Commit 62e0f9ec authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

SVN_SILENT regenerate from .po

parent a4824c72
......@@ -115,6 +115,9 @@ $text["Team"] = "Equip";
$text["Related apps/projects"] = "Aplicacions/Projectes relacionats";
$text["Free Software PDF readers"] = "Lectors de PDF fets amb programari lliure";
$text["Okular news"] = "Notícies de l'Okular";
$text["Okular 20.12 released"] = "Publicat l'Okular 20.12";
$text["December 10, 2020"] = "10 de desembre de 2020";
$text["The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 20.12 de l'Okular. Aquest llançament presenta diverses correccions i funcionalitats secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. L'Okular 20.12 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
$text["Okular 1.11 released"] = "Publicat l'Okular 1.11";
$text["August 13, 2020"] = "13 d'agost de 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "S'ha publicat la versió 1.11 de l'Okular. Aquesta publicació presenta una interfície nova d'usuari de les anotacions i diverses correccions i funcionalitats secundàries. Podeu revisar el registre complet de canvis a <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. L'Okular 1.11 és una actualització recomanada per a tothom que usi l'Okular.";
......
......@@ -115,6 +115,9 @@ $text["Team"] = "Equipo";
$text["Related apps/projects"] = "Aplicaciones relacionadas";
$text["Free Software PDF readers"] = "Lectores PDF de software libre";
$text["Okular news"] = "Noticias de Okular";
$text["Okular 20.12 released"] = "Okular 20.12 publicado";
$text["December 10, 2020"] = "10 de diciembre de 2020";
$text["The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Se ha publicado la versión 20.12 de Okular. Esta versión introduce varias correcciones y funcionalidades menores. Puede consultar el registro de cambios completo en <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 es una actualización recomendada para todos los usuarios de Okular.";
$text["Okular 1.11 released"] = "Okular 1.11 publicado";
$text["August 13, 2020"] = "13 de agosto de 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "La versión 1.11 de Okular ha sido publicada. Esta versión introduce una nueva interfaz para anotaciones y varias correcciones y funcionalidades menores. Puede consultar el registro de cambios completo en <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 es una actualización recomendada para todos los usuarios de Okular.";
......
......@@ -115,6 +115,9 @@ $text["Team"] = "Team";
$text["Related apps/projects"] = "Gerelateerde toep./projecten";
$text["Free Software PDF readers"] = "Vrije software PDF-lezers";
$text["Okular news"] = "Okular-nieuws";
$text["Okular 20.12 released"] = "Okular 20.12 vrijgegeven";
$text["December 10, 2020"] = "10 december 2020";
$text["The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular."] = "De 20.12 versie van Okular is vrijgegeven. Deze vrijgave introduceert verschillende kleine reparaties en functies. U kunt de volledige log met wijzigingen bekijken op <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 wordt aanbevolen voor iedereen die Okular gebruikt.";
$text["Okular 1.11 released"] = "Okular 1.11 released";
$text["August 13, 2020"] = "13 augustus 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "De 1.11 versie van Okular is vrijgegeven. Deze vrijgave introduceert een nieuw gebruikersinterface voor annotaties en overal verschillende kleine reparaties en functies. U kunt de volledige log met wijzigingen bekijken op <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 wordt aanbevolen voor iedereen die Okular gebruikt.";
......
......@@ -115,6 +115,9 @@ $text["Team"] = "Equipa";
$text["Related apps/projects"] = "Aplicações/Projectos Relacionados";
$text["Free Software PDF readers"] = "Leitores de PDF de 'Software' Livre";
$text["Okular news"] = "Notícias do Okular";
$text["Okular 20.12 released"] = "O Okular 20.12 foi lançado";
$text["December 10, 2020"] = "10 de Dezembro de 2020";
$text["The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular."] = "A versão 20.12 do Okular foi lançada. Esta versão introduz o deslocamento cinético, melhoras na gestão de páginas, melhoria na interface para dispositivos móveis e diversas correcções e funcionalidades pequenas em todo o lado. Poderá verificar o registo de alterações completo em <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. É uma actualização recomendada para todos os que usam o Okular.";
$text["Okular 1.11 released"] = "O Okular 1.11 foi lançado";
$text["August 13, 2020"] = "13 de Agosto de 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "A versão 1.11 do Okular foi lançada. Esta versão introduz o deslocamento cinético, melhoras na gestão de páginas, melhoria na interface para dispositivos móveis e diversas correcções e funcionalidades pequenas em todo o lado. Poderá verificar o registo de alterações completo em <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=20.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=20.08.0#okular</a>. É uma actualização recomendada para todos os que usam o Okular.";
......
......@@ -115,6 +115,9 @@ $text["Team"] = "Grupp";
$text["Related apps/projects"] = "Liknande program eller projekt";
$text["Free Software PDF readers"] = "PDF-läsare med fri programvara";
$text["Okular news"] = "Nyheter om Okular";
$text["Okular 20.12 released"] = "Okular 20.12 utgiven";
$text["December 10, 2020"] = "10:e december, 2020";
$text["The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Version 20.12 av Okular har givits ut. Utgåvan introducerar diverse mindre rättningar och funktioner överallt. Du kan titta på den fullständiga ändringsloggen på <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 är en rekommenderad uppdatering för alla som använder Okular.";
$text["Okular 1.11 released"] = "Okular 1.11 utgiven";
$text["August 13, 2020"] = "13:e augusti, 2020";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Version 1.11 av Okular har givits ut. Utgåvan introducerar ett nytt användargränssnitt för kommentarer och diverse mindre felrättningar och funktionsförbättringar överallt. Du kan titta på den fullständiga ändringsloggen på <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 är en rekommenderad uppdatering för alla som använder Okular.";
......
......@@ -115,6 +115,9 @@ $text["Team"] = "Команда";
$text["Related apps/projects"] = "Пов’язані програми/проєкти";
$text["Free Software PDF readers"] = "Програми для читання PDF з відкритим кодом";
$text["Okular news"] = "Новини Okular";
$text["Okular 20.12 released"] = "Випущено Okular 20.12";
$text["December 10, 2020"] = "10 грудня 2020 року";
$text["The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Випущено версію 20.12 Okular. У цьому випуску ви зможете скористатися незначними виправленнями у коді та незначними новими можливостями. Із повним списком змін можна ознайомитися <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>тут</a>. Рекомендуємо оновитися до версії 20.12 усім, хто користується Okular.";
$text["Okular 1.11 released"] = "Випущено Okular 1.11";
$text["August 13, 2020"] = "13 серпня 2020 року";
$text["The 1.11 version of Okular has been released. This release introduces a new annotation user interface and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular</a>. Okular 1.11 is a recommended update for everyone using Okular."] = "Випущено версію 1.11 Okular. У цьому випуску ви зможете скористатися новим інтерфейсом анотування, а також незначними виправленнями у коді та незначними новими можливостями. Із повним списком змін можна ознайомитися <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.08.0#okular'>тут</a>. Рекомендуємо оновитися до версії 1.11 усім, хто користується Okular.";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment