Commit 4807dbcf authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 8ee93e93
Pipeline #149420 skipped
---
menu:
main:
name: Kontact
params:
components:
- background: /assets/img/kontact-menu-features.png
large: true
name: Funkcje Kontact
url: /components/kontact
- background: /assets/img/icon-kmail.svg
name: KMail
url: /components/kmail
- background: /assets/img/icon-korganizer.svg
name: KOrganizator
url: /components/korganizer
- background: /assets/img/icon-kaddressbook.svg
name: Książka adresowa
url: /components/kaddressbook
- background: /assets/img/icon-akregator.svg
name: Akregator
url: /components/akregator
- background: /assets/img/icon-knotes.svg
name: KNotatki
url: /components/knotes
- background: /assets/img/icon-akonadi.png
name: Akonadi
url: /components/akonadi
weight: 1
title: Pakiet Kontact - wydajne rozwiązanie PIM
---
---
aliases:
- /pl/akonadi
description: ''
layout: component
screenshot: /assets/img/akonadi.png
shortDescription: ''
title: Akonadi
weight: 70
---
Struktura Akonadi, nazwana na cześć wyroczni bogini sprawiedliwości w Ghanie jest jest odpowiedzialna za dostarczanie aplikacjom scentralizowanej bazy danych do przechowywania, indeksowania i wyszukiwania informacji osobistych użytkownika. Obejmuje to wiadomości e-mail, kontakty, kalendarze, wydarzenia, dzienniki, alarmy, notatki itp.
## Funkcje
* Wspólna pamięć podręczna danych PIM
* Projekt niezależny od typu
* Rozszerzalność
* Ogólny dostęp offline, zapisywanie zmian i odtwarzanie
* Wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów ogólnych
* Zasoby można grupować według profilu
* Pozycje składające się z wielu niezależnie wyszukiwanych części
* Możliwość odzyskiwania bez kopiowania
* Równoczesny dostęp umożliwia działanie w tle niezależnie od klienta UI
* Synchronizacja poczty, kalendarza, książek adresowych z serwerami zdalnymi
* Umożliwia infrastrukturze pulpitów semantycznych dostęp do danych PIM
* Archiwizowanie
* Indeksowanie
* Wyszukiwanie pozaprocesowe
* Projektowanie wieloprocesowe
* Izolacja w przypadku awarii
* Duże elementy nie mogą zablokować całego systemu
* Powiązanie przez IPC umożliwia stosowanie komponentów zastrzeżonych
---
aliases:
- /pl/akregator
description: 'Akregator to czytnik kanałów RSS. Może on automatycznie pobierać kanały
RSS z ulubionych witryn i umożliwia czytanie artykułów nawet gdy jesteś offline.
Udostępnia również bogate funkcje wyszukiwania i archiwizacji.
'
layout: component
screenshot: /assets/img/kontact-akregator.png
shortDescription: Bądź na bieżąco z nowościami dzięki naszemu czytnikowi RSS.
title: Akregator
weight: 40
---
Akregator pomaga być na bieżąco w informacjach o nowych wydarzeniach na stronach takich jak KDE Dot News i blogi Planet KDE. Wykorzystywana technologia to RSS i wiele stron ją wspiera.
## Funkcje
* Prosty w użyciu
* Możliwość przyjęcia kilkudziesięciu kanałów
* Możliwość powiadamiania o nieprzeczytanych kanałach
* Wykorzystuje zakładki, aby umożliwić dostęp do wewnętrznego czytania pełnych historii.
* Archiwum kanałów
* Import i eksport kanałów
---
aliases:
- /pl/kaddressbook
description: 'Aplikacja Książki adresowej umożliwia łatwe zarządzanie kontaktami.
Jest ona głęboko zintegrowana z pozostałymi elementami Kontact, dzięki czemu można
łatwo wybierać kontakty podczas wysyłania wiadomości e-mail lub tworzenia zaproszenia
na spotkanie.
'
layout: component
screenshot: /assets/img/kontact-kaddressbook.png
shortDescription: Łatwo zarządzaj swoimi kontaktami.
title: Książka adresowa
weight: 30
---
Książka adresowa przechowuje wszystkie dane osobowe rodziny, przyjaciół i innych kontaktów. Obsługuje wiele różnych usług, w tym NextCloud, Kolab, Kontakty Google, Microsoft Exchange (EWS) lub dowolny standardowy serwer CalDAV.
## Funkcje
* **Zaawansowane wyszukiwanie** Książka adresowa posiada konfigurowalne filtry i rozbudowane możliwości wyszukiwania. możliwości wyszukiwania.
* **Wykrywanie i łączenie duplikatów.** Książka adresowa może znaleźć zduplikowane kontakty z wielu źródeł i połączyć je w jeden kontakt.
* **Integracja**. Integruje się z innymi komponentami Kontact, np. eksportując przypomnienia urodzinowe do [KOrganizer](../korganizer).
* **Kody QR.** Książka adresowa może wyświetlać kod QR dla każdego kontaktu, co pozwala szybko zeskanować go do swojego telefonu lub wysłać komuś.
* **Dobry standard obsługi.** Książka adresowa może importować i eksportować kontakty z i do prawie każdego standardu książki adresowej.
* **Integracja z LDAP.** Może łączyć się z wieloma serwerami LDAP, które następnie można używać do automatycznego uzupełniania kontaktów podczas tworzenia wiadomości e-mail w [KMail](../kmail).
---
aliases:
- /pl/kmail
description: 'KMail jest najnowocześniejszym klientem poczty elektronicznej, który
dobrze integruje się z powszechnie dostępnymi dostawcami poczty, takimi jak GMail.
Udostępnia wiele narzędzi i funkcji, które maksymalizują wydajność pracy i sprawiają,
że praca z dużymi kontami pocztowymi jest łatwa i szybka. KMail obsługuje wiele
różnych protokołów poczty elektronicznej - POP3, IMAP, Microsoft Exchange (EWS)
i wiele innych.
'
layout: component
screenshot: /assets/img/kontact-kmail.png
shortDescription: Zwiększ swoją produktywność dzięki bogatej w funkcje aplikacji do
obsługi poczty e-mail.
title: KMail
weight: 20
---
KMail jest składnikiem poczty elektronicznej Kontactu, zintegrowanego menedżera informacji osobistych, od KDE.
## Bezpieczny
* **Bezpieczne ustawienia domyślne.** Ustawienia domyślne są raczej kompromisem w zakresie funkcji niż bezpieczeństwa czy prywatności.
* **Szyfrowanie typu end-to-end.** Obsługa protokołów OpenPGP i S/MIME jest wbudowana, a kreator konfiguracji i generowania kluczy pomaga użytkownikom w rozpoczęciu z tym pracy.
* **Szyfrowanie transportu.** Komunikacja szyfrowana protokołem SSL/TLS jest oczywiście obsługiwana, podobnie jak wiele metod uwierzytelniania, takich jak GSSAPI (Kerberos) lub OAuth2.
* **Silna izolacja zawartości HTML.** Jeśli nie da się uniknąć wysyłania wiadomości HTML, KMail gwarantuje, że nie zostaną w nich ukryte żadne zewnętrzne odnośniki, z których mogłyby wyciec informacje lub któremogłyby naruszyć twoją prywatność. Dodatkowo ochrona KMail przed phishingiem ostrzega przed podejrzanymi linkami w takich wiadomościach.
* **Ochrona przed spamem.** Jeśli Twój serwer pocztowy jeszcze o to nie zadbał, KMail może lokalnie zintegrować popularne programy sprawdzające spam, takie jak SpamAssassin czy Bogofilter lokalnie.
## Potężny
* **Offline Capable.** KMail umożliwia pracę bez połączenia z siecią, poprzez (opcjonalnie) synchronizację całej poczty lokalnie.
* **Wile tożsamości.** KMail oddziela tożsamość od konta, co daje Ci dużą elastyczność, gdy posiadasz różne tożsamości w wielu organizacjach.
* **Szablony.** Elastyczny system szablonów i wycinków tekstu pomaga w automatyzacji niektórych etapów pisania wiadomości e-mail.
* **Wielojęzykowość.** Wbudowana obsługa tłumaczenia treści orazautomatyczne sprawdzanie pisowni dla każdego akapitu wspomagają pracę z treścią w wielu językach.
* **Produktywny Kompozytor.** Kompozytor wiadomości KMail posiada wiele małych narzędzi, które zwiększają wydajność pracy, takich jak ostrzeżenia o zapomnianych załącznikach, wbudowana kompresja załączników lub zmiana rozmiaru załączonych obrazów.
* **Potężne filtrowanie.** Oprócz automatyzacji sortowania wiadomości e-mail według wielu kryteriów, system filtrowania KMaila może być również wykorzystywany do wdrażania dowolnych przepływów pracy, ponieważ może integrować się z zewnętrznymi aplikacjami.
* **Szukanie i otagowywanie.** Flagowanie i tagowanie wiadomości pomaga w sortowaniu i odzyskiwaniu informacji, podobnie jak zaawansowane funkcje wyszukiwania lokalnego i zdalnego.
* **Zarządzanie listami mailingowymi.** Listy mailingowe programu Mailman mogą być automatycznie wykrywane, a typowe operacje związane z zarządzaniem listami mailingowymi są dostępne bezpośrednio z programu KMail.
* **Elastyczna konfiguracja.** Niezliczone opcje konfiguracyjne pozwalają dostosować wiele aspektów KMaila dokładnie do twoich potrzeb i życzeń.
## Zintegrowany
* **Zaproszenia iTip.** Wiadomości e-mail z zaproszeniem na spotkanie są wykrywane i umożliwiają szybkie odpowiedzi, a także są oczywiście wprowadzane do [KOrganizer](../korganizer).
* **Książka adresowa.** Poza automatycznym uzupełnianiem adresów z [KAddressBook](../kaddressbook), KMail używa również jej awatarów i preferencji kryptograficznych.
* **Wiadomości o rezerwacjach.** Program KMail może wykrywać rezerwacje lotów lub hoteli w wiadomościach e-mail od niektórych dostawców i oferować dodanie ich do twojego kalendarza.
## Zgodny ze standardami
* Obsługuje standardowe protokoły pocztowe: IMAP, POP3 i SMTP.
* Obsługa poczty elektronicznej w trybie push (IMAP IDLE).
* Pełna obsługa wyszukiwania w folderach IMAP.
* Natywna obsługa wbudowanych protokołów: OpenPGP, PGP/MIME i S/MIME.
* Obsługa filtrowania po stronie serwera Sieve.
---
aliases:
- /pl/knotes
description: ''
layout: component
shortDescription: ''
title: KNotatki
weight: 50
---
Notatki to program umożliwiający pisanie komputerowych odpowiedników karteczek samoprzylepnych. Notatki są zapisywane automatycznie po wyjściu z programu i wyświetlane po jego otwarciu.
## Funkcje
* Zapisywanie notatek przy użyciu wybranej czcionki i koloru tła
* Przeciągnij i upuść, aby wysłać notatki pocztą elektroniczną
* Możliwość przeciągnięcia do Kalendarza w celu zarezerwowania czasu.
* Notatki można drukować
---
aliases:
- /pl/kontact
description: 'Kontact łączy wszystkie nasze aplikacje PIM w jednym oknie, aby zapewnić
ci najlepszą możliwą obsługę i zwiększyć wydajność pracy. Dzięki Kontact możesz
korzystać z wszystkich narzędzi naszego potężnego pakietu w jednym miejscu. W przeciwieństwie
do własnościowych aplikacji internetowych cenimy twoją prywatność i wspieramy otwarte
standardy. Dlatego Kontact zapewnia pełną kontrolę nad danymi użytkownika. Oczywiście
masz również dostęp do swoich danych w trybie offline, jeśli chcesz.
'
layout: component
screenshot: /assets/img/kontact-summary.png
shortDescription: 'Obsługuj wszystkie wiadomości e-mail, kalendarze i kontakty w jednym
oknie.
'
title: Kontact
weight: 10
---
Kontact jest bogatym w funkcje pakietem do zarządzania informacjami osobistymi stworzonym przez [KDE](https://kde.org). Kontact łączy wszystkie nasze aplikacje PIM w jednym oknie, dzięki czemu możesz jeszcze sprawniej obsługiwać swoją pocztę elektroniczną, kalendarze, wiadomości i inne dane jeszcze bardziej efektywnie. Możesz także uruchomić każdy z komponentów Kontact jako samodzielną aplikację.
## Pełen funkcji
Wierzymy, że oprogramowanie powinno dostosowywać się do przepływu twojej pracy, a nie zmuszać cię do dostosowania się do nich. Kontact jest wysoce konfigurowalny i dostosowywalny, dzięki czemu dzięki czemu możesz go skonfigurować dokładnie w taki sposób, jaki najbardziej ci odpowiada.Zapoznaj się ze stronami poszczególnych komponentów Kontact, aby mieć ogląd na funkcje, które każdy z nich może zaoferować.
## Elastyczny
Kontact obsługuje szeroką gamę usług poczty elektronicznej, kalendarzy i książek adresowych, protokołów, które mogą z łatwością zostać rozszerzone o dodatkowe usługi. Nie trzeba zmieniać dostawcy poczty elektronicznej, ani migrować kalendarza tylko po to, aby zsynchronizowaćgo z Kontactem. Wystarczy wskazać w Kontact usługę, w której znajdują się dane PIM, a Kontact będzie je wyświetlał i synchronizował.
Kontact może również importować dane PIM i niektóre ustawienia z innych programów PIM takich jak Thunderbird i Evolution.
## Bezpieczny
Kontact obsługuje wszystkie nowoczesne standardy bezpieczeństwa, aby chronić twoją prywatność. Cała komunikacja ze zdalnymi serwerami jest domyślnie szyfrowana przy użyciu branżowego standardu szyfrowania SSL/TLS. Kontact posiada również wbudowaną obsługę podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail za pomocą GPG i S/MIME oraz może automatycznie weryfikować podpisy wiadomości e-mail.
Kontact jest domyślnie skonfigurowany w celu ochrony twojej prywatności poprzez blokowanie ładowania treści zewnętrznych, automatycznych odpowiedzi i innych sztuczek często stosowanych przez oszustów.
## Zintegrowany
Wszystkie składniki programu Kontact są ze sobą dobrze zintegrowane. KOrganizer może wysyłać zaproszenia na spotkania za pośrednictwem kont pocztowych skonfigurowanych w programie KMail. KMail będzie renderował zaproszenia na spotkania i pokazywał konflikty z wydarzeniami w twoich kalendarzach. W widoku Agenda programu KOrganizer można mieszać zadania i zwykłe wydarzenia.
## Wolny i otwartoźródłowy
Kontact jest wolny (zarówno w sensie wolności słowa, jak dostępu) i całkowicie otwarty. Oznacza to, że [kod źródłowy](https://invent.kde.org/pim/kontact) jest dostępny dla każdego, kto chce go zobaczyć, skontrolować i ulepszyć.
Jesteśmy dumni z naszej otwartości i dbałości o ochronę prywatności użytkowników. Kontact nie będzie Cię szpiegował, nie będzie pokazywał żadnych reklam, nie będzie przechowywał twoich wrażliwych danych gdzieś w zastrzeżonej chmurze ani udostępniał ich nikomu innemu. Zobacz [Politykę prywatności oprogramowania KDE] (https://kde.org/privacypolicy-apps/), aby uzyskać więcej informacji.
---
aliases:
- /pl/korganizer
description: 'KOrganizer to potężny i bogaty w funkcje organizer, menedżer wydarzeń
i menedżer rzeczy do zrobienia który dobrze integruje się z pozostałymi elementami
Kontact, a zwłaszcza z KMail.
'
layout: component
screenshot: /assets/img/kontact-korganizer.png
shortDescription: 'Zorganizuj swój czas! Zarządzaj wydarzeniami, zadaniami, planuj
spotkania i nie tylko.
'
title: KOrganizator
weight: 30
---
KOrganizer to komponent kalendarza i terminarza Kontact. Umożliwia on zarządzanie wydarzeniami i zadaniami, powiadamianie o alarmach, eksport do sieci, przejrzystą obsługę danych w sieci, planowanie grupowe, import i eksport plików kalendarza i wiele innych. Może współpracować z wieloma różnymi usługami kalendarzy, w tym z: NextCloud, Kolab, Google Calendar oraz innymi. KOrganizer możesz w pełni dostosować do swoich potrzeb i jest on integralną częścią pakietu Kontact, który stanowi kompletne rozwiązanie do organizowania danych osobowych. KOrganizer obsługuje dwa dominujące standardy przechowywania i wymiany danych między kalendarzami: vCalendar oraz iCalendar.
## Funkcje
* **Obsługa wielu kalendarzy i list zadań.** Korganizer może w przejrzysty sposób łączyć dane kalendarza z różnych plików lub innych źródeł danych kalendarza, np. kalendarzy internetowych. Można je w wygodny sposób aktywować, dezaktywować, dodawać i usuwać za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.
* **Integracja z Kontactem.** KOrganizer jest w pełni zintegrowany z Kontactem, kompletną aplikacją do zarządzania informacjami osobistymi. W ramach Kontact dostępne są pewne dodatkowe funkcje, takie jak: konwersja wiadomości e-mail na wydarzenia lub zadania metodą "przeciągnij i upuść".
* **Model przechowywania.** KOrganizer posiada trwały kalendarz. Użytkownik nie musi dbać o ładowanie i zapisywanie kalendarza. Zmiany są natychmiast zapisywane na dysku. Jeśli kalendarz zostanie zmieniony z zewnątrz, jest automatycznie ładowany i aktualizowany w widoku. Mechanizm blokowania umożliwia równoczesny dostęp do kalendarza.
* **Cofnij i powtórz.** KOrganizer obsługuje nieograniczoną liczbę cofnięć i ponowień.
* **Integracja zadań z widokiem planu dnia.** Zadania są widoczne w widokach tygodnia i dnia. Zadania można zamieniać na wydarzenia, przeciągając je z listy zadań i upuszczając w widoku terminarza.
* **Załączniki do zdarzeń i zadań.** Do zdarzeń i zadań można dołączać odwołania do stron internetowych, plików lokalnych lub wiadomości e-mail. Dostęp do załączonych danych można łatwo uzyskać jednym kliknięciem w widokach zdarzeń i zadań, a także w widoku podsumowania lub w edytorach.
* **Szybkie wprowadzanie zadań.** Specjalne pole wejściowe umożliwia szybkie utworzenie zadania bez konieczności otwierania edytora. Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu wielu zadań pod rząd.
* **Szybkie wprowadzanie zdarzeń.** Istnieje kilka sposobów tworzenia wydarzeń w widoku terminarza: Wydarzenie można utworzyć wybierając zakres czasu, a następnie po prostu zaczynając wpisywać tekst. Zostanie otwarty edytor, a tekst wpisywany będzie w tytule. Opcjonalnie edytor zdarzeń może zostać otwarty po zakończeniu zaznaczania czasu, a oprócz zwykłych pozycji w menu i na pasku narzędzi dostępne są także przypisania klawiszy oraz menu kontekstowe, które uruchamia okno dialogowe edytora.
* **Obsługa drukowania.** Kalendarze można drukować przy użyciu różnych stylów. Drukowanie obsługuje również kolory i nakładające się wydarzenia.
* **Integracja KMail.** KMail bezpośrednio obsługuje przesyłanie zaproszeń i innych załączników kalendarza do programu KOrganizer.
---
appstream: org.kde.kontact
components: true
flatpak: true
flatpak_exp: https://community.kde.org/KDE_PIM/Flatpak
gear: true
konqi: /assets/img/konqi-mail.png
layout: download
menu:
main:
weight: 2
name: Kontact
sources:
- description: 'Program Kontact jest dostępny w wielu repozytoriach. Sprawdź naszą
stronę [Zaangażuj się](/get-involved), aby uzyskać szczegółowe instrukcje, jak
uzyskać dostęp do wszystkich repozytoriów Kontact.
'
name: Git
src_icon: /reusable-assets/git.svg
- description: 'Obecnie trwają prace nad przeniesieniem Kontact do systemu Windows.
Czy chcesz nam pomóc? Sprawdź [jak się zaangażować](/get-involved) i skontaktuj
się z nami!
'
name: Windows
src_icon: /reusable-assets/windows.svg
title: Pobierz
---
---
getintouch: 'Programiści Kontaktu na ogół przesiadują na [#kontact](irc://irc.libera.chat/kontact)
oraz #akonadi](irc://irc.libera.chat/akonadi) kanałach IRC na Libera Chat. Większość
dyskusji związanych z rozwojem odbywa się na [liście mailingowej kde-pim](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-pim/).
Po prostu dołącz, przywitaj się i powiedz nam, w czym chcesz nam pomóc!'
layout: get-involved
menu:
main:
weight: 4
name: Kontact
title: Zaangażuj się
userbase: Kontact
---
Kod źródłowy Kontact jest rozproszony w wielu komponentach w wielu repozytoriach - łatwo się w nim pogubić, jeśli jest się nowym użytkownikiem. Jeśli chcesz zaangażować się w rozwój Kontact, wystarczy zapoznać się z materiałami, do których odnośniki znajdują się na tej stronie i skontaktuj się z nami - pomożemy ci odnaleźć się w naszej bazie kodów.
**Na początku należy zapoznać się z informacjami na [Stronie wiki społeczności KDE PIM](https://community.kde.org/KDE_PIM).**
## Zadanie dla juniorów
Szukasz prostych zadań, które pozwolą ci zacząć ulepszać Kontact? W takim razie sprawdź nasze [oferty pracy dla juniorów] (https://phabricator.kde.org/tag/kde_pim_junior_jobs/). Mamy zebrane zadania, które są dość proste i odizolowane oraz nie wymagają dogłębnego zrozumienia całej bazy kodowej i architektury- To doskonały początek dla wejścia do pięknego świata Kontact.
Jeśli chcesz rozpocząć pracę nad jakimś zadaniem, możesz je przydzielić sobie (chyba że jest już przypisane do kogoś innego) i daj nam znać w komentarzach pod zadaniem.
---
handbook: true
layout: users
menu:
main:
weight: 3
name: Kontact
title: Dla użytkowników
---
getinvolved.build.description:
other: 'Postępuj zgodnie z tym [Przewodnikiem, jak rozpocząć pracę z Kontact development](https://community.kde.org/KDE_PIM/Development/Start).
Strona zawiera łącza do wielu innych przydatnych stron wiki z dużą ilością informacji.
Posiadamy również środowisko [Docker](https://community.kde.org/KDE_PIM/Docker)
dzięki któremu można rozwijać i testować Kontact w bezpiecznej izolacji od konfiguracji
produkcyjnej.
'
users.handbook.description:
other: "Kontact oferuje niezliczone funkcje i opcje. Aby się o nich dowiedzieć,\
\ można przeczytać niektóre z podręczników: \n\n* [Podręcznik Kontact](https://docs.kde.org/stable5/en/kontact/kontact/index.html)\n\
* [Podręcznik KMail](https://docs.kde.org/stable5/en/kmail/kmail2/index.html)\n\
* [Podręcznik KOrganizer](https://docs.kde.org/stable5/en/korganizer/korganizer/index.html)\n\
* [Podręcznik Akregator](https://docs.kde.org/stable5/en/akregator/akregator/index.html)\n\
* [Więcej podręczników także w innych językach...](https://docs.kde.org/index.php?language=en&package=pim)\n"
users.handbook.title:
other: Jesteś nowy w Kontact?
users.help.description:
other: 'Sprawdź Kontact & subforum PIM na [Forum KDE](https://forum.kde.org/viewforum.php?f=215),
może ktoś rozwiązał już podobny problem. A jeśli nie, nie krępuj się tam zapytać!
Możesz również zapytać [#kontact](irc://irc.libera.chat/kontact) kanał IRC na
Libera Chat. Jeśli wolisz komunikację mailową, możesz zapytać na stronie [kdepim-users](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kdepim-users)
lista mailingowa.
'
welcome-msg:
other: Kontact pozwala zarządzać pocztą e-mail, kalendarzem, kontaktami i innymi
danymi osobowymi.Kontact grupuje wszystko w jednym miejscu, pomaga zarządzać komunikacją,
organizować dzień i współpracować z kolegami. Z Kontactem staniesz się bardziej
produktywny(a).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment