Commit 8ddb603f authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent c93b9154
......@@ -26,7 +26,7 @@ Actualment, el Plasma Mobile funciona en els tipus de dispositius següents:
* **Basat en x86:** Si voleu provar el Plasma Mobile en una tauleta, ordinador/portàtil Intel, o una màquina virtual, la [imatge](https://www.plasma-mobile.org/ca/get/) del Plasma Mobile basada en Neon x86_64 és per a vós. Es pot trobar informació quant a instal·lar-la permanentment a la [documentació](https://docs.plasma-mobile.org) del Plasma Mobile.
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a distribution based on Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project offers support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary depending on the device in use and when you use a device in the testing category it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **Dispositius postmarketOS:** El postmarketOS és una distribució basada en el Linux Alpine Linux que es pot instal·lar en els telèfons intel·ligents Android i altres dispositius mòbils. Aquest projecte permet el funcionament d'una àmplia varietat de dispositius, i ofereix el Plasma Mobile com una interfície disponible. Cerqueu el vostre dispositiu a la [llista de dispositius acceptats](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) i vegeu què funciona, després podreu seguir la [guia d'instal·lació del pmOS](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) per a instal·lar-lo en el vostre dispositiu. La vostra experiència pot variar segons el dispositiu en ús i si useu un dispositiu de la categoria en proves, i **no** necessàriament serà representativa de l'estat actual del Plasma Mobile.
* **Altres:** Desafortunadament, el funcionament dels dispositius basats en Halium s'ha retirat fa poc (vegeu [deute tècnic](/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt/)). Això inclou el dispositiu de referència anterior Nexus 5x.
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ Plasma Mobile gailu mugikorretarako software plataforma bat da. Ez da sistema er
Android aplikazioak Plasma Mobilen ibil daitezke?
---------------------------------------
There are projects like [Anbox](https://anbox.io/) which is Android running inside Linux container, and use Linux kernel to execute applications to achieve near-native performance. This could be leveraged in the future to have Android apps running on top of a GNU/Linux system with the Plasma Mobile platform, but it's a complicated task, and as of *today*(September 6th, 2020) some distributions already support Anbox and you can run Plasma Mobile on top of those distributions.
[Anbox](https://anbox.io/) gisako proiektuak daude, Android Linux edukitzaile batean ibiltzeko, eta Linux muina erabiltzen duena aplikazioak ia bertakoak balira bezalako errendimendua lortzeko. Hori etorkizunean aprobetxa liteke GNU/Linux sistemako Plasma Mobile plataformetan Android aplikazioak exekutatzeko, baina zeregin korapilatsua da, eta *gaur* egun (2020ko irailak 6) banaketa batzuek Anbox onartzen dute eta banaketa horietan Plasma Mobile ibil dezakezu.
Ibil dezaket Plasma Mobile nire gailu mugikorrean?
--------------------------------------------
......@@ -26,9 +26,9 @@ Gaur egun, Plasma Mobile ondoko gailuetan dabil:
* **x86-oinarrikoa:** Plasma Mobile, Intel tableta batean, mahaigainekoan/magalekoan, edo alegiazko makina batean probatu nahi baduzu, Neon-oinarriko x86_64 Plasma Mobile [irudia](https://www.plasma-mobile.org/get/) zuretzako da. Betiko instalatzeko moduari buruzko informazioa Plama Mobile-ren [dokumentazioan](https://docs.plasma-mobile.org) aurki daiteke.
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a distribution based on Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project offers support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary depending on the device in use and when you use a device in the testing category it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **postmarketOS gailuak:** postmarketOS, Android telefono adimendunetan eta beste gailu mugikorretan instala daitekeen, Alpine Linux-en oinarritutako banaketa bat da. Proiektu honek gailu aukera zabal baterako euskarria eskaintzen du, eta Plasma Mobile interfaze erabilgarri gisa eskaintzen du. Mesedez, bilatu zure gailua [gailu bateragarrien zerrenda](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) eta ikusi zer dabilen, ondoren [pmOS instalatzeko gida](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) erabil dezakezu zure gailuan instalatzeko. Erabiltzen duzun gailuaren arabera zure esperientzia alda daiteke eta probako kategorian dagoen gailu bat erabiltzean **ez** du zertan Plasma Mobile-n egungo egoeraren adierazgarri izan behar.
* **Other:** Unfortunately support for Halium based devices had to be dropped recently (see [technical debt](/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt/)). This includes the previous reference device Nexus 5x.
* **Bestelakoak:** Zoritxarrez, Halium oinarriko gailuen euskarria duela gutxi jaregin behar izan da (begiratu [zor teknikoak](/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt/)). Horrek barnean hartzen du aurretik erreferentzia zen Nexus 5.x gailua.
Plasma Mobile instalatu dut, zein da saio-hasteko pasahitza?
---------------------------------------------------------
......
......@@ -20,17 +20,17 @@ Manjaro ARM, ARM gailuetarako Manjaro banaketa da. Arch Linux ARM-en oinarrituta
##### Zama-jaitsi:
* [Azken egonkorra (PinePhone)](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile/releases)
* [Developer builds (Pinephone)](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile-dev/releases)
* [Garatzaileentzako eraikinak] (Pinephone)](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile-dev/releases)
#### Instalazioa
For the PinePhone, you can find generic information on [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
PinePhone-rako, informazio generikoa aurki dezakezu [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions)an.
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distribution sponsored by SUSE Linux GmbH and other companies. Currently openSUSE provides Tumbleweed based Plasma Mobile builds.
openSUSE, behinola SUSE Linux eta SuSE Linux Professional, SUSE Linux GmbH-ek eta beste konpainia batzuek babestutako Linux banaketa bat da. Gaur egun, openSUSE-k Tumbleweed oinarri duten Plasma Mobile eraikinak hornitzen ditu.
##### Zama-jaitsi
......@@ -38,31 +38,31 @@ openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distributi
#### Instalazioa
For the PinePhone, you can find generic information on [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
PinePhone-rako, informazio generikoa aurki dezakezu [Pine64 wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions)an.
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
PostmarketOS (pmOS), is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on smartphones and other mobile devices. View the [device list](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) to see the progress for supporting your device.
PostmarketOS (pmOS), telefono adimendunetan eta beste gailu mugikorretan instalatu daitekeen, ukimenerako optimizatutako, aurre-konfiguratutako Alpine Linux bat da. Begiratu [gailu-zerrenda](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) zure gailuak euskarria izateko aurrerapena ikusteko.
For devices that do not have prebuilt images, you will need to flash it manually using the `pmbootstrap` utility. Follow instructions [here](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide). Be sure to also check the device's wiki page for more information on what is working.
Aurre-eraikitako irudirik ez duten gailuetarako, «pmbootstrap» erabili beharko duzu irudia flash memorian eskuz grabatzeko. Jarraitu [honako](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) jarraibideak. Egiaztatu gailuaren wiki orria funtzionatzen ari denari buruzko informazio gehiago lortzeko.
[Jakizu gehiago](https://postmarketos.org)
##### Zama-jaitsi:
* [PinePhone](https://images.postmarketos.org/pinephone/)
* [Latest Edge (Pinephone)](https://images.postmarketos.org/bpo/edge/pine64-pinephone/plasma-mobile/)
* [Community Devices](https://postmarketos.org/download/)
* [«Edge» berriena (PinePhone)](https://images.postmarketos.org/bpo/edge/pine64-pinephone/plasma-mobile/)
* [Komunitateko gailuak](https://postmarketos.org/download/)
### Neon oinarriko erreferentzia «rootfs»
![](/img/neon.svg)
Image based on KDE Neon. KDE Neon itself is based upon Ubuntu 20.04 (focal). This image is based on the dev-unstable branch of KDE Neon, and always ships the latest versions of KDE frameworks, KWin and Plasma Mobile compiled from git master.
KDE Neon-en oinarritutako irudia. KDE Neon bera Ubuntu 20.04ean (Focal) oinarrituta dago. KDE Neon-en garapen ezegonkorreko («dev-unstable») adarrean oinarrituta dago, eta beti kaleratzen ditu git nagusiko KDE Frameworks azpiegituren, KWin eta Plasma Mobile-ren bertsio berrienak.
There is no ongoing work for maintaining the images at the moment.
Une honetan ez dago irudiak mantentzeko lanik martxan.
##### Zama-jaitsi:
......@@ -70,7 +70,7 @@ There is no ongoing work for maintaining the images at the moment.
## Instalazioa
Download the image, uncompress it and flash it to a SD-card using `dd` or a graphical tool. The PinePhone will automatically boot from a SD-Card. To install to the embedded flash, please follow the instructions in the [Pine wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
Irudia zama-jaitsi, deskonprimatu eta grabatu SD-txartel batean «dd» edo tresna grafiko bat erabiliz. PinePhone automatikoki abiatuko da SD-txartel batetik. Barneko flash-ean instalatzeko, mesedez, jarraitu [Pine wikiko](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions) jarraibideak.
## Mahaigaineko gailuak
......
......@@ -10,4 +10,4 @@ title: Gure Bisioa
---
Plasma Mobile-k, gailu mugikorretarako sistema oso eta software irekikoa izan nahi du.<br />Pribatutasunari erreparatzen dioten erabiltzaileei euren informazio eta komunikazioaren gaineko kontrola itzultzeko diseinatuta dago.
Plasma Mobile takes a pragmatic approach and is inclusive to 3rd party software, allowing the user to choose which applications and services to use, while providing a seamless experience across multiple devices.<br /> Plasma Mobile implements open standards and is developed in a transparent process that is open for anyone to participate in.
Plasma Mobile-k ikuspegi pragmatiko bat hartu, eta beste batzuen softwarea onartzen du, erabiltzaileari zer aplikazio eta zerbitzu erabili aukeratzeko parada emanez, aldi berean, gailu ezberdinen artean pitzadurarik gabeko esperientzia eskainiz.<br />Plasma Mobile-k estandar irekiak inplementatzen ditu eta prozesu garden batean garatzen da, parte hartzea guztientzako irekia delarik.
......@@ -26,7 +26,7 @@ Op dit moment draait Plasma Mobile op de volgende typen apparaten:
* **x86-based:** Als u Plasma Mobile wilt uitproberen op een Intel tablet, desktop/laptop of virtuele machine, dan is de x86_64 op Neon gebaseerde Plasma Mobile [image](https://www.plasma-mobile.org/get/) er voor u. Informatie over hoe het permanent te installeren is te vinden op de Plasma Mobile [documentatiesite](https://docs.plasma-mobile.org).
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a distribution based on Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project offers support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary depending on the device in use and when you use a device in the testing category it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **postmarketOS apparaten:** postmarketOS is een distributie gebaseerd op Alpine Linux dat geïnstalleerd kan worden op Android smarttelefoons en andere mobiele apparaten. Dit project biedt ondersteuning voor een tamelijk brede reeks apparaten en het biedt Plasma Mobile als een beschikbaar interface. Zoek uw apparaat op de [lijst met ondersteunde apparaten](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) en zie wat er werkt, daarna kunt u de [pmOS installatiegids](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) volgen om het te installeren op uw apparaat. Het resultaat kan variëren, afhankelijk van het gebruikte apparaat en wanneer u een apparaat in de testcategorie gebruikt is **niet** noodzakelijk representatief voor de huidige staat van Plasma Mobile.
* **Andere:** Helaas moest ondersteuning voor op Halium gebaseerde apparaten recent gestopt worden (zie [technische schuld](/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt/)). Dit omvat het eerdere referentie apparaat Nexus 5x.
......
......@@ -26,7 +26,7 @@ För närvarande kör Plasma Mobil på följande typer av telefon:
* **x86-baserade:** Om du vill prova Plasma Mobil på en Intel surfplatta, skrivbordsdator, bärbar dator, eller virtuell maskin, är den x86_64 Neon-baserade Plasma Mobil [avbilden](https://www.plasma-mobile.org/get/) till för dig. Information om hur man installerar den permanent finns i [dokumentationen](https://docs.plasma-mobile.org) av Plasma Mobil.
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a distribution based on Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project offers support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary depending on the device in use and when you use a device in the testing category it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **postmarketOS-apparater:** postmarketOS är en distribution baserad på Alpine Linux som kan installeras på Android smarta telefoner och andra apparater. Projektet erbjuder stöd för ett ganska stort antal apparater, och erbjuder Plasma Mobil som ett tillgängligt gränssnitt. Sök efter din apparat i [listan över apparater som stöds](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) för att se vad som fungerar. Därefter kan du följa [pmOS installationshandledning](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) för att installera det på din apparat. Det kan fungera olika bra beroende på apparaten som används, och när du använder en apparat i testkategorin är det **inte** nödvändigtvis representativt för Plasma Mobils nuvarande status.
* **Övriga:** Tyvärr har stöd för Halium-baserade enheter nyligen tagits bort (se [teknisk skuld](/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt.html)). Det inkluderar den tidigare referensenheten Nexus 5x.
......
......@@ -26,7 +26,7 @@ title: Поширені питання
* **На основі x86:** якщо ви хочете спробувати мобільну Плазму на планшет на основі Intel, робочу станцію або ноутбук чи віртуальну машину, скористайтеся [образом](https://www.plasma-mobile.org/get/) мобільної Плазми на основі Neon для архітектури x86_64. Відомості щодо того, як встановити цю систему, наведено у [документації](https://docs.plasma-mobile.org) з мобільної Плазми.
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a distribution based on Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project offers support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide]( https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary depending on the device in use and when you use a device in the testing category it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **Пристрої на основі postmarketOS:** postmarketOS — дистрибутив на основі Alpine Linux, яку можна встановити на смартфони або інші мобільні пристрої під керуванням Android. У межах цього проєкту передбачено підтримку доволі широкого діапазону пристроїв, а також мобільну Плазму серед доступних інтерфейсів. Будь ласка, пошукайте ваш пристрій у [списку підтримуваних пристроїв](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) і ознайомтеся із тим, що вже працює. Далі, ви можете скористатися [настановами зі встановлення pmOS](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) для встановлення системи на ваш пристрій. Складність може бути різною, залежно від використаного пристрою. Крім того, якщо ви користуєтеся пристроєм із тестової категорії, вам слід зауважити, що це **не** еталонний варіант поточного стану мобільної Плазми.
* **Інші:** на жаль, підтримку пристроїв на основі Halium довелося нещодавно вилучити (див. [технічні проблеми](/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt/)). Це стосується попереднього еталонного пристрою Nexus 5x.
......
......@@ -8,23 +8,53 @@ contribute:
other: Lagundu
home.applications:
other: Aplikazioak
home.applications.description:
other: Plasma Mobile aplikazioak [Kirigami](https://develop.kde.org/frameworks/kirigami)rekin
eraikita daude, baino beste Linux sistema eragileetarako garatutako aplikazioak
bateragarriak izan ohi dira.
home.whatis:
other: Zer Plasma Mobile?
home.whatis.description:
other: Plasma Mobil-ek gailu mugikorretarako plataforma askea, erabilerraza, pribatutasuna
gaitzen duena eta pertsonalizagarria eskaintzen du. Hainbat banaketek (adib. postmarketOS,
Manjaro, openSUSE) banatzen dute, eta banaketarekin bateragarriak diren gailuetan
ibil daitezke. Proba gehienak PinePhone-an egiten dira, garatzaileentzako eskuratzea
eta hartan garatzea errazagoa delako. Hala ere, zure banaketaren arabera, zure
gailuan instalatu ahal izango duzu!
home.why:
other: Zergatik?
home.why.description:
other: Gailu mugikorretako eskaintzarik ohikoenek irekitasuna eta konfiantza falta
dute. Lorategi harresituen mundu honetan, erabiltzailearen pribatutasuna ahalik
gehien errespetatuko eta babestuko duen plataforma sortu nahi dugu. Oinarri guztiz
irekia eman nahi dugu, beste batzuek garatzen lagundu eta beraien kasa, edo beraien
produktuetan erabil dezaketena.
install:
other: Instalatu
kwin:
other: KWin eta Wayland
opensource:
other: Sorburu irekiari probetxu osoa ateratzea.
opensource-phone:
other: Plasma Mobile telefonoetarako sorburu-irekiko erabiltzailearen interfaze
bat da. Linux banaketa baten gainean ibilita, Plasma Mobile-k zure telefonoa erabat
proba daitekeen gailu bilakatzen du.
openup:
other: Irekia.
parts:
other: Plasma Mobile-k ezarritako proiektuetako software-tresna ahaltsu asko konbinatzen
ditu osotasuna atalen batura baino askoz gehiago egiteko. <br />Ofono-k hornitzen
ditu, osotasuna atalen batura baino askoz gehiago egiteko.<br />Ofono-k hornitzen
du gure telefono soluzioa, Telepathy-k komunikazio erabilgarritasun asko eskaintzen
ditu, eta Pulseaudio-k gidatzen du Plasma Mobile-ko soinu sistema.
plasma-in-your-pocket:
other: Plasma, zure patrikan.
privacy:
other: Pribatutasuna errespetatzen duen sorburu irekiko telefono ekosistema segurua
qt-kf:
other: Plataforma anitzeko Qt tresna-kutxa eta KDE Frameworks azpiegituraren hedapen
malguen erabilerari, Plasma Shell oskolaren potentzia batuta, Plasma Mobile, etxeko
mahaigainean eta gailu mugikorretan berdin sentitzen den teknologiarekin eraikia
dago.
wayland:
other: Wayland, zeta bezain leunak diren punta-puntako interfazeak hornitzeko hurrengo
belaunaldiko protokoloa da. KWin, Wayland inplementatzen duen eskarmentu handiko
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment