Commit 04a2ba3c authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent bb14a2d8
......@@ -6,9 +6,9 @@ menu:
weight: 2
title: Compilació de l'Okular a partir del codi font en el Linux
---
<span style="background-color:#e8f4fa">Si esteu cercant els paquets precompilats, visiteu la [pàgina de baixades](/download/). Podreu comprovar l'estat de l'empaquetament [aquí](https://repology.org/project/okular/versions)</span>
<span style="background-color:#e8f4fa">Si esteu cercant els paquets precompilats, visiteu la [pàgina de baixades](/download/). Podreu comprovar l'estat de l'empaquetament [ací](https://repology.org/project/okular/versions)</span>
Si voleu compilar l'Okular, cal tenir establert un entorn de compilació, que en general, l'hauria de proporcionar la vostra distribució. En cas que vulgueu compilar la versió de desenvolupament de l'Okular, vegeu la construcció a partir del codi font al Wiki de la Comunitat KDE.
Si voleu compilar l'Okular, cal tindre establit un entorn de compilació, que en general, l'hauria de proporcionar la vostra distribució. En cas que vulgueu compilar la versió de desenvolupament de l'Okular, vegeu la construcció a partir del codi font al Wiki de la Comunitat KDE.
Podeu baixar i compilar l'Okular d'aquesta manera:
......@@ -20,15 +20,15 @@ Podeu baixar i compilar l'Okular d'aquesta manera:
6. `make`
7. `make install`
Si instal·leu l'Okular a un camí diferent al directori d'instal·lació del sistema, és possible que calgui executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta de l'Okular i les biblioteques.
Si instal·leu l'Okular a un camí diferent al directori d'instal·lació del sistema, és possible que calga executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta de l'Okular i les biblioteques.
## Paquets opcionals
Hi ha diversos paquets opcionals que es poden instal·lar per a tenir més característiques a l'Okular. Alguns podrien estar empaquetats per la vostra distribució, però altres potser no. Si voleu evitar problemes, quedeu-vos amb els paquets de la vostra distribució.
Hi ha diversos paquets opcionals que es poden instal·lar per a tindre més característiques a l'Okular. Alguns podrien estar empaquetats per la vostra distribució, però altres potser no. Si voleu evitar problemes, quedeu-vos amb els paquets de la vostra distribució.
* Poppler (dorsal de PDF): Per a compilar el dorsal de PDF, cal la [biblioteca Poppler](http://poppler.freedesktop.org), amb la versió mínima requerida 0.24
* Libspectre: Per tal de compilar i usar aquest dorsal de PostScript (PS), cal la «libspectre» >= 0.2. Si la vostra distribució no l'empaqueta, o la versió empaquetada no és suficient, podeu baixar-la des d'[aquí](https://libspectre.freedesktop.org).
* DjVuLibre: Per a compilar el dorsal de DjVu, cal DjVuLibre >= 3.5.17. Com passa amb la Libspectre, la podeu aconseguir des de la vostra distribució o [aquí](http://djvulibre.djvuzone.org).
* Libspectre: Per tal de compilar i usar aquest dorsal de PostScript (PS), cal la «libspectre» >= 0.2. Si la vostra distribució no l'empaqueta, o la versió empaquetada no és suficient, podeu baixar-la des d'[ací](https://libspectre.freedesktop.org).
* DjVuLibre: Per a compilar el dorsal de DjVu, cal DjVuLibre >= 3.5.17. Com passa amb la Libspectre, la podeu aconseguir des de la vostra distribució o [ací](http://djvulibre.djvuzone.org).
* libTIFF: Es requereix per a admetre TIFF/fax. Actualment no hi ha cap versió mínima requerida, així que qualsevol versió bastant recent de la biblioteca disponible a la vostra distribució hauria de funcionar. En cas de problemes, no dubteu a contactar amb els desenvolupadors de l'Okular.
* libCHM: Cal per a compilar el dorsal de CHM. Com passa amb la «libTIFF», no hi ha cap requisit de versió mínima.
* Libepub: Si cal admetre EPub, podeu instal·lar aquesta biblioteca a partir de la vostra distribució o des de [SourceForge](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
......@@ -17,4 +17,4 @@ Podeu contactar amb l'equip de l'Okular de moltes maneres:
* Fòrum: Si preferiu usar un fòrum, podeu usar el [fòrum de l'Okular](http://forum.kde.org/viewforum.php?f=251) dins dels [Fòrums de la Comunitat KDE](http://forum.kde.org/).
* Errors i peticions: Els errors i els desitjos s'han de reportar al [seguidor d'errors de KDE](https://bugs.kde.org). Si voleu ajudar, podreu trobar un llista dels errors principals [aquí](https://community.kde.org/Okular).
* Errors i peticions: Els errors i els desitjos s'han de reportar al [seguidor d'errors de KDE](https://bugs.kde.org). Si voleu ajudar, podreu trobar un llista dels errors principals [ací](https://community.kde.org/Okular).
......@@ -35,5 +35,5 @@ options:
per a les quals s'agraeixen les proves i els informes d'errors.
sassFiles:
- /sass/download.scss
title: Descarrega
title: Baixada
---
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2010-08-10
title: Publicat l'Okular 0.11
---
S'ha publicat la versió 0.11 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.5 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta petites esmenes d'errors i funcionalitats i és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.11 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.5 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta petites esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2011-01-26
title: Publicat l'Okular 0.12
---
S'ha publicat la versió 0.12 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.6 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta petites esmenes d'errors i funcionalitats i és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.12 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.6 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta petites esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2011-07-27
title: Publicat l'Okular 0.13
---
S'ha publicat la versió 0.13 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.7 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta petites esmenes d'errors i funcionalitats i és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.13 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.7 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta petites esmenes d'errors i característiques i és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2012-01-25
title: Publicat l'Okular 0.14
---
S'ha publicat la versió 0.14 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.8 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la selecció millorada de text als documents amb columnes, l'eina de selecció de taules, renderització del LaTeX en anotacions, suport millorat de la incrustació (p. ex. per a usar-lo al Kile), una disposició millor per a pàgines oposades, gestió intel·ligent de l'estalvi de pantalla/gestió d'energia, suport millorat d'etiquetes de pàgina, configuració predeterminada del zoom, impressió apaïsada millorada, etc. Trobareu la llista no completa dels errors i funcionalitats al <a href="https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.8.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=">bugzilla</a>. L'Okular 0.14 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.14 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.8 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves característiques com la selecció millorada de text als documents amb columnes, l'eina de selecció de taules, renderització del LaTeX en anotacions, suport millorat de la incrustació (p. ex. per a usar-lo al Kile), una disposició millor per a pàgines oposades, gestió intel·ligent de l'estalvi de pantalla/gestió d'energia, suport millorat d'etiquetes de pàgina, configuració predeterminada del zoom, impressió apaïsada millorada, etc. Trobareu la llista no completa dels errors i característiques al <a href="https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.8.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=">bugzilla</a>. L'Okular 0.14 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2012-08-01
title: Publicat l'Okular 0.15
---
S'ha publicat la versió 0.15 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.9 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la capacitat d'emmagatzemar anotacions amb els documents PDF, més suport per a les pel·lícules PDF, punts múltiples per pàgina i altres millores secundàries. Trobareu la llista no completa dels errors i funcionalitats al <a href="https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=">bugzilla</a>. L'Okular 0.15 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.15 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.9 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta característiques noves com la capacitat d'emmagatzemar anotacions amb els documents PDF, més suport per a les pel·lícules PDF, punts múltiples per pàgina i altres millores secundàries. Trobareu la llista no completa dels errors i característiques al <a href="https://bugs.kde.org/buglist.cgi?query_format=advanced&amp;short_desc_type=allwordssubstr&amp;short_desc=&amp;product=okular&amp;long_desc_type=allwordssubstr&amp;long_desc=&amp;bug_file_loc_type=allwordssubstr&amp;bug_file_loc=&amp;keywords_type=allwords&amp;keywords=&amp;bug_status=RESOLVED&amp;bug_status=VERIFIED&amp;bug_status=CLOSED&amp;emailtype1=exact&amp;email1=&amp;emailtype2=substring&amp;email2=&amp;bugidtype=include&amp;bug_id=&amp;votes=&amp;chfieldfrom=2010-10-10&amp;chfieldto=Now&amp;chfield=cf_versionfixedin&amp;chfieldvalue=4.9.0&amp;cmdtype=doit&amp;order=Reuse+same+sort+as+last+time&amp;field0-0-0=noop&amp;type0-0-0=noop&amp;value0-0-0=">bugzilla</a>. L'Okular 0.15 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2013-02-06
title: Publicat l'Okular 0.16
---
S'ha publicat la versió 0.16 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.10 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la capacitat de fer zoom a un nivell més gran als documents PDF, un visor basat en Active per als dispositius de tauleta, més suport per a les pel·lícules PDF, l'àrea de visualització segueix la selecció, i millores a l'edició d'anotacions. L'Okular 0.16 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.16 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.10 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta característiques noves com la capacitat de fer zoom a un nivell més gran als documents PDF, un visor basat en Active per als dispositius de tauleta, més suport per a les pel·lícules PDF, l'àrea de visualització segueix la selecció, i millores a l'edició d'anotacions. L'Okular 0.16 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2013-08-16
title: Publicat l'Okular 0.17
---
S'ha publicat la versió 0.17 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.11 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la implementació de desfer/refer per als formularis i anotacions, i eines configurables de revisió. L'Okular 0.17 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.17 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.11 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta característiques noves com la implementació de desfer/refer per als formularis i anotacions, i eines configurables de revisió. L'Okular 0.17 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2013-12-12
title: Publicat l'Okular 0.18
---
S'ha publicat la versió 0.18 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la implementació d'àudio/vídeo als fitxers EPub, i també millores a les funcionalitats existents com la cerca i la impressió. L'Okular 0.18 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.18 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta característiques noves com la implementació d'àudio/vídeo als fitxers EPub, i també millores a les característiques existents com la cerca i la impressió. L'Okular 0.18 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2014-04-16
title: Publicat l'Okular 0.19
---
S'ha publicat la versió 0.19 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.13 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com l'admissió de pestanyes a la interfície, l'ús de ppp de pantalla de manera que la mida de la pàgina coincidisca amb la mida real del paper, millores a l'entorn de treball de Desfer/Refer i altres funcionalitats/refinaments. L'Okular 0.19 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.19 de l'Okular conjuntament amb la publicació 4.13 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta característiques noves com l'admissió de pestanyes a la interfície, l'ús de ppp de pantalla de manera que la mida de la pàgina coincidisca amb la mida real del paper, millores a l'entorn de treball de Desfer/Refer i altres característiques/refinaments. L'Okular 0.19 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2014-12-17
title: Publicat l'Okular 0.21
---
S'ha publicat la versió 0.21 de l'Okular conjuntament amb la publicació 14.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta noves funcionalitats com la cerca inversa «latex-synctex» als DVI i petites esmenes d'errors. L'Okular 0.21 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 0.21 de l'Okular conjuntament amb la publicació 14.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta característiques noves com la cerca inversa «latex-synctex» als DVI i petites esmenes d'errors. L'Okular 0.21 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -4,11 +4,11 @@ title: Publicat l'Okular 0.7
---
L'equip de l'Okular anuncia amb satisfacció una versió nova de l'Okular, publicada com a part del <a href="http://www.kde.org/announcements/4.1/">KDE 4.1</a>. Entre les característiques i millores noves s'inclouen (en ordre aleatori):
* Possibilitat de desar un document PDF amb els canvis als camps de formulari
* Possibilitat de guardar un document PDF amb els canvis als camps de formulari
* Mode presentació: permet més d'una pantalla, i possibilitat de desactivar les transicions
* Ara el nivell de zoom s'emmagatzema per a cada document
* S'ha ampliat el suport per al text-a-veu, que es pot usar per a llegir el document sencer, una pàgina específica o una selecció de text
* Direcció cap enrere per a la cerca de text
* Direcció cap arrere per a la cerca de text
* Suport millorat per als formularis
* Suport preliminar (realment bàsic i probablement incomplet) per al JavaScript als documents PDF
* Suport per a anotacions adjuntes als fitxers
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2009-01-27
title: Publicat l'Okular 0.8
---
L'equip de l'Okular anuncia amb satisfacció una versió nova de l'Okular, publicada com a part del <a href="http://www.kde.org/announcements/4.2/">KDE 4.2</a>. Entre les funcionalitats i millores noves s'inclouen (en ordre aleatori): <ul type="disc"> <li>Afig la possibilitat d'arxivat d'un document</li> <li>Inicia la cerca des de la pàgina actual</li> <li>Suport preliminar per als vídeos en els documents PDF</li> <li>Millores al mode presentació: inhibició de l'estalvi de pantalla, i mode pantalla negra</li> <li>Més anotacions de segell</li> <li>Implementació dels enllaços «apunta i clic» del Lilypond's</li> <li>Configuració de l'editor per a la cerca inversa</li> <li>Exportació a text en OpenDocument i HTML per als dorsals ODT, Fictionbook i EPub (requereix les Qt 4.5)</li> <li>Dorsal nou per als documents de fax G3/G4</li> <li>Dorsal DjVu: millores a la gestió de la memòria</li> <li>Dorsal de text en OpenDocument: millores diverses</li> <li>... altres funcionalitats i esmenes petites</li> </ul> I, per suposat, s'han esmenat molts errors.
L'equip de l'Okular anuncia amb satisfacció una versió nova de l'Okular, publicada com a part del <a href="http://www.kde.org/announcements/4.2/">KDE 4.2</a>. Entre les característiques i millores noves s'inclouen (en ordre aleatori): <ul type="disc"> <li>Afig la possibilitat d'arxivat d'un document</li> <li>Inicia la cerca des de la pàgina actual</li> <li>Suport preliminar per als vídeos en els documents PDF</li> <li>Millores al mode presentació: inhibició de l'estalvi de pantalla, i mode pantalla negra</li> <li>Més anotacions de segell</li> <li>Implementació dels enllaços «apunta i clic» del Lilypond's</li> <li>Configuració de l'editor per a la cerca inversa</li> <li>Exportació a text en OpenDocument i HTML per als dorsals ODT, Fictionbook i EPub (requereix les Qt 4.5)</li> <li>Dorsal nou per als documents de fax G3/G4</li> <li>Dorsal DjVu: millores a la gestió de la memòria</li> <li>Dorsal de text en OpenDocument: millores diverses</li> <li>... altres característiques i esmenes petites</li> </ul> I, per suposat, s'han esmenat molts errors.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2020-04-23
title: Publicat l'Okular 1.10
---
S'ha publicat la versió 1.10 de l'Okular. Aquesta publicació presenta el desplaçament cinètic, millores a la gestió de les pestanyes, millores a la IU mòbil i diverses correccions i funcionalitats secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. L'Okular 1.10 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 1.10 de l'Okular. Aquesta publicació presenta el desplaçament cinètic, millores a la gestió de les pestanyes, millores a la IU mòbil i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. L'Okular 1.10 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2020-08-13
title: Publicat l'Okular 1.11
---
S'ha publicat la versió 1.11 de l'Okular. Aquesta publicació presenta una interfície nova d'usuari de les anotacions i diverses correccions i funcionalitats secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. L'Okular 1.11 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 1.11 de l'Okular. Aquesta publicació presenta una interfície nova d'usuari de les anotacions i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. L'Okular 1.11 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2017-04-20
title: Publicat l'Okular 1.1
---
S'ha publicat la versió 1.1 de l'Okular conjuntament amb la publicació 17.04 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta la funcionalitat per a canviar de mida les anotacions, la implementació per a calcular automàticament el contingut dels formularis, millores per a les pantalles tàctils i més! Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular</a>. L'Okular 1.1 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 1.1 de l'Okular conjuntament amb la publicació 17.04 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta la característica per a canviar de mida les anotacions, la implementació per a calcular automàticament el contingut dels formularis, millores per a les pantalles tàctils i més! Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular</a>. L'Okular 1.1 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2018-08-16
title: Publicat l'Okular 1.5
---
S'ha publicat la versió 1.5 de l'Okular conjuntament amb la publicació 18.08 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta millores als formularis entre altres esmenes i petites funcionalitats. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular</a>. L'Okular 1.5 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 1.5 de l'Okular conjuntament amb la publicació 18.08 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta millores als formularis entre altres esmenes i petites característiques. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular</a>. L'Okular 1.5 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2018-12-13
title: Publicat l'Okular 1.6
---
S'ha publicat la versió 1.6 de l'Okular conjuntament amb la publicació 18.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta l'eina d'anotacions nova de màquina d'escriure, entre altres esmenes i petites funcionalitats. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=18.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.12.0#okular</a>. L'Okular 1.6 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 1.6 de l'Okular conjuntament amb la publicació 18.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta l'eina d'anotacions nova de màquina d'escriure, entre altres esmenes i petites característiques. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=18.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.12.0#okular</a>. L'Okular 1.6 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment