Commit e34c5959 authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy
Browse files

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent f2b58ba0
......@@ -126,6 +126,27 @@ languages:
name: Comunidad
weight: 3
weight: 2
eu:
contentDir: content-trans/eu
languageCode: eu
languageName: Euskara
menu:
main:
- identifier: project
name: Proiektua
weight: 2
- name: Task Board
parent: project
url: https://phabricator.kde.org/project/view/28/
weight: 3
- name: Dokumentazioa
parent: project
url: https://docs.plasma-mobile.org/
weight: 4
- identifier: community
name: Komunitatea
weight: 3
weight: 2
fr:
contentDir: content-trans/fr
languageCode: fr
......
......@@ -7,15 +7,18 @@ menu:
weight: 5
title: Preguntes més freqüents
---
Perquè el Plasma Mobile no usa Mer/Nemomobile? ----------------------------------------------
Why is Plasma Mobile not using Mer/Nemomobile?
----------------------------------------------
El Plasma Mobile és una plataforma de programari per a dispositius mòbils. Per si mateix no és cap sistema operatiu, i consisteix de les Qt5, els Frameworks de KDE, el Plasma i programari variat que és part del conjunt d'aplicacions. El Plasma Mobile pot funcionar sobre la distribució Mer, però degut a la manca de temps i recursos, actualment s'està enfocant en el KDE Neon per al PinePhone com a base per al desenvolupament i les proves.
Les aplicacions Android funcionen en el Plasma Mobile? ---------------------------------------
Can Android apps work on Plasma Mobile?
---------------------------------------
Hi ha projectes com l'[Anbox](https://anbox.io/) que és un Android executant-se dins un contenidor Linux, i usa el nucli de Linux per a executar aplicacions per aconseguir un rendiment gairebé natiu. Això es podria potenciar en el futur per tenir aplicacions Android executant-se sobre d'un sistema GNU/Linux amb la plataforma Plasma Mobile, però és una tasca complicada, i a data d'*avui* (6 de setembre de 2020) diverses distribucions ja admeten l'Anbox i es pot executar el Plasma Mobile en aquestes distribucions.
Puc executar el Plasma Mobile en el meu dispositiu mòbil? --------------------------------------------
Can I run Plasma Mobile on my mobile device?
--------------------------------------------
Actualment, el Plasma Mobile funciona en els tipus de dispositius següents:
......@@ -27,13 +30,14 @@ Actualment, el Plasma Mobile funciona en els tipus de dispositius següents:
* **Altres:** Desafortunadament, el funcionament dels dispositius basats en Halium s'ha retirat fa poc (vegeu (deute tècnic)[/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt.html]). Això inclou el dispositiu de referència anterior Nexus 5x.
He instal·lat el Plasma Mobile, quina és la contrasenya de connexió? ---------------------------------------------------------
I've installed Plasma Mobile, what is the login password?
---------------------------------------------------------
Si heu instal·lat el Neon en el PinePhone mitjançant l'script d'instal·lació, la contrasenya hauria de ser «1234», i es pot canviar després d'executar «passwd» en el Konsole. Per al Manjaro és 123456. En canviar-la, tingueu present que actualment només es poden introduir nombres a la pantalla de bloqueig.
Si esteu usant la imatge x86, no s'estableix cap contrasenya de manera predeterminada, i la podreu establir executant «passwd» en el Konsole abans que us autentifiqueu per a qualsevol cosa.
Quin és l'estat del projecte? --------------------------------
What's the state of the project?
--------------------------------
Actualment el Plasma Mobile està en desenvolupament intens i no està destinat a un ús diari. Si esteu interessat/da en col·laborar-hi, [uniu-vos](/findyourway) al joc.
......@@ -33,7 +33,6 @@ Imatge basada en KDE Neon. Destinada als dispositius més nous (amb 1GB+ RAM). L
* [PinePhone](https://images.plasma-mobile.org/pinephone/)
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -57,7 +56,6 @@ PostmarketOS (pmOS), és un Alpine Linux tàctil optimitzat i preconfigurat que
* [PinePhone](https://images.postmarketos.org/pinephone/)
## Instal·lació
Baixeu la imatge, descomprimiu-la i graveu-la a una targeta SD usant `dd` o una eina gràfica. El Pine Phone arrencarà automàticament des de la targeta SD. Per a instal·lar a la memòria flaix interna, seguiu les instruccions del [wiki de Pine](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
......
......@@ -23,7 +23,6 @@ Grups i canals de la comunitat Plasma Mobile:
* [![](/img/mail.svg)Llista de correu del Plasma Mobile](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/plasma-mobile)
### Canals de projectes relacionats amb el Plasma Mobile:
* [![](/img/irc.png)#plasma al Freenode (IRC)](https://kiwiirc.com/nextclient/chat.freenode.net/#plasma)
......
......@@ -44,5 +44,4 @@ title: Captures de pantalla
---
Les captures de pantalla següents s'han pres des d'un dispositiu Pinephone executant el Plasma Mobile.
{{< screenshots name="screenshots" >}}
{{< screenshots name="screenshots" >}}
......@@ -11,4 +11,3 @@ title: La nostra visió
El Plasma Mobile té com a objectiu arribar a ser un sistema complet i de programari lliure per als dispositius mòbils.<br /> Està dissenyat per donar als usuaris conscients de la privacitat el control sobre la seva informació i la comunicació.
El Plasma Mobile té un enfocament pragmàtic i és inclusiu per al programari de tercers, permetent que l'usuari triï les aplicacions i serveis a usar, mentre proporciona un experiència transparent entre múltiples dispositius.<br /> El Plasma Mobile implementa estàndards oberts i està desenvolupat en un procés transparent que està obert a la participació de tothom.
......@@ -7,33 +7,37 @@ menu:
weight: 5
title: Často kladené dotazy
---
Why is Plasma Mobile not using Mer/Nemomobile? ----------------------------------------------
Why is Plasma Mobile not using Mer/Nemomobile?
----------------------------------------------
Plasma Mobile is a software platform for mobile devices. It is not an operating system in itself, it consists of Qt5, the KDE Frameworks, Plasma and various software that's part of the application set. Plasma Mobile can work on top of the Mer distribution, but due to a lack of time and resources, we're currently focusing on KDE Neon on PinePhone as a base for testing and development.
Plasma Mobile is a software platform for mobile devices. It is not an operating system in itself, it consists of Qt5, the KDE Frameworks, Plasma and various software that's part of the application set. Plasma Mobile can work on top of the Mer distribution, but due to a lack of time and resources, we're currently focusing on KDE Neon on PinePhone as a base for testing and development.
Can Android apps work on Plasma Mobile? ---------------------------------------
Can Android apps work on Plasma Mobile?
---------------------------------------
There are projects like [Anbox](https://anbox.io/) which is Android running inside Linux container, and use Linux kernel to execute applications to achieve near-native performance. This could be leveraged in the future to have Android apps running on top of a GNU/Linux system with the Plasma Mobile platform, but it's a complicated task, and as of *today*(September 6th, 2020) some distributions already support Anbox and you can run Plasma Mobile on top of those distributions.
There are projects like [Anbox](https://anbox.io/) which is Android running inside Linux container, and use Linux kernel to execute applications to achieve near-native performance. This could be leveraged in the future to have Android apps running on top of a GNU/Linux system with the Plasma Mobile platform, but it's a complicated task, and as of *today*(September 6th, 2020) some distributions already support Anbox and you can run Plasma Mobile on top of those distributions.
Can I run Plasma Mobile on my mobile device? --------------------------------------------
Can I run Plasma Mobile on my mobile device?
--------------------------------------------
Currently, Plasma Mobile runs on the following device types:
Currently, Plasma Mobile runs on the following device types:
* **(Recommended) PinePhone:** We offer official images built for the PinePhone on top of KDE Neon. You can find more information on the Plasma Mobile [documentation](https://docs.plasma-mobile.org).
* **(Recommended) PinePhone:** We offer official images built for the PinePhone on top of KDE Neon. You can find more information on the Plasma Mobile [documentation](https://docs.plasma-mobile.org).
* **x86-based:** If you want to try out Plasma Mobile on an Intel tablet, desktop/laptop, or virtual machine, the x86_64 Neon-based Plasma Mobile [image](https://www.plasma-mobile.org/get/) is for you. Information on how to permanently install it can be found on the Plasma Mobile [documentation](https://docs.plasma-mobile.org).
* **x86-based:** If you want to try out Plasma Mobile on an Intel tablet, desktop/laptop, or virtual machine, the x86_64 Neon-based Plasma Mobile [image](https://www.plasma-mobile.org/get/) is for you. Information on how to permanently install it can be found on the Plasma Mobile [documentation](https://docs.plasma-mobile.org).
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project is in *very early stages of development* but it does currently offer support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary, and it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project is in *very early stages of development* but it does currently offer support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary, and it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **Other:** Unfortunately support for Halium based devices had to be dropped recently (see (technical debt)[/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt.html]). This includes the previous reference device Nexus 5x.
* **Other:** Unfortunately support for Halium based devices had to be dropped recently (see (technical debt)[/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt.html]). This includes the previous reference device Nexus 5x.
I've installed Plasma Mobile, what is the login password? ---------------------------------------------------------
I've installed Plasma Mobile, what is the login password?
---------------------------------------------------------
If you've installed Neon onto your PinePhone via the installation script, the password should be "1234", and you can then change it afterwards by running "passwd" in Konsole. For Manjaro it is 123456. When changing it, please keep in mind that you can currently only enter numbers on the lock screen.
If you've installed Neon onto your PinePhone via the installation script, the password should be "1234", and you can then change it afterwards by running "passwd" in Konsole. For Manjaro it is 123456. When changing it, please keep in mind that you can currently only enter numbers on the lock screen.
If you're using the x86 image, no password is set by default, and you'll have to set it by running "passwd" in Konsole before you can authenticate for anything.
If you're using the x86 image, no password is set by default, and you'll have to set it by running "passwd" in Konsole before you can authenticate for anything.
What's the state of the project? --------------------------------
Plasma Mobile is currently under heavy development and is not intended to be used as a daily driver. If you are interested in contributing, [join](/findyourway) the game.
What's the state of the project?
--------------------------------
Plasma Mobile is currently under heavy development and is not intended to be used as a daily driver. If you are interested in contributing, [join](/findyourway) the game.
......@@ -9,66 +9,63 @@ title: Distributions offering Plasma Mobile
---
## Mobilní
### Manjaro ARM
### Manjaro ARM
![](/img/manjaro.svg)
![](/img/manjaro.svg)
Manjaro ARM is the Manjaro distribution, but for ARM devices. It's based on Arch Linux ARM, combined with Manjaro tools, themes and infrastructure to make install images for your ARM device.
Manjaro ARM is the Manjaro distribution, but for ARM devices. It's based on Arch Linux ARM, combined with Manjaro tools, themes and infrastructure to make install images for your ARM device.
[Website](https://manjaro.org) [Forum](https://forum.manjaro.org/c/arm/)
[Website](https://manjaro.org) [Forum](https://forum.manjaro.org/c/arm/)
#### Ke stažení:
* [Latest Stable (PinePhone)](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile/releases)
* [Latest Stable (PinePhone)](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile/releases)
* [Developer builds](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile-dev/releases)
### Neon based reference rootfs
### Neon based reference rootfs
![](/img/neon.svg)
Image based on KDE Neon. Targeted at newer devices (with 1GB+ RAM). KDE Neon itself is based upon Ubuntu 20.04 (focal). This image is based on the dev-unstable branch of KDE Neon, and always ships the latest versions of KDE frameworks, KWin and Plasma Mobile compiled from git master.
Image based on KDE Neon. Targeted at newer devices (with 1GB+ RAM). KDE Neon itself is based upon Ubuntu 20.04 (focal). This image is based on the dev-unstable branch of KDE Neon, and always ships the latest versions of KDE frameworks, KWin and Plasma Mobile compiled from git master.
#### Ke stažení:
* [PinePhone](https://images.plasma-mobile.org/pinephone/)
* [PinePhone](https://images.plasma-mobile.org/pinephone/)
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
![](/img/openSUSE.svg)
openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distribution sponsored by SUSE Linux GmbH and other companies. Currently openSUSE provides Tumbleweed based Plasma Mobile builds.
openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distribution sponsored by SUSE Linux GmbH and other companies. Currently openSUSE provides Tumbleweed based Plasma Mobile builds.
#### Ke stažení
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
* [PinePhone](https://download.opensuse.org/repositories/devel:/ARM:/Factory:/Contrib:/PinePhone/images/openSUSE-Tumbleweed-ARM-PLAMO-pinephone.aarch64.raw.xz)
### postmarketOS
### postmarketOS
![](/img/pmOS.svg)
![](/img/pmOS.svg)
PostmarketOS (pmOS), is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on smartphones and other mobile devices. The project is at very early stages of development and is not usable for most users yet.
PostmarketOS (pmOS), is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on smartphones and other mobile devices. The project is at very early stages of development and is not usable for most users yet.
[Learn more](https://postmarketos.org)
[Learn more](https://postmarketos.org)
### Ke stažení:
* [PinePhone](https://images.postmarketos.org/pinephone/)
* [PinePhone](https://images.postmarketos.org/pinephone/)
## Instalace
Download the image, uncompress it and flash it to a SD-card using `dd` or a graphical tool. The Pine Phone will automatically boot from a SD-Card. To install to the embedded flash, please follow the instructions in the [Pine wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
Download the image, uncompress it and flash it to a SD-card using `dd` or a graphical tool. The Pine Phone will automatically boot from a SD-Card. To install to the embedded flash, please follow the instructions in the [Pine wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
## Desktop Devices
## Desktop Devices
### Neon based amd64 ISO image
### Neon based amd64 ISO image
![](/img/neon.svg)
This ISO image is using the same packages as the Neon based reference rootfs, just compiled for amd64. It can be tested on non-android intel tablets, PCs and virtual machines.
* [Neon amd64](https://files.kde.org/neon/images/mobile/)
This ISO image is using the same packages as the Neon based reference rootfs, just compiled for amd64. It can be tested on non-android intel tablets, PCs and virtual machines.
* [Neon amd64](https://files.kde.org/neon/images/mobile/)
......@@ -42,7 +42,6 @@ screenshots:
url: /screenshots/20201110_092718.jpg
title: Obrázky
---
The following screenshots were taken from a Pinephone device running Plasma Mobile.
{{< screenshots name="screenshots" >}}
The following screenshots were taken from a Pinephone device running Plasma Mobile.
{{< screenshots name="screenshots" >}}
......@@ -7,33 +7,37 @@ menu:
weight: 5
title: Häufig gestellte Fragen
---
Why is Plasma Mobile not using Mer/Nemomobile? ----------------------------------------------
Why is Plasma Mobile not using Mer/Nemomobile?
----------------------------------------------
Plasma Mobile is a software platform for mobile devices. It is not an operating system in itself, it consists of Qt5, the KDE Frameworks, Plasma and various software that's part of the application set. Plasma Mobile can work on top of the Mer distribution, but due to a lack of time and resources, we're currently focusing on KDE Neon on PinePhone as a base for testing and development.
Plasma Mobile is a software platform for mobile devices. It is not an operating system in itself, it consists of Qt5, the KDE Frameworks, Plasma and various software that's part of the application set. Plasma Mobile can work on top of the Mer distribution, but due to a lack of time and resources, we're currently focusing on KDE Neon on PinePhone as a base for testing and development.
Funktionieren Android-Apps unter Plasma Mobile? ---------------------------------------
Can Android apps work on Plasma Mobile?
---------------------------------------
There are projects like [Anbox](https://anbox.io/) which is Android running inside Linux container, and use Linux kernel to execute applications to achieve near-native performance. This could be leveraged in the future to have Android apps running on top of a GNU/Linux system with the Plasma Mobile platform, but it's a complicated task, and as of *today*(September 6th, 2020) some distributions already support Anbox and you can run Plasma Mobile on top of those distributions.
There are projects like [Anbox](https://anbox.io/) which is Android running inside Linux container, and use Linux kernel to execute applications to achieve near-native performance. This could be leveraged in the future to have Android apps running on top of a GNU/Linux system with the Plasma Mobile platform, but it's a complicated task, and as of *today*(September 6th, 2020) some distributions already support Anbox and you can run Plasma Mobile on top of those distributions.
Can I run Plasma Mobile on my mobile device? --------------------------------------------
Can I run Plasma Mobile on my mobile device?
--------------------------------------------
Currently, Plasma Mobile runs on the following device types:
Currently, Plasma Mobile runs on the following device types:
* **(Recommended) PinePhone:** We offer official images built for the PinePhone on top of KDE Neon. You can find more information on the Plasma Mobile [documentation](https://docs.plasma-mobile.org).
* **(Recommended) PinePhone:** We offer official images built for the PinePhone on top of KDE Neon. You can find more information on the Plasma Mobile [documentation](https://docs.plasma-mobile.org).
* **x86-based:** If you want to try out Plasma Mobile on an Intel tablet, desktop/laptop, or virtual machine, the x86_64 Neon-based Plasma Mobile [image](https://www.plasma-mobile.org/get/) is for you. Information on how to permanently install it can be found on the Plasma Mobile [documentation](https://docs.plasma-mobile.org).
* **x86-based:** If you want to try out Plasma Mobile on an Intel tablet, desktop/laptop, or virtual machine, the x86_64 Neon-based Plasma Mobile [image](https://www.plasma-mobile.org/get/) is for you. Information on how to permanently install it can be found on the Plasma Mobile [documentation](https://docs.plasma-mobile.org).
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project is in *very early stages of development* but it does currently offer support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary, and it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **postmarketOS devices:** postmarketOS is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on Android smartphones and other mobile devices. This project is in *very early stages of development* but it does currently offer support for a fairly wide range of devices, and it offers Plasma Mobile as an available interface. Please find your device from the [list of supported devices](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices) and see what's working, then you can follow the [pmOS installation guide](https://wiki.postmarketos.org/wiki/Installation_guide) to install it on your device. Your mileage may vary, and it is **not** necessarily representative of the current state of Plasma Mobile.
* **Other:** Unfortunately support for Halium based devices had to be dropped recently (see (technical debt)[/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt.html]). This includes the previous reference device Nexus 5x.
* **Other:** Unfortunately support for Halium based devices had to be dropped recently (see (technical debt)[/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt.html]). This includes the previous reference device Nexus 5x.
I've installed Plasma Mobile, what is the login password? ---------------------------------------------------------
I've installed Plasma Mobile, what is the login password?
---------------------------------------------------------
If you've installed Neon onto your PinePhone via the installation script, the password should be "1234", and you can then change it afterwards by running "passwd" in Konsole. For Manjaro it is 123456. When changing it, please keep in mind that you can currently only enter numbers on the lock screen.
If you've installed Neon onto your PinePhone via the installation script, the password should be "1234", and you can then change it afterwards by running "passwd" in Konsole. For Manjaro it is 123456. When changing it, please keep in mind that you can currently only enter numbers on the lock screen.
If you're using the x86 image, no password is set by default, and you'll have to set it by running "passwd" in Konsole before you can authenticate for anything.
If you're using the x86 image, no password is set by default, and you'll have to set it by running "passwd" in Konsole before you can authenticate for anything.
What's the state of the project? --------------------------------
Plasma Mobile is currently under heavy development and is not intended to be used as a daily driver. If you are interested in contributing, [join](/findyourway) the game.
What's the state of the project?
--------------------------------
Plasma Mobile is currently under heavy development and is not intended to be used as a daily driver. If you are interested in contributing, [join](/findyourway) the game.
......@@ -7,38 +7,37 @@ sassFiles:
- scss/get.scss
title: Distributionen mit Plasma Mobile
---
## Mobile
## Mobile
### Manjaro ARM
![](/img/manjaro.svg)
Manjaro ARM is the Manjaro distribution, but for ARM devices. It's based on Arch Linux ARM, combined with Manjaro tools, themes and infrastructure to make install images for your ARM device.
Manjaro ARM is the Manjaro distribution, but for ARM devices. It's based on Arch Linux ARM, combined with Manjaro tools, themes and infrastructure to make install images for your ARM device.
[Webseite](https://manjaro.org) [Forum](https://forum.manjaro.org/c/arm/)
#### Herunterladen:
* [Latest Stable (PinePhone)](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile/releases)
* [Latest Stable (PinePhone)](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile/releases)
* [Developer builds](https://github.com/manjaro-pinephone/plasma-mobile-dev/releases)
### Neon based reference rootfs
### Neon based reference rootfs
![](/img/neon.svg)
Image based on KDE Neon. Targeted at newer devices (with 1GB+ RAM). KDE Neon itself is based upon Ubuntu 20.04 (focal). This image is based on the dev-unstable branch of KDE Neon, and always ships the latest versions of KDE frameworks, KWin and Plasma Mobile compiled from git master.
Image based on KDE Neon. Targeted at newer devices (with 1GB+ RAM). KDE Neon itself is based upon Ubuntu 20.04 (focal). This image is based on the dev-unstable branch of KDE Neon, and always ships the latest versions of KDE frameworks, KWin and Plasma Mobile compiled from git master.
#### Herunterladen:
* [PinePhone](https://images.plasma-mobile.org/pinephone/)
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distribution sponsored by SUSE Linux GmbH and other companies. Currently openSUSE provides Tumbleweed based Plasma Mobile builds.
openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distribution sponsored by SUSE Linux GmbH and other companies. Currently openSUSE provides Tumbleweed based Plasma Mobile builds.
#### Herunterladen
......@@ -48,7 +47,7 @@ openSUSE, formerly SUSE Linux and SuSE Linux Professional, is a Linux distributi
![](/img/pmOS.svg)
PostmarketOS (pmOS), is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on smartphones and other mobile devices. The project is at very early stages of development and is not usable for most users yet.
PostmarketOS (pmOS), is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can be installed on smartphones and other mobile devices. The project is at very early stages of development and is not usable for most users yet.
[Mehr dazu](https://postmarketos.org)
......@@ -57,17 +56,16 @@ PostmarketOS (pmOS), is a touch-optimized, pre-configured Alpine Linux that can
* [PinePhone](https://images.postmarketos.org/pinephone/)
## Installation
Download the image, uncompress it and flash it to a SD-card using `dd` or a graphical tool. The Pine Phone will automatically boot from a SD-Card. To install to the embedded flash, please follow the instructions in the [Pine wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
Download the image, uncompress it and flash it to a SD-card using `dd` or a graphical tool. The Pine Phone will automatically boot from a SD-Card. To install to the embedded flash, please follow the instructions in the [Pine wiki](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
## Desktop Devices
## Desktop Devices
### Neon based amd64 ISO image
### Neon based amd64 ISO image
![](/img/neon.svg)
This ISO image is using the same packages as the Neon based reference rootfs, just compiled for amd64. It can be tested on non-android intel tablets, PCs and virtual machines.
This ISO image is using the same packages as the Neon based reference rootfs, just compiled for amd64. It can be tested on non-android intel tablets, PCs and virtual machines.
* [Neon amd64](https://files.kde.org/neon/images/mobile/)
......@@ -42,7 +42,6 @@ screenshots:
url: /screenshots/20201110_092718.jpg
title: Bildschirmfotos
---
The following screenshots were taken from a Pinephone device running Plasma Mobile.
{{< screenshots name="screenshots" >}}
The following screenshots were taken from a Pinephone device running Plasma Mobile.
{{< screenshots name="screenshots" >}}
......@@ -8,7 +8,6 @@ menu:
weight: 1
title: Unsere Vision
---
Plasma Mobile aims to become a complete and open software system for mobile devices.<br /> It is designed to give privacy-aware users back control over their information and communication.
Plasma Mobile takes a pragmatic approach and is inclusive to 3rd party software, allowing the user to choose which applications and services to use, while providing a seamless experience across multiple devices.<br /> Plasma Mobile implements open standards and is developed in a transparent process that is open for anyone to participate in.
Plasma Mobile aims to become a complete and open software system for mobile devices.<br /> It is designed to give privacy-aware users back control over their information and communication.
Plasma Mobile takes a pragmatic approach and is inclusive to 3rd party software, allowing the user to choose which applications and services to use, while providing a seamless experience across multiple devices.<br /> Plasma Mobile implements open standards and is developed in a transparent process that is open for anyone to participate in.
......@@ -7,15 +7,18 @@ menu:
weight: 5
title: Preguntas frecuentes
---
¿Por qué Plasma Mobile no usa Mer/Nemomobile? ----------------------------------------------
Why is Plasma Mobile not using Mer/Nemomobile?
----------------------------------------------
Plasma Mobile es una plataforma de software para dispositivos móviles. No es un sistema operativo en sí mismo: consta de Qt5, KDE Frameworks, Plasma y software diverso que es parte del conjunto de aplicaciones. Plasma Mobile puede funcionar sobre la distribución Mer, aunque debido a falta de tiempo y de recursos, en la actualidad nos hemos centrado en KDE Neon en PinePhone como base de pruebas y de desarrollo.
¿Pueden funcionar las aplicaciones de Android en Plasma Mobile? ---------------------------------------
Can Android apps work on Plasma Mobile?
---------------------------------------
Existen proyectos como [Anbox](https://anbox.io/), que es Android funcionando dentro de un contenedor Linux, y usan el *kernel* de Linux para ejecutar aplicaciones para conseguir un rendimiento cercano al nativo. Esto se podría aprovechar en el futuro para que las aplicaciones de Android se ejecuten sobre un sistema GNU/Linux con la plataforma Plasma Mobile, aunque es una tarea complicada, y a *día de hoy* (6 de septiembre de 2020) algunas distribuciones ya permiten usar Anbox para ejecutar Plasma Mobile sobre ellas.
¿Puedo ejecutar Plasma Mobile en mi dispositivo móvil? --------------------------------------------
Can I run Plasma Mobile on my mobile device?
--------------------------------------------
En la actualidad, Plasma Mobile funciona en los siguientes tipos de dispositivos:
......@@ -27,13 +30,14 @@ En la actualidad, Plasma Mobile funciona en los siguientes tipos de dispositivos
* **Otros:** Desafortunadamente, el soporte para dispositivos basados en Halium se ha abandonado recientemente (consulte la [technical debt](/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt.html)). Esto incluye el anterior dispositivo de referencia, Nexus 5x.
He instalado Plasma Mobile. ¿Cuál es la contraseña de inicio de sesión? ---------------------------------------------------------
I've installed Plasma Mobile, what is the login password?
---------------------------------------------------------
Si ha instalado Neon en su PinePhone usando el guion de instalación, la contraseña debe ser «1234», aunque puede cambiarla posteriormente ejecutando «passwd» en Konsole. Para Manjaro es «123456». Cuando la cambie, recuerde que solo se pueden introducir números en la pantalla de bloqueo.
Si está usando la imagen para x86, no se define ninguna contraseña de forma predeterminada, por lo que tendrá que definir una ejecutando «passwd» en Konsole antes de poder autenticarse para cualquier cosa.
¿Cuál es el estado del proyecto? --------------------------------
What's the state of the project?
--------------------------------
Plasma Mobile está en la actualidad en intenso desarrollo y no está pensado para que lo use como motor diario. Si está interesado en colaborar, [únase](/findyourway) al juego.
......@@ -33,7 +33,6 @@ Imagen basada en KDE Neon. Está dirigida a los dispositivos más recientes (con
* [PinePhone](https://images.plasma-mobile.org/pinephone/)
### openSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -57,7 +56,6 @@ PostmarketOS (pmOS), es un Alpine Linux preconfigurado y optimizado para pantall
* [PinePhone](https://images.postmarketos.org/pinephone/)
## Instalación
Descargue la imagen, descomprímala y cópiela en una tarjeta SD usando `dd` o alguna herramienta gráfica. El Pine Phone arrancará automáticamente desde la tarjeta SD. Para instalarla en la memoria flash integrada, siga las instrucciones en la [wiki de Pine](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
......
......@@ -23,7 +23,6 @@ Grupos y canales de la comunidad de Plasma Mobile:
* [![](/img/mail.svg)Lista de distribución de Plasma Mobile](https://mail.kde.org/mailman/listinfo/plasma-mobile)
### Canales de proyectos relacionados con Plasma Mobile:
* [![](/img/irc.png)#plasma en Freenode (IRC)](https://kiwiirc.com/nextclient/chat.freenode.net/#plasma)
......
......@@ -44,5 +44,4 @@ title: Capturas de pantalla
---
Las siguientes capturas de pantalla se han tomado en un dispositivo PinePhone que ejecuta Plasma Mobile.
{{< screenshots name="screenshots" >}}
{{< screenshots name="screenshots" >}}
......@@ -11,4 +11,3 @@ title: Nuestra visión
Plasma Mobile aspira a convertirse en un completo y abierto sistema de software para dispositivos móviles.<br /> Está diseñado para devolver a los usuarios preocupados por la privacidad el control sobre su información y sus comunicaciones.
Plasma Mobile adopta un enfoque pragmático y es inclusivo para el software de terceras partes, permitiendo que el usuario escoja las aplicaciones y los servicios que quiera usar, a la vez que proporciona una experiencia sin fisuras en múltiples dispositivos.<br /> Plasma Mobile implementa estándares abiertos y se desarrolla en un proceso transparente que está abierto para que cualquiera pueda participar.
......@@ -7,15 +7,18 @@ menu:
weight: 5
title: Foire aux questions
---
Pour est-ce que Plasma Mobile n'utilise pas Mer / Neomobile ? ----------------------------------------------
Why is Plasma Mobile not using Mer/Nemomobile?
----------------------------------------------
Plasma Mobile est une plate forme logicielle pour les périphériques mobiles. Ce n'est pas un système d'exploitation, par lui même. Il regroupe Qt5, les environnements de développement de KDE, Plasma et divers logiciels faisant partie de l'ensemble des applications. Plasma Mobile peut fonctionner au dessus de la distribution Mer, mais, à cause du manque de temps et de ressources, la priorité est donnée à KDE Neon sur PinePhone, comme plate forme de tests et de développement.
Les applications Android peuvent elles fonctionner sous Plasma Mobile ? ---------------------------------------
Can Android apps work on Plasma Mobile?
---------------------------------------
Il y a des projets comme [Anbox](https://anbox.io/), faisant fonctionner Android dans un conteneur Linux et utilisant le noyau Linux pour exécuter les applications avec une performance proche des conditions natives. Ceci pourrait être mis à profit dans le futur pour faire fonctionner des applications Android au dessus d'un système GNU / Linux sous la plate forme Plasma Mobile. Mais, cette tâche parait compliquée. A * ce jour * (06 Septembre 2020), certaines distributions prennent déjà en charge Anbox et vous pouvez faire fonctionner Plasma Mobile au dessus de ces distributions.
Est ce que je peux faire fonctionner Plasma Mobile sur mon périphérique mobile ? --------------------------------------------
Can I run Plasma Mobile on my mobile device?
--------------------------------------------
Actuellement, Plasma Mobile fonctionne sur les types suivants de périphériques :
......@@ -27,13 +30,14 @@ Actuellement, Plasma Mobile fonctionne sur les types suivants de périphériques
* ** Autres : ** malheureusement, la prise en charge des périphériques reposant sur Halium a été abandonnée récemment (Veuillez consulter la (dette technique)[/2020/12/14/plasma-mobile-technical-debt.html]). Ceci concerne le périphérique précédent, référencé Nexus 5x.
J'ai installé Plasma Mobile. Quel est le mot de passe de connexion ? ---------------------------------------------------------
I've installed Plasma Mobile, what is the login password?
---------------------------------------------------------
Si vous avez installé Neon sur votre PinePhone grâce au script d'installation, le mot de passe devrait être « 1234 ». Vous pouvez alors le changer après en lançant « passwd » dans Konsole. Pour Manjaro, celui est « 123456 ». Lors de son changement, veuillez garder à l'esprit que vous ne pouvez actuellement ne saisir que des nombres sur l'écran de verrouillage.
Si vous utilisez une image « x86 », aucun mode de passe n'est défini par défaut. Et, vous aurez à le définir en lançant « passwd » dans Konsole, avant tout authentification pour n'importe quelle action.
Quel est l'état du projet ? --------------------------------
What's the state of the project?
--------------------------------
Plasma Mobile est actuellement en développement important et n'est pas destiné à l'utilisation quotidienne. Si vous êtes intéressé pour y contribuer, [rejoignez](/findyourway) le jeu.
......@@ -33,7 +33,6 @@ Image reposant sur KDE Neon et visant les périphériques les plus récent (avec
* [PinePhone](https://images.plasma-mobile.org/pinephone/)
### OpenSUSE
![](/img/openSUSE.svg)
......@@ -57,7 +56,6 @@ PostmarketOS (pmOS) est une distribution Linux Alpine, pré configurée, qui peu
* [PinePhone](https://images.postmarketos.org/pinephone/)
## Installation
Téléchargez l'image, décompressez la et enregistrez la sur une carte « SD » en utilisant « dd » ou un outil graphique. Le PinePhone démarrera automatiquement ) partir de la carte « SD ». Pour installer vers la mémoire intégrée, veuillez suivre les instructions du [Wiki Pine](https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Installation_Instructions).
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment