Commit 8e3e7e59 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT Add new file (after extraction)

parent 7d5faaaf
---
menu:
main:
name: Build It
parent: about
weight: 2
title: Okularin kääntäminen lähdekoodista Linuxissa
---
<span style="background-color:#e8f4fa">Jos etsit esikäännettyjä paketteja, käy [lataussivulla](/download/). Paketoinnin tilan voi tarkistaa [täältä](https://repology.org/project/okular/versions)</span>
Jos Okularin haluaa kääntää, tarvitaan käännösympäristö, jollaisen jakelu yleensä tarjoaa. Haluttaessa kääntää Okularin kehitysversio kannattaa vilkaista KDE:n yhteisöwikistä kohtaa ”Build from source”.
Okularin voi ladata ja kääntää näin:
1. `git clone https://invent.kde.org/graphics/okular.git`
2. `cd okular`
3. `mkdir build`
4. `cd build`
5. `cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/path/to/your/install/dir ..`
6. `make`
7. `make install`
Jos Okularin asentaa järjestelmän asennuskansiosta poikkeavaan sijaintiin, voi joutua ajamaan ”source build/prefix.sh; okular”, jotta oikea Okular-instanssi ja -kirjastot tulevat valituiksi.
## Valinnaiset paketit
Okularin lisätoiminnallisuutta varten voi asentaa joitakin valinnaisia paketteja. Jotkin on voitu jo paketoida jakeluusi – tai sitten ei. Ongelmia välttääksesi pysyttäydy jakelusi tukemissa paketeissa
* Poppler (PDF-taustaosa): PDF-taustaosan kääntämiseksi tarvitaan [Poppler-kirjasto](http://poppler.freedesktop.org/), jonka vähimmäisversio on 0.24
* Libspectre: Tämän PostScript-taustaosan (PS) kääntämiseen ja käyttämiseen tarvitaan libspectre >= 0.2. Ellei jakelu ole paketoinut sitä tai paketin versio ei ole riittävän tuore, sen voi ladata [täältä](http://libspectre.freedesktop.org/)
* DjVuLibre: DjVu-taustajärjestelmän kääntämiseen vaaditaan DjVuLibre >= 3.5.17. Kuten Libspectren sen saa jakelustasi tai [täältä](http://djvulibre.djvuzone.org/).
* libTIFF: Tätä tarvitaan TIFF/faksi-tukeen. Tällä hetkellä ei vaadita tiettyä versiota, joten mikä hyvänsä jakelun tarjoama tuore kirjaston versio kelvannee. Ongelmatilanteissa älä epäröi ottaa yhteyttä Okularin kehittäjiin.
* libCHM: Tätä vaaditaan CHM-taustajärjestelmän kääntämiseen. Kuten libTIFFillä, sille ei ole vaadittua vähimmäisversiota
* Libepub: ePub-tukea tarvittaessa voi asentaa tämän kirjaston jakelusta tai [SourceForgesta](http://sourceforge.net/projects/ebook-tools).
## Okular-asennuksen poistaminen
Okularin asennuksen voi poistaa ajamalla `make uninstall` `build`-kansiossa. Tämä poistaa sovelluksen järjestelmästä. Tällöin ei poisteta Okularissa katsottuja, luotuja tai muokattuja käyttäjätietoja.
---
date: 2016-08-18
title: Okular 0.26 julkaistiin
---
The 0.26 version of Okular has been released together with KDE Applications 16.08 release. This release introduces very small changes, you can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.08.0#okular</a>. Okular 0.26 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2016-12-15
title: Okular 1.0 julkaistiin
---
The 1.0 version of Okular has been released together with KDE Applications 16.12 release. This release is now based in KDE Frameworks 5, you can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=16.12.0#okular</a>. Okular 1.0 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2020-04-23
title: Okular 1.10 julkaistiin
---
The 1.10 version of Okular has been released. This release introduces kinetic scrolling, tab management improvements, improvements to the Mobile UI and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.0#okular</a>. Okular 1.10 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2017-04-20
title: Okular 1.1 julkaistiin
---
The 1.1 version of Okular has been released together with KDE Applications 17.04 release. This release introduces annotation resize functionality, support for automatic calculation of form contents, touch screen improvements and more! You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.04.0#okular</a>. Okular 1.1 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2017-08-17
title: Okular 1.2 julkaistiin
---
The 1.2 version of Okular has been released together with KDE Applications 17.08 release. This release introduces minor bugfixes and improvements. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.08.0#okular</a>. Okular 1.2 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2017-12-14
title: Okular 1.3 julkaistiin
---
The 1.3 version of Okular has been released together with KDE Applications 17.12 release. This release introduces changes to how saving annotations and form data works, supports partial rendering updates for files that take long time to render, makes text links interactive on text selection mode, adds a Share option in the File menu, adds Markdown support and fixes some issues regarding HiDPI support. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=17.12.0#okular</a>. Okular 1.3 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2018-04-19
title: Okular 1.4 julkaistiin
---
The 1.4 version of Okular has been released together with KDE Applications 18.04 release. This release introduces improved JavaScript support in PDF files and supports PDF rendering cancelling, which means that if you have a complex PDF file and you change the zoom while it's rendering it will cancel immediately instead of waiting for the render to finish. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.04.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.04.0#okular</a>. Okular 1.4 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2018-08-16
title: Okular 1.5 julkaistiin
---
The 1.5 version of Okular has been released together with KDE Applications 18.08 release. This release introduces Form improvements among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications.php?version=18.08.0#okular</a>. Okular 1.5 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2018-12-13
title: Okular 1.6 julkaistiin
---
The 1.6 version of Okular has been released together with KDE Applications 18.12 release. This release introduces the new Typewriter annotation tool among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=18.12.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=18.12.0#okular</a>. Okular 1.6 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2019-08-15
title: Okular 1.8 julkaistiin
---
The 1.8 version of Okular has been released together with KDE Applications 19.08 release. This release introduces the feature of setting Line Annotation endings among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular'>https://www.kde.org/announcements/fulllog_applications-aether.php?version=19.08.0#okular</a>. Okular 1.8 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2019-12-12
title: Okular 1.9 julkaistiin
---
The 1.9 version of Okular has been released. This release introduces cb7 support for ComicBook archives, improved JavaScript support for PDF files among various other fixes and small features. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=19.12.0#okular</a>. Okular 1.9 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2020-12-10
title: Okular 20.12 julkaistiin
---
The 20.12 version of Okular has been released. This release introduces various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular'>https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.12.0#okular</a>. Okular 20.12 is a recommended update for everyone using Okular.
---
date: 2021-04-22
title: Okular 21.04 julkaistiin
---
The 21.04 version of Okular has been released. This release introduces Digital Signing of PDF files and various minor fixes and features all over. You can check the full changelog at <a href='https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular'>https://kde.org/announcements/changelogs/releases/21.04.0/#okular</a>. Okular 21.04 is a recommended update for everyone using Okular.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment