Commit 3f61b211 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT regenerate from .po

parent 6fec4daf
......@@ -116,6 +116,9 @@ $text["Team"] = "Equip";
$text["Related apps/projects"] = "Aplicacions/Projectes relacionats";
$text["Free Software PDF readers"] = "Lectors de PDF fets amb programari lliure";
$text["Okular news"] = "Notícies de l'Okular";
$text["Okular 1.11 released"] = "Publicat l'Okular 1.11";
$text["August 13, 2020"] = "13 d'agost de 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 1.11 de l'Okular. Aquesta publicació presenta una interfície nova d'usuari de les anotacions i diverses correccions i funcionalitats secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. L'Okular 1.11 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["Okular 1.10 released"] = "Publicat l'Okular 1.10";
$text["April 23, 2020"] = "23 d'abril de 2020";
$text["The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 1.10 de l'Okular. Aquesta publicació presenta el desplaçament cinètic, millores a la gestió de les pestanyes, millores a la IU mòbil i diverses correccions i funcionalitats secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. L'Okular 1.10 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
......
......@@ -116,6 +116,9 @@ $text["Team"] = "Team";
$text["Related apps/projects"] = "Gerelateerde toep./projecten";
$text["Free Software PDF readers"] = "Vrije software PDF-lezers";
$text["Okular news"] = "Okular-nieuws";
$text["Okular 1.11 released"] = "Okular 1.11 released";
$text["August 13, 2020"] = "13 augustus 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "De 1.11 versie van Okular is vrijgegeven. Deze vrijgave introduceert een nieuw gebruikersinterface voor annotaties en overal verschillende kleine reparaties en functies. U kunt de volledige log met wijzigingen bekijken op <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 wordt aanbevolen voor iedereen die Okular gebruikt.";
$text["Okular 1.10 released"] = "Okular 1.10 vrijgegeven";
$text["April 23, 2020"] = "23 april 2020";
$text["The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular."] = "De 1.10 versie van Okular is vrijgegeven. Deze vrijgave introduceert kinetisch schuiven, verbeteringen aan tabbladen, verbeteringen aan de mobiele UI en overal verschillende kleine reparaties en functies. U kunt de volledige log met wijzigingen bekijken op <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 wordt aanbevolen voor iedereen die Okular gebruikt.";
......
......@@ -116,6 +116,9 @@ $text["Team"] = "Equipa";
$text["Related apps/projects"] = "Aplicações/Projectos Relacionados";
$text["Free Software PDF readers"] = "Leitores de PDF de 'Software' Livre";
$text["Okular news"] = "Notícias do Okular";
$text["Okular 1.11 released"] = "O Okular 1.11 foi lançado";
$text["August 13, 2020"] = "13 de Agosto de 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "A versão 1.11 do Okular foi lançada. Esta versão introduz o deslocamento cinético, melhoras na gestão de páginas, melhoria na interface para dispositivos móveis e diversas correcções e funcionalidades pequenas em todo o lado. Poderá verificar o registo de alterações completo em <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=20.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=20.08.0#okular</a>. É uma actualização recomendada para todos os que usam o Okular.";
$text["Okular 1.10 released"] = "O Okular 1.10 foi lançado";
$text["April 23, 2020"] = "23 de Abril de 2020";
$text["The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular."] = "A versão 1.10 do Okular foi lançada. Esta versão introduz o deslocamento cinético, melhoras na gestão de páginas, melhoria na interface para dispositivos móveis e diversas correcções e funcionalidades pequenas em todo o lado. Poderá verificar o registo de alterações completo em <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=20.04.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=20.04.0#okular</a>. É uma actualização recomendada para todos os que usam o Okular.";
......
......@@ -116,6 +116,9 @@ $text["Team"] = "Grupp";
$text["Related apps/projects"] = "Liknande program eller projekt";
$text["Free Software PDF readers"] = "PDF-läsare med fri programvara";
$text["Okular news"] = "Nyheter om Okular";
$text["Okular 1.11 released"] = "Okular 1.11 utgiven";
$text["August 13, 2020"] = "13:e augusti, 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Version 1.11 av Okular har givits ut. Utgåvan introducerar ett nytt användargränssnitt för kommentarer och diverse mindre felrättningar och funktionsförbättringar överallt. Du kan titta på den fullständiga ändringsloggen på <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 är en rekommenderad uppdatering för alla som använder Okular.";
$text["Okular 1.10 released"] = "Okular 1.10 utgiven";
$text["April 23, 2020"] = "23:e april, 2020";
$text["The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Version 1.10 av Okular har givits ut. Utgåvan introducerar kinetisk panorering, förbättringar av flikhantering, förbättringar av mobilt användargränssnitt och diverse mindre felrättningar och funktionsförbättringar överallt. Du kan titta på den fullständiga ändringsloggen på <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 är en rekommenderad uppdatering för alla som använder Okular.";
......
......@@ -116,6 +116,9 @@ $text["Team"] = "Команда";
$text["Related apps/projects"] = "Пов’язані програми/проєкти";
$text["Free Software PDF readers"] = "Програми для читання PDF з відкритим кодом";
$text["Okular news"] = "Новини Okular";
$text["Okular 1.11 released"] = "Випущено Okular 1.11";
$text["August 13, 2020"] = "13 серпня 2020 року";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Випущено версію 1.11 Okular. У цьому випуску ви зможете скористатися новим інтерфейсом анотування, а також незначними виправленнями у коді та незначними новими можливостями. Із повним списком змін можна ознайомитися <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>тут</a>. Рекомендуємо оновитися до версії 1.11 усім, хто користується Okular.";
$text["Okular 1.10 released"] = "Випущено Okular 1.10";
$text["April 23, 2020"] = "23 квітня 2020 року";
$text["The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Випущено версію 1.10 Okular. У цьому випуску ви зможете скористатися кінетичним гортанням, удосконаленням керування вкладками, удосконаленнями у інтерфейсі мобільної версії, а також незначними виправленнями у коді та незначними новими можливостями. Із повним списком змін можна ознайомитися <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>тут</a>. Рекомендуємо оновитися до версії 1.10 усім, хто користується Okular.";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment