostaa ona usprawniona przy wsppracy z projektem <a href="http://openusability.org/" class="external text" title="http://openusability.org/">OpenUsability</a>.
</li>
<li>Aplikacje edukacyjne to jedne z pierwszych programw, ktre zostay przeniesione na platform KDE 4. Kalzium, ktry jest graficzn tabel okresowego ukadu pierwiastkw oraz mapa geograficzna wiata Marble to tylko dwa przykady spord wielu aplikacji edukacyjnych.
</li>
<li>Wiele gier dostpnych z KDE zostao odwieonych. Dziki moliwociom jakie daje grafika wektorowa, gry wygldaj teraz adnie niezalenie od rozmiaru ekranu.
</li>
</ul>
Niektre aplikacje zostay bardziej szczegowo opisane na <a href="applications.php">Wizualnym Przewodniku po KDE 4.0</a>.
<?php
screenshot("dolphin-systemsettings-kickoff_thumb.png", "dolphin-systemsettings-kickoff.png", "center",
"Meneder plikw, Ustawienia systemowe oraz Menu w akcji", "375");
?>
<h3>Biblioteki programistyczne</h3>
<p>
<ul>
<li>Phonon oferuje funkcje multimedialne takie jak odtwarzanie muzyki i plikw wideo. Obsuguje rne silniki, ktre mona zmienia "w locie". Podstawowym silnikiem multimedialnym w KDE 4.0 bdzie Xine, oferujcy potny zakres obsugiwanych formatw. Biblioteka Phonon pozwala rwnie uytkownikowi wybra urzdzenia wyjciowe zalenie od rodzaju odtwarzanych multimediw.
</li>
<li>Biblioteka Solid pozwala na atw obsug urzdze przenonych oraz tych zamontowanych na stae w komputerze. Solid wspgra te z systemem do zarzdzania energi, obsuguje poczenia sieciowe i urzdzenia Bluetooth. Biblioteka dziaa w oparciu o HAL <span title="Po angielsku: Hardware Abstraction Layer" style="cursor:help;font-style:italic;border:lowercase;text-transform:none;"><abbr title="Po angielsku: Hardware Abstraction Layer" style="border:none;color:#606060;">(ang. Hardware Abstraction Layer)</abbr></span>, NetworkManager oraz Bluez bluetooth. Komponenty te mona zastpowa innymi nie tracc przy dostpu do aplikacji.
</li>
<li>KHTML to silnik renderujcy strony internetowe uywany przez Konquerora - przegldark KDE. KHTML jest bardzo lekki i obsuguje najnowsze standardy, takie jak CSS 3. By to rwnie pierwszy silnik, ktry przechodzi synny test zgodnoci ze standardami Acid 2.
</li>
<li>Biblioteka ThreadWeaver wchodzca w skad gwnych bibliotek KDE, zapewnia wsparcie dla wspczesnych procesorw wielordzeniowych. Wykorzystujc efektywniej zasoby systemu, czyni aplikacje KDE pynniejsze w dziaaniu.
</li>
<li>KDE 4.0 zostao napisane w oparciu o bibliotek Qt 4 firmy Trolltech. Pozwala to na wykorzystanie zaawansowanych moliwoci graficznych przy zmniejszonym zuyciu pamici. Gwne biblioteki programistyczne <span title="Po angielsku: kdelibs" style="cursor:help;font-style:italic;border:lowercase;text-transform:none;"><abbr title="Po angielsku: kdelibs" style="border:none;color:#606060;">(ang. kdelibs)</abbr></span> stanowi wspaniae rozszerzenie biblioteki Qt, dodajc nowe funkcje i udogodnienia dla programistw.
</li>
</ul>
</p>
<p>Szczegowe informacje na temat bibliotek programistycznych zawiera baza wiedzy KDE <a href="http://techbase.kde.org">TechBase</a>.</p>
<h4>Take a guided tour...</h4>
<p>
The <a href="guide.php">KDE 4.0 Visual Guide</a> provides a quick overview of various new
and improved KDE 4.0 technologies. Illustrated with many screenshots, it walks you
through the different parts of KDE 4.0 and shows some of the exciting new technologies and
improvements for the user. New features of the <a href="desktop.php">desktop</a> get
you started, <a href="applications.php">applications</a> such as System Settings, Okular the
document viewer and Dolphin the filemanager are introduced.
<a href="education.php">Educational applications</a> are shown as well as
<a href="games.php">Games</a>.
</p>
<h4>Wyprbuj najnowsze KDE...</h4>
<p>
Aktualizowana lista znajduje si na
<a href="http://www.kde.org/info/4.0.php">stronie informacyjnej KDE 4.0</a>, gdzie moesz znale odnoniki do kodu rdowego, informacji o kompilacji, bezpieczestwie i inne.
</p>
<p>
Nastpujce dystrybucje poinformoway nas o dostpnoci pakietw lub Live CD z KDE 4.0:
<ul><li>Wersja alpha <b>Arklinux 2008.1</b> opartego na KDE 4 powinna si pojawi krtko po wydaniu KDE 4.0, a pena wersja systemu 3-4 tygodnie pniej.
</li><li>Pakiety KDE 4.0 dla <b>Debiana</b> dostpne s w gazi eksperymentalnej. Platforma programistyczna KDE bdzie dostpna w Lenny'm. Czekamy na ogoszenie <a href="http://pkg-kde.alioth.debian.org/" class="external text" title="http://pkg-kde.alioth.debian.org/">grupy Debian KDE</a>. Plotki gosz, e planowana jest rwnie wersja Live CD.
</li><li><b>Fedora</b> udostpni KDE 4.0 w 9 wersji swojego systemu, ktra <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Releases/9" class="external text" title="http://fedoraproject.org/wiki/Releases/9">powinna si ukaza</a> w kwietniu. Wersja alfa bdzie dostpna od 24 stycznia. Pakiety KDE 4.0 s dostpne w respozytorium <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Releases/Rawhide" class="external text" title="http://fedoraproject.org/wiki/Releases/Rawhide">Rawhide</a> pre-alpha.
</li><li><b>Gentoo Linux</b> udostpni ebuildy w swoim drzewie portage
</li><li>Pakiety <b>Kubuntu</b> i Ubuntu s dostpne w nadchodzcej wersji "Hardy Heron" (8.04), jak rwnie bd dostpne jako aktualizacja w stabilnym "Gutsy Gibbon" (7.10). Dostpne jest rwnie Live CD z KDE 4.0. Wicej informacji mona znale w <a href="http://kubuntu.org/announcements/kde-4.0.php" class="external text" title="http://kubuntu.org/announcements/kde-4.0.php">ogoszeniu na stronach kubuntu.org</a>.
</li><li><b>Mandriva</b> udostpni pakiety w wersji 2008.0 i planuje wypuci Live CD z najnowsz dostpn wersj 2008.1.
</li><li>Pakiety <b>openSUSE</b> s <a href="http://en.opensuse.org/KDE4" class="external text" title="http://en.opensuse.org/KDE4">dostpne</a> dla openSUSE 10.3 (<a href="http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/KDE4/openSUSE_10.3/KDE4-BASIS.ymp" class="external text" title="http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/KDE4/openSUSE_10.3/KDE4-BASIS.ymp">zainstaluj jednym klikniciem</a>) i openSUSE 10.2. Dostpne jest rwnie <a href="http://home.kde.org/~binner/kde-four-live/" class="external text" title="http://home.kde.org/~binner/kde-four-live/">KDE Four Live CD</a> z tymi pakietami. KDE 4.0 bdzie czci nadchodzcego wydania openSUSE 11.0.
</li></ul>
</p>
<h2>Informacje o KDE 4</h2>
<p>
KDE 4.0 to innowacyjne rodowisko graficzne bdce Wolnym Oprogramowaniem. Zawiera du liczb aplikacji, przeznaczonych do codziennego typowego jak i specjalistycznego uytku. Plasma, nowa powoka przygotowana dla KDE 4, w celu uatwiania pracy z pulpitem i aplikacjami udostpnia intuicyjny interfejs graficzny. Przegldarka Konqueror integruje pulpit z funkcjami internetowymi. Meneder plikw Dolphin, przegldarka dokumentw Okular oraz Centrum Sterowania dopeniaj podstawowy zestaw podrcznych narzdzi.
<br />
KDE zostao zbudowane przy pomocy bibliotek programistycznych, w przystpny sposb udostpniajcych zasoby sieciowe poprzez rozszerzenie KIO oraz zaawansowane moliwoci graficzne dziki Qt 4. Inne biblioteki KDE, takie jak Phonon i Solid, wnosz obsug multimediw oraz usprawniaj wspprac z aplikacji KDE z poszczeglnymi urzdzeniami komputera.
</p>
<h2>Informacje o KDE</h2>
<p>
KDE to midzynarodowy zesp techniczny tworzcy zintegrowane rodowisko graficzne bdce Wolnym/Otwartym oprogramowaniem dla komputerw stacjonarnych oraz urzdze przenonych. Wrd produktw KDE znajduje si system graficzny dla platform klasy Linux i UNIX, wszechstronny pakiet biurowy oraz pakiet do pracy grupowej, setki aplikacji nalecych do wielu kategorii, wcznie programami do obsugi Internetu, multimedialnych, rozrywkowych, edukacyjnych, graficznych oraz programistycznych. Wysoce funkcjonalne aplikacje KDE 4, zbudowane na bazie bibliotek Qt firmy Trolltech, zapewniaj efektywne dziaanie na platformach Linux, BSD, Solaris, Windows i Mac OS X.
</p>
<hr />
<p><i>Informacje o znakach towarowych.</i> KDE i logo K Desktop Environment s zarejestrowanymi znakami towarowymi KDE e.V. (szczegy). Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym Open Group w USA i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie s wasnoci ich prawowitych wacicieli.
</p>
<hr />
<h4>Kontakt dla prasy</h4>
<p>
<b>Europa</b><br />
Sebastian Kgler<br />
Wolfstraat 154<br />
6531 LR Nijmegen<br />
Holandia<br />
tel.: +31-6-48370928<br />
info-europe@kde.org<br />
</p>
<?php
include("footer.inc");
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment