Commit 31bcd823 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 7c1d6c33
Pipeline #89695 skipped
......@@ -20,7 +20,7 @@ Podeu baixar i compilar l'Okular d'aquesta manera:
6. `make`
7. `make install`
Si instal·leu l'Okular a un camí diferent al directori d'instal·lació del sistema, és possible que calga executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta de l'Okular i les biblioteques.
Si instal·leu l'Okular a un camí diferent del directori d'instal·lació del sistema, és possible que calga executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta de l'Okular i les biblioteques.
## Paquets opcionals
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ Per a instal·lar l'Okular seguiu les instruccions de la plataforma que useu qua
Si empreu el Linux, l'Okular ja podria estar preinstal·lat en el sistema com a part de la selecció predeterminada. Si no, el podeu instal·lar amb l'eina de gestió de paquets de la vostra distribució Linux. Vegeu la seua documentació per als detalls.
En molts casos tindreu l'oportunitat d'instal·lar l'Okular d'una manera modular, de manera que podreu decidir instal·lar el funcionament per a formats específics separadament o instal·lar les traduccions per a la interfície d'usuari. Trieu el mòduls segons les vostres necessitats i preferències.
En molts casos tindreu l'oportunitat d'instal·lar l'Okular d'una manera modular, de manera que podreu decidir instal·lar el funcionament per a formats específics separadament o instal·lar les traduccions per a la interfície d'usuari. Trieu els mòduls segons les vostres necessitats i preferències.
## Desinstal·lació
......
......@@ -4,10 +4,10 @@ faq:
sense suport per aquests dos formats. El motiu s'explica en [aquest](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
informe del Launchpad.
question: En usar l'Ubuntu, no puc llegir documents CHM ni EPub, encara que estan
instal·lats «okular-extra-backends» i «libchm1». Perquè?
instal·lats «okular-extra-backends» i «libchm1». Per què?
- answer: Perquè no hi ha cap servei de veu en aquest sistema. Instal·leu la biblioteca
Speech de les Qt i s'haurien d'activar
question: Perquè hi ha opcions de veu del menú d'eines en gris?
question: Per què hi ha opcions de veu del menú d'eines en gris?
- answer: Instal·leu el paquet «poppler-data»
question: Hi ha caràcters que no es renderitzen i en activar la depuració hi ha
línies que mencionen «Missing language pack for xxx»
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2010-02-09
title: Publicat l'Okular 0.10
---
S'ha publicat la versió 0.10 de l'Okular conjuntament amb la publicació del KDE SC 4.4. A banda de les millores generals en estabilitat, aquest publicació aporta un suport nou/millorat per a la cerca inversa i directa enllaçant les línies del codi font del LaTeX amb les ubicacions corresponents als fitxers DVI i PDF.
S'ha publicat la versió 0.10 de l'Okular conjuntament amb la publicació del KDE SC 4.4. A banda de les millores generals en estabilitat, aquesta publicació aporta un suport nou/millorat per a la cerca inversa i directa enllaçant les línies del codi font del LaTeX amb les ubicacions corresponents als fitxers DVI i PDF.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2008-02-05
title: Publicat l'Okular 0.6.1
---
La primera publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.1. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent una millora per a no tornar a baixar fitxers en guardar, millores d'usabilitat, etc. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php</a>
La primera publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.1. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent-hi una millora per a no tornar a baixar fitxers en guardar, millores d'usabilitat, etc. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php</a>
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2008-03-05
title: Publicat l'Okular 0.6.2
---
La segona publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.2. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent més estabilitat en tancar un document, i petites esmenes al sistema de punts. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0_1to4_0_2.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0_1to4_0_2.php</a>
La segona publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.2. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent-hi més estabilitat en tancar un document, i petites esmenes al sistema de punts. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0_1to4_0_2.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0_1to4_0_2.php</a>
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2008-10-03
title: Publicat l'Okular 0.7.2
---
La segona publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.2. Inclou diversos esmenes secundàries als dorsals TIFF i Comicbook i el canvi a «Ajusta a l'amplària de pàgina»com a nivell de zoom predeterminat. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php</a>
La segona publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.2. Inclou diverses esmenes secundàries als dorsals TIFF i Comicbook i el canvi a «Ajusta a l'amplària de pàgina»com a nivell de zoom predeterminat. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_1to4_1_2.php</a>
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2008-11-04
title: Publicat l'Okular 0.7.3
---
La tercera publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.3. Inclou diversos esmenes secundàries a la interfície d'usuari i a la cerca de text. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php</a>
La tercera publicació de manteniment de les sèries 4.1 del KDE conté l'Okular 0.7.3. Inclou diverses esmenes secundàries a la interfície d'usuari i a la cerca de text. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_1_2to4_1_3.php</a>
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2009-01-27
title: Publicat l'Okular 0.8
---
L'equip de l'Okular anuncia amb satisfacció una versió nova de l'Okular, publicada com a part del <a href="http://www.kde.org/announcements/4.2/">KDE 4.2</a>. Entre les característiques i millores noves s'inclouen (en ordre aleatori): <ul type="disc"> <li>Afig la possibilitat d'arxivat d'un document</li> <li>Inicia la cerca des de la pàgina actual</li> <li>Suport preliminar per als vídeos en els documents PDF</li> <li>Millores al mode presentació: inhibició de l'estalvi de pantalla, i mode pantalla negra</li> <li>Més anotacions de segell</li> <li>Implementació dels enllaços «apunta i clic» del Lilypond's</li> <li>Configuració de l'editor per a la cerca inversa</li> <li>Exportació a text en OpenDocument i HTML per als dorsals ODT, Fictionbook i EPub (requereix les Qt 4.5)</li> <li>Dorsal nou per als documents de fax G3/G4</li> <li>Dorsal DjVu: millores a la gestió de la memòria</li> <li>Dorsal de text en OpenDocument: millores diverses</li> <li>... altres característiques i esmenes petites</li> </ul> I, per suposat, s'han esmenat molts errors.
L'equip de l'Okular anuncia amb satisfacció una versió nova de l'Okular, publicada com a part del <a href="http://www.kde.org/announcements/4.2/">KDE 4.2</a>. Entre les característiques i millores noves s'inclouen (en ordre aleatori): <ul type="disc"> <li>Afig la possibilitat d'arxivat d'un document</li> <li>Inicia la cerca des de la pàgina actual</li> <li>Suport preliminar per als vídeos en els documents PDF</li> <li>Millores al mode presentació: inhibició de l'estalvi de pantalla, i mode pantalla negra</li> <li>Més anotacions de segell</li> <li>Implementació dels enllaços «apunta i clic» del Lilypond's</li> <li>Configuració de l'editor per a la cerca inversa</li> <li>Exportació a text en OpenDocument i HTML per als dorsals ODT, Fictionbook i EPub (requereix les Qt 4.5)</li> <li>Dorsal nou per als documents de fax G3/G4</li> <li>Dorsal DjVu: millores a la gestió de la memòria</li> <li>Dorsal de text en OpenDocument: millores diverses</li> <li>... altres característiques i esmenes petites</li> </ul> I, naturalment, s'han esmenat molts errors.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2016-12-15
title: Publicat l'Okular 1.0
---
S'ha publicat la versió 1.0 de l'Okular conjuntament amb la publicació 16.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació està basada ara amb els Frameworks 5. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.12.0#okular</a>. L'Okular 1.0 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 1.0 de l'Okular conjuntament amb la publicació 16.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació està basada ara en els Frameworks 5. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.12.0#okular</a>. L'Okular 1.0 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2017-12-14
title: Publicat l'Okular 1.3
---
S'ha publicat la versió 1.3 de l'Okular conjuntament amb la publicació 17.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta canvis en com es guarden les anotacions i el funcionament de les dades de formularis, admet actualitzacions parcials de la renderització per a fitxers que triguen en renderitzar, fa interactius els enllaços de text en mode de selecció de text, afig l'opció de compartir al menú Fitxer, afig la implementació per al Markdown i esmena diversos problemes referits a la implementació del HiDPI. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0#okular</a>. L'Okular 1.3 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 1.3 de l'Okular conjuntament amb la publicació 17.12 de les Aplicacions del KDE. Aquesta publicació presenta canvis en com es guarden les anotacions i el funcionament de les dades de formularis, admet actualitzacions parcials de la renderització per a fitxers que triguen a renderitzar, fa interactius els enllaços de text en mode de selecció de text, afig l'opció de compartir al menú Fitxer, afig la implementació per al Markdown i esmena diversos problemes referits a la implementació del HiDPI. Podeu revisar el registre complet de canvis <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0#okular</a>. L'Okular 1.3 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2021-04-22
title: Publicat l'Okular 21.04
---
S'ha publicat la versió 21.04 de l'Okular. Aquest llançament presenta la signatura digital de fitxers PDF i diverses correccions i característiques secundaries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular</a>. L'Okular 21.04 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 21.04 de l'Okular. Aquest llançament presenta la signatura digital de fitxers PDF i diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular</a>. L'Okular 21.04 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2021-08-12
title: Publicat l'Okular 21.08
---
S'ha publicat la versió 21.08 de l'Okular. Aquest llançament conté diverses correccions i característiques secundaries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.08.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.08.0/#okular</a>. L'Okular 21.08 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
S'ha publicat la versió 21.08 de l'Okular. Aquest llançament conté diverses correccions i característiques secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.08.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/gear/21.08.0/#okular</a>. L'Okular 21.08 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2007-04-04
title: L'Okular al «kdegraphics»
---
L'equip de l'Okular anuncia amb satisfacció que l'Okular ara és part del mòdul «kdegraphics». La propera versió de l'Okular es distribuirà amb el KDE 4.0.
L'equip de l'Okular anuncia amb satisfacció que l'Okular ara és part del mòdul «kdegraphics». La pròxima versió de l'Okular es distribuirà amb el KDE 4.0.
......@@ -20,7 +20,7 @@ Podeu baixar i compilar l'Okular d'aquesta manera:
6. `make`
7. `make install`
Si instal·leu l'Okular a un camí diferent al directori d'instal·lació del sistema, és possible que calgui executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta de l'Okular i les biblioteques.
Si instal·leu l'Okular a un camí diferent del directori d'instal·lació del sistema, és possible que calgui executar `source build/prefix.sh; okular` de manera que se seleccioni la instància correcta de l'Okular i les biblioteques.
## Paquets opcionals
......
......@@ -43,7 +43,7 @@ Per a instal·lar l'Okular seguiu les instruccions de la plataforma que useu qua
Si empreu el Linux, l'Okular ja podria estar preinstal·lat en el sistema com a part de la selecció predeterminada. Si no, el podeu instal·lar amb l'eina de gestió de paquets de la vostra distribució Linux. Vegeu la seva documentació per als detalls.
En molts casos tindreu l'oportunitat d'instal·lar l'Okular d'una manera modular, de manera que podreu decidir instal·lar el funcionament per a formats específics separadament o instal·lar les traduccions per a la interfície d'usuari. Trieu el mòduls segons les vostres necessitats i preferències.
En molts casos tindreu l'oportunitat d'instal·lar l'Okular d'una manera modular, de manera que podreu decidir instal·lar el funcionament per a formats específics separadament o instal·lar les traduccions per a la interfície d'usuari. Trieu els mòduls segons les vostres necessitats i preferències.
## Desinstal·lació
......
......@@ -4,10 +4,10 @@ faq:
sense suport per aquests dos formats. El motiu s'explica en [aquest](https://bugs.launchpad.net/kdegraphics/+bug/277007)
informe del Launchpad.
question: En usar l'Ubuntu, no puc llegir documents CHM ni EPub, encara que estan
instal·lats «okular-extra-backends» i «libchm1». Perquè?
instal·lats «okular-extra-backends» i «libchm1». Per què?
- answer: Perquè no hi ha cap servei de veu en aquest sistema. Instal·leu la biblioteca
Speech de les Qt i s'haurien d'activar
question: Perquè hi ha opcions de veu del menú d'eines en gris?
question: Per què hi ha opcions de veu del menú d'eines en gris?
- answer: Instal·leu el paquet «poppler-data»
question: Hi ha caràcters que no es renderitzen i en activar la depuració hi ha
línies que mencionen «Missing language pack for xxx»
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2010-02-09
title: Publicat l'Okular 0.10
---
S'ha publicat la versió 0.10 de l'Okular conjuntament amb la publicació del KDE SC 4.4. A banda de les millores generals en estabilitat, aquest publicació aporta un suport nou/millorat per a la cerca inversa i directa enllaçant les línies del codi font del LaTeX amb les ubicacions corresponents als fitxers DVI i PDF.
S'ha publicat la versió 0.10 de l'Okular conjuntament amb la publicació del KDE SC 4.4. A banda de les millores generals en estabilitat, aquesta publicació aporta un suport nou/millorat per a la cerca inversa i directa enllaçant les línies del codi font del LaTeX amb les ubicacions corresponents als fitxers DVI i PDF.
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2008-02-05
title: Publicat l'Okular 0.6.1
---
La primera publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.1. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent una millora per a no tornar a baixar fitxers en desar, millores d'usabilitat, etc. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php</a>
La primera publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.1. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent-hi una millora per a no tornar a baixar fitxers en desar, millores d'usabilitat, etc. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0to4_0_1.php</a>
......@@ -2,4 +2,4 @@
date: 2008-03-05
title: Publicat l'Okular 0.6.2
---
La segona publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.2. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent més estabilitat en tancar un document, i petites esmenes al sistema de punts. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0_1to4_0_2.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0_1to4_0_2.php</a>
La segona publicació de manteniment de les sèries 4.0 del KDE conté l'Okular 0.6.2. Inclou diverses esmenes d'errors, incloent-hi més estabilitat en tancar un document, i petites esmenes al sistema de punts. Podeu llegir tots els problemes solucionats a <a href="http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0_1to4_0_2.php#okular">http://www.kde.org/announcements/changelogs/changelog4_0_1to4_0_2.php</a>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment