Commit 9ef83960 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 3e443a22
Pipeline #179794 skipped
......@@ -8,7 +8,7 @@ shortDescription: ''
title: Akonadi
weight: 70
---
El marc de treball Akonadi, anomenat així per la deessa oracle de la justícia a Ghana, és responsable de proporcionar aplicacions amb una base de dades centralitzada per emmagatzemar, indexar i recuperar la informació personal de l'usuari. Açò inclou els correus electrònics, contactes, calendaris, esdeveniments, revistes, alarmes, notes, etc. de l'usuari.
El marc de treball Akonadi, anomenat aixina per la deessa oracle de la justícia a Ghana, és responsable de proporcionar aplicacions amb una base de dades centralitzada per almagasenar, indexar i recuperar la informació personal de l'usuari. Açò inclou els correus electrònics, contactes, calendaris, esdeveniments, revistes, alarmes, notes, etc. de l'usuari.
## Característiques
......
......@@ -13,13 +13,13 @@ shortDescription: Esteu damunt de les notícies amb el nostre lector d'RSS.
title: Akregator
weight: 40
---
Akregator ajuda a mantindre-vos informats sobre històries noves en llocs web com ara KDE Dot News i els blogs del Planet KDE. La tecnologia utilitzada és RSS i molts llocs la implementen.
Akregator ajuda a mantindre-vos informats sobre històries noves en llocs web com ara KDE Dot News i els blogs del Planet KDE. La tecnologia utilisada és RSS i molts llocs la implementen.
## Característiques
* Senzill d'utilitzar
* Senzill d'utilisar
* Pot acceptar dotzenes de canals
* Pot notificar-vos els canals no llegits
* Utilitza les pestanyes per donar accés a la lectura interna de les històries completes
* Utilisa les pestanyes per donar accés a la lectura interna de les històries completes
* Arxiu de canals
* Importa i exporta canals
......@@ -22,4 +22,4 @@ KAddressBook emmagatzema tots els detalls personals de la vostra família, amist
* **Integració.** S'integra amb atres components de Kontact, p. ex., exportant recordatoris del dia de naixement al [KOrganizer](../korganizer).
* **Codis QR.** El KAddressbook pot mostrar un codi QR per a cada contacte per escanejar-lo ràpidament al telèfon o enviar-lo a algú.
* **Administració estàndard avantatjosa.** El KAddresbook pot importar i exportar contactes des d'i cap a quasi tots els estàndards de llibreta d'adreces.
* **Integració LDAP.** Es pot connectar a diversos servidors LDAP, que després es poden utilitzar per a la compleció automàtica de contactes quan es redacten correus electrònics al [KMail](../kmail).
* **Integració LDAP.** Es pot connectar a diversos servidors LDAP, que després es poden utilisar per a la compleció automàtica de contactes quan es redacten correus electrònics al [KMail](../kmail).
---
aliases:
- /ca-va/kmail
description: 'KMail és un client de correu electrònic que s''integra bé amb els proveïdors
de correu electrònic àmpliament utilitzats com el GMail. Proporciona moltes eines
description: 'KMail és un client de correu electrònic que s''integra be amb els proveïdors
de correu electrònic àmpliament utilisats com el GMail. Proporciona moltes eines
i característiques per maximitzar la vostra productivitat i fa que treballar amb
comptes grans de correu electrònic siga fàcil i ràpid. KMail permet una gran varietat
de protocols de correu electrònic: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (EWS) i més.
......@@ -21,18 +21,18 @@ KMail és el component de correu electrònic de Kontact, el gestor integrat d'in
* **Segur de manera predeterminada.** Configuració predeterminada amb el compromís en la seguretat i privadesa en lloc de les característiques.
* **Encriptació d'extrem a extrem.** El suport per a OpenPGP i S/MIME està integrat, i un assistent de configuració i generació de claus ajuda els usuaris a començar amb açò.
* **Encriptació de transports.** La comunicació encriptada SSL/TLS està implementada per descomptat, així com una sèrie de mètodes d'autenticació com el GSSAPI (Kerberos) o l'OAuth2.
* **Encriptació de transports.** La comunicació encriptada SSL/TLS està implementada per descomptat, aixina com una sèrie de mètodes d'autenticació com el GSSAPI (Kerberos) o l'OAuth2.
* **Aïllament del contingut HTML.** Si no es poden evitar els correus electrònics HTML, KMail assegura que no hi ha referències externes que puguen ocultar-se per filtrar informació o comprometre la vostra privadesa. De manera addicional, les proteccions de pesca de KMail adverteixen sobre els enllaços sospitosos en estos correus electrònics.
* **Protecció de correu brossa.** Si el servidor de correu electrònic ja no s'encarrega d'açò, KMail pot integrar localment verificadors de correu brossa populars com ara SpamAssaren o Bogofilter.
* **Protecció de correu brossa.** Si el servidor de correu electrònic ya no s'encarrega d'açò, KMail pot integrar localment verificadors de correu brossa populars com ara SpamAssaren o Bogofilter.
## Potent
* **Capacitats fora de línia.** KMail permet operar sense connectivitat de xarxa sincronitzant (de manera opcional) tot el vostre correu electrònic sencer localment.
* **Capacitats fora de línia.** KMail permet operar sense connectivitat de ret sincronitzant (de manera opcional) tot el vostre correu electrònic sencer localment.
* **Identitats múltiples.** KMail separa les identitats dels comptes, donant-vos una gran flexibilitat quan porteu barrets diferents en diverses organitzacions.
* **Plantilles.** Un sistema flexible de plantilles i fragments de text permet automatitzar parts de l'escriptura de correus electrònics.
* **Plantilles.** Un sistema flexible de plantilles i fragments de text permet automatitzar parts de l'escritura de correus electrònics.
* **Multiidioma.** Suport integrat de traducció del contingut, i verificació ortogràfica per paràgraf, amb detecció automàtica de l'idioma quan es tracta de contingut en diversos idiomes.
* **Redactor productiu.** El redactor de correu electrònic de KMail ve amb molts ajudants petits per fer-vos més eficient, com ara l'avís sobre els adjunts oblidats, la compressió d'adjunts en línia o el canvi de mida de les imatges adjuntes.
* **Filtratge potent.** A més d'automatitzar l'ordenació dels correus per una multitud de condicions, el sistema de filtratge de KMail també es pot utilitzar per implementar fluxos de treball arbitraris ja que pot integrar-se amb aplicacions externes.
* **Filtratge potent.** A més d'automatitzar l'ordenació dels correus per una multitud de condicions, el sistema de filtratge de KMail també es pot utilisar per implementar fluxos de treball arbitraris ya que pot integrar-se amb aplicacions externes.
* **Busca i etiquetatge.** El marcatge i etiquetatge dels missatges ajuda a ordenar i recuperar informació, i també ho fan les potents capacitats de busca local i remota.
* **Gestió de llistes de correu.** Les llistes de correu del Mailman es poden detectar automàticament i les operacions de gestió de les llistes de correu estan directament disponibles en KMail.
* **Configuració flexible.** Les incomptables opcions de configuració permeten ajustar molts aspectes de KMail a les vostres necessitats i desitjos.
......@@ -40,7 +40,7 @@ KMail és el component de correu electrònic de Kontact, el gestor integrat d'in
## Integrat
* **Invitacions d'iTip.** Els correus d'invitació a reunions es detecten i ofereixen respostes ràpides en el lloc, i per descomptat s'envien al [KOrganizer](../korganizer).
* **Llibreta d'adreces.** A més de la compleció automàtica d'adreces del [KAddressBook](../kaddressbook), KMail també utilitza avatars i preferències criptogràfiques des d'allà.
* **Llibreta d'adreces.** A més de la compleció automàtica d'adreces del [KAddressBook](../kaddressbook), KMail també utilisa avatars i preferències criptogràfiques des d'allà.
* **Correus de reserves.** KMail pot detectar reserves de vol o hotel en els correus electrònics de determinats proveïdors i ofereix afegir-los al vostre calendari.
## Compliment dels estàndards
......
......@@ -12,6 +12,6 @@ KNotes és un programa que permet escriure l'equivalent informàtic de les notes
## Característiques
* Escriu les notes segons la vostra elecció de tipus de lletra i color de fons
* Utilitzeu arrossegar i deixar anar per enviar les vostres notes
* Utiliseu arrossegar i deixar anar per enviar les vostres notes
* Es poden arrossegar al calendari per reservar un interval de temps
* Les notes es poden imprimir
......@@ -3,7 +3,7 @@ aliases:
- /ca-va/kontact
description: 'Kontact unifica totes les nostres aplicacions PIM en una finestra única
per donar-vos la millor experiència possible i impulsar la vostra productivitat.
Amb Kontact podeu utilitzar totes les eines del nostre potent paquet en un sol lloc.
Amb Kontact podeu utilisar totes les eines del nostre potent paquet en un sol lloc.
A diferència de les aplicacions web propietàries, valorem la vostra privadesa i
admetem estàndards oberts, i és per açò que Kontact vos dona un control total de
les vostres dades. Per descomptat també podeu accedir a les vostres dades fora de
......@@ -33,9 +33,9 @@ Kontact també pot importar les vostres dades PIM i alguns paràmetres d'atres p
## Seguretat
Kontact implementa tots els estàndards de seguretat moderns per protegir la vostra privadesa. Totes les comunicacions amb servidors remots estan encriptades per defecte utilitzant l'encriptació SSL/TLS estàndard de la indústria. Kontact també té un suport integrat per signar i xifrar correus electrònics amb GPG i S/MIME i pot verificar automàticament les signatures dels correus electrònics.
Kontact implementa tots els estàndards de seguretat moderns per protegir la vostra privadesa. Totes les comunicacions amb servidors remots estan encriptades per defecte utilisant l'encriptació SSL/TLS estàndard de la indústria. Kontact també té un suport integrat per signar i xifrar correus electrònics amb GPG i S/MIME i pot verificar automàticament les signatures dels correus electrònics.
Kontact està configurat de manera predeterminada per protegir la vostra privadesa bloquejant la càrrega de contingut extern, respostes automàtiques i atres trucs utilitzats sovint pels estafadors.
Kontact està configurat de manera predeterminada per protegir la vostra privadesa bloquejant la càrrega de contingut extern, respostes automàtiques i atres trucs utilisats sovint pels estafadors.
## Integrat
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
aliases:
- /ca-va/korganizer
description: 'KOrganizer és un organitzador potent ple de característiques, gestor
d''esdeveniments i tasques pendents que s''integra bé amb la resta de Kontact, especialment
d''esdeveniments i tasques pendents que s''integra be amb la resta de Kontact, especialment
amb KMail.
'
......@@ -15,17 +15,17 @@ shortDescription: 'Organitzeu el vostre temps! Gestioneu esdeveniments, tasques
title: KOrganizer
weight: 30
---
KOrganizer és el component de calendari i planificació de Kontact. Proporciona la gestió d'esdeveniments i tasques, notificació d'alarmes, exportació web, gestió de xarxa transparent de les dades, planificació de grups, la importació i l'exportació de fitxers de calendari i més. És capaç de treballar juntament amb una àmplia varietat de serveis de calendari, incloent-hi NextCloud, Kolab, Google Calendar i atres. KOrganizer és completament personalitzable a les vostres necessitats i és una part integral del paquet Kontact, que té com a objectiu ser una solució completa per organitzar les vostres dades personals. KOrganizer accepta els dos estàndards dominants per emmagatzemar i intercanviar dades de calendari, vCalendar i iCalendar.
KOrganizer és el component de calendari i planificació de Kontact. Proporciona la gestió d'esdeveniments i tasques, notificació d'alarmes, exportació web, gestió de ret transparent de les dades, planificació de grups, la importació i l'exportació de fitxers de calendari i més. És capaç de treballar juntament amb una àmplia varietat de serveis de calendari, incloent-hi NextCloud, Kolab, Google Calendar i atres. KOrganizer és completament personalitzable a les vostres necessitats i és una part integral del paquet Kontact, que té com a objectiu ser una solució completa per organitzar les vostres dades personals. KOrganizer accepta els dos estàndards dominants per almagasenar i intercanviar dades de calendari, vCalendar i iCalendar.
## Característiques
* **Suport per a calendaris múltiples i llistes de tasques pendents.** El Korganizer pot fusionar de manera transparent dades de calendari des de diferents fitxers o atres fonts de dades de calendari, per exemple calendaris a la web. Es poden activar, desactivar, afegir i eliminar còmodament des de la interfície gràfica d'usuari.
* **Integració de Kontact.** KOrganizer està completament integrat amb Kontact, l'aplicació completa de gestió de la informació personal. Dins de Kontact hi ha algunes característiques addicionals disponibles com ara la conversió de correus a esdeveniments o tasques pendents mitjançant arrossegar i deixar anar.
* **Model d'emmagatzematge.** KOrganizer té un calendari persistent. No cal que l'usuari tinga cura de carregar o guardar el calendari. Els canvis es guarden immediatament al disc. Si el calendari es canvia externament, es carrega i s'actualitza automàticament a la vista. Un mecanisme de bloqueig gestiona l'accés concurrent al calendari.
* **Model d'almagasenada.** KOrganizer té un calendari persistent. No cal que l'usuari tinga cura de carregar o guardar el calendari. Els canvis es guarden immediatament al disc. Si el calendari es canvia externament, es carrega i s'actualitza automàticament a la vista. Un mecanisme de bloqueig gestiona l'accés concurrent al calendari.
* **Desfer i refer.** KOrganizer permet desfer i refer sense límit.
* **Integració de les tasques pendents amb la vista d'agenda.** Les tasques pendents es mostren a les vistes setmanals i diàries. Les tasques pendents es poden convertir en esdeveniments arrossegant-les des de la llista de tasques pendents i deixant-les anar a la vista d'agenda.
* **Adjunts per esdeveniments i tasques pendents.** Les referències a pàgines web, fitxers locals o correus es poden adjuntar a esdeveniments i tasques pendents. Les dades adjuntes es poden accedir fàcilment amb un sol clic des de la vista d'esdeveniments o tasques pendents així com la vista de resum o els editors
* **Adjunts per esdeveniments i tasques pendents.** Les referències a pàgines web, fitxers locals o correus es poden adjuntar a esdeveniments i tasques pendents. Les dades adjuntes es poden accedir fàcilment amb un sol clic des de la vista d'esdeveniments o tasques pendents aixina com la vista de resum o els editors
* **Introducció ràpida de tasques pendents.** Un camp d'entrada especial permet crear ràpidament una tasca pendent sense necessitat d'obrir cap editor. Açò és especialment pràctic per crear múltiples tasques pendents a la vegada.
* **Introducció ràpida d'esdeveniments.** Hi ha diverses maneres de crear esdeveniments des de la vista d'agenda: els esdeveniments per tecleig avançat es poden crear seleccionant un interval de temps i després simplement començant a escriure. S'obrirà un editor i el text teclejat s'inclourà al títol. De manera opcional l'editor d'esdeveniments es pot obrir quan ha acabat la selecció d'hores, i a més de les entrades habituals del menú i de la barra d'eines hi ha vinculacions de tecles i un menú contextual per iniciar el diàleg de l'editor.
* **Permet la impressió.** Els calendaris es poden imprimir utilitzant diversos estils diferents. La impressió també admet colors i esdeveniments superposats.
* **Permet la impressió.** Els calendaris es poden imprimir utilisant diversos estils diferents. La impressió també admet colors i esdeveniments superposats.
* **Integració de KMail.** KMail permet la transferència directa d'invitacions i atres adjunts de calendari a KOrganizer.
---
getintouch: Els desenvolupadors de Kontact generalment es troben pels canals d'IRC
[#kontact](irc://irc.libera.chat/kontact) i [#akonadi](irc://irc.libera.chat/akonadi)
en el xat de Libera. La majoria dels debats relacionats amb el desenvolupament tenen
lloc a la [llista de correu kde-pim](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-pim/).
en el chat de Libera. La majoria dels debats relacionats amb el desenvolupament
tenen lloc a la [llista de correu kde-pim](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-pim/).
Uniu-vos, digueu hola i expliqueu-nos en què vos agradaria ajudar-nos!
layout: get-involved
menu:
main:
weight: 4
name: Kontact
title: Col·laboreu-hi
title: Colaboreu-hi
userbase: Kontact
---
El codi font de Kontact s'estén a través de molts components en molts repositoris: és fàcil perdre's i aclaparar-se si sou nou. Si voleu involucrar-vos en el desenvolupament de Kontact simplement llegiu els materials enllaçats des d'esta pàgina i poseu-vos en contacte amb nosatres: vos ajudarem a trobar el camí pel nostre codi base.
......@@ -20,4 +20,4 @@ El codi font de Kontact s'estén a través de molts components en molts reposito
Cerqueu algunes tasques senzilles per començar a millorar Kontact? Llavors revises les nostres [oportunitats de faena](https://phabricator.kde.org/tag/kde_pim_junior_jobs/). Hem recollit una sèrie de tasques que són bastant senzilles i aïllades i no requereixen una comprensió en profunditat de tota la base de codis i l'arquitectura, un punt d'entrada perfecte en el món de Kontact.
Si voleu començar a treballar en alguna tasca, vos la podeu seleccionar a vosatres mateixos (a menys que ja estiga assignada a algú atre) i feu-nos-ho saber en els comentaris de davall la tasca.
Si voleu començar a treballar en alguna tasca, vos la podeu assignar a vosatres mateixos (a menys que ya estiga assignada a algú atre) i feu-nos-ho saber en els comentaris de davall la tasca.
......@@ -28,17 +28,17 @@ users.handbook.title:
other: Nou a Kontact?
users.help.description:
other: 'Consulteu els subfòrums Kontact i PIM als [Fòrums de KDE](https://forum.kde.org/viewforum.php?f=215),
potser algú ja ha resolt un problema similar. I, si no, sentiu-vos lliures de
potser algú ya ha resolt un problema similar. I, si no, sentiu-vos lliures de
preguntar-ho ací!
També podeu preguntar al canal d''IRC [#kontact](irc://irc.libera.chat/kontact)
del xat Libera. Si preferiu la comunicació per correu electrònic, podeu preguntar
del chat Libera. Si preferiu la comunicació per correu electrònic, podeu preguntar
a la llista de correu [kdepim-users](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/kdepim-users).
'
welcome-msg:
other: Gestioneu el vostre correu electrònic, calendari, contactes i atres dades
personals amb Kontact. Kontact ho agrupa tot en un lloc i us ajuda a gestionar
les vostres comunicacions, organitzar el dia i treballar amb els col·legues. Sigueu
les vostres comunicacions, organitzar el dia i treballar amb els colegues. Sigau
més productiu amb Kontact.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment