Commit eb875dce authored by Script Kiddy's avatar Script Kiddy

GIT_SILENT made messages (after extraction)

parent 3e85dd61
......@@ -127,11 +127,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">مرشّح الإخطارات</string>
<string name="filter_apps_info">ستُزامن الإخطارات من التّطبيقات المحدّدة.</string>
<string name="sftp_internal_storage">التّخزين الدّاخليّ</string>
<string name="sftp_all_files">كلّ الملفّات</string>
<string name="sftp_sdcard_num">بطاقة SD ‏%d</string>
<string name="sftp_sdcard">بطاقة SD</string>
<string name="sftp_readonly">(للقراءة فقط)</string>
<string name="sftp_camera">صور الكاميرا</string>
<string name="add_host">أضف مضيفًا/م​إ</string>
<string name="no_players_connected">لم يُعثر على مشغّلات</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s على %2$s</string>
<string name="send_files">أرسل ملفّات</string>
......
......@@ -106,11 +106,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filter napomena</string>
<string name="filter_apps_info">Notifikacije će biti sinhronizovane s izabranim aplikacijama.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Unutrašnji smještaj</string>
<string name="sftp_all_files">Sve fajlove</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD kartica %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD kartica</string>
<string name="sftp_readonly">(samo za čitanje)</string>
<string name="sftp_camera">Slike sa kamere</string>
<string name="add_host">Dodaj host/IP</string>
<string name="no_players_connected">Nema nađenih igrača</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
</resources>
......@@ -184,13 +184,32 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtre per a les notificacions</string>
<string name="filter_apps_info">Les notificacions se sincronitzaran per a les aplicacions seleccionades.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Emmagatzematge intern</string>
<string name="sftp_all_files">Tots els fitxers</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Targeta SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Targeta SD</string>
<string name="sftp_readonly">(només de lectura)</string>
<string name="sftp_camera">Imatges de la càmera</string>
<string name="add_device_dialog_title">Afegeix un dispositiu</string>
<string name="add_device_hint">Nom de la màquina o adreça IP</string>
<string name="sftp_preference_detected_sdcards">S\'han detectat targetes SD</string>
<string name="sftp_preference_edit_sdcard_title">Edita una targeta SD</string>
<string name="sftp_preference_configured_storage_locations">Ubicacions d\'emmagatzematge configurades</string>
<string name="sftp_preference_add_storage_location_title">Afegeix una ubicació d\'emmagatzematge</string>
<string name="sftp_preference_edit_storage_location">Edita una ubicació d\'emmagatzematge</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut">Afegeix una drecera a la carpeta de càmera</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_on">Afegeix una drecera a la carpeta de la càmera</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_off">No afegeixis cap drecera a la carpeta de la càmera</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location">Ubicació d\'emmagatzematge</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location_already_configured">Aquesta ubicació ja s\'ha configurat</string>
<string name="sftp_storage_preference_click_to_select">clic per seleccionar</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name">Nom a mostrar</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_already_used">Aquest nom a mostrar ja està en ús</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_cannot_be_empty">El nom a mostrar no pot estar buit</string>
<string name="sftp_action_mode_menu_delete">Suprimeix</string>
<string name="sftp_no_sdcard_detected">No s\'ha detectat cap targeta SD</string>
<string name="sftp_no_storage_locations_configured">No s\'ha configurat cap ubicació d\'emmagatzematge</string>
<string name="sftp_saf_permission_explanation">Per accedir remotament als fitxer cal configurar les ubicacions d\'emmagatzematge</string>
<string name="add_host">Afegeix una màquina/IP</string>
<string name="add_host_hint">Nom de la màquina o IP</string>
<string name="no_players_connected">No s\'ha trobat cap reproductor</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s sobre el %2$s</string>
<string name="send_files">Envia els fitxers</string>
......@@ -218,7 +237,6 @@
<string name="permission_explanation">Aquest connector necessita permisos per a funcionar</string>
<string name="optional_permission_explanation">Us caldrà concedir permisos extres per accedir a totes les característiques</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Alguns connectors tenen característiques desactivades per la falta de permís (puntegeu per a més informació):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Per accedir als fitxers des del PC, l\'aplicació necessita permís per accedir a l\'emmagatzematge del telèfon</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Per a compartir fitxers entre el telèfon i l\'escriptori, haureu de donar accés a l\'emmagatzematge del telèfon</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Per a llegir i escriure SMS des de l\'escriptori, haureu de donar permís als SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Per a veure les trucades telefòniques i SMS des de l\'escriptori, haureu de donar permís a les trucades telefòniques i SMS</string>
......
......@@ -189,7 +189,6 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtr upozornění</string>
<string name="filter_apps_info">Upozorňování mezi vybranými aplikacemi bude synchronizováno.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Interní úložiště</string>
<string name="sftp_all_files">Všechny soubory</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD karta %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD karta</string>
<string name="sftp_readonly">(pouze ke čtení)</string>
......@@ -221,7 +220,6 @@
<string name="permission_explanation">Tento modul potřebuje pro práci povolení</string>
<string name="optional_permission_explanation">Pro zpřístupnění všech funkcí potřebujete další oprávnění</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Některé moduly mají vypnuté vlastnosti, kvůli nedostatečným oprávněním (ťukněte pro více informací):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Pro přístup k souborům z vašeho počítače aplikace potřebuje oprávnění k úložišti telefonu</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Pro sdílení souborů mezi telefonem a počítačem potřebujete udělit oprávnění k úložišti telefonu</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Pro čtení a psaní SMS z počítače musíte udělit oprávnění k SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Pro zobrazení telefonátů a SMS v počítači musíte udělit oprávnění k telefonování a SMS</string>
......
......@@ -139,11 +139,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Bekendtgørelsesfilter</string>
<string name="filter_apps_info">Bekendtgørelser vil blive synkroniseret for de valgte apps.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Intern lagring</string>
<string name="sftp_all_files">Alle filer</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-kort %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD-kort</string>
<string name="sftp_readonly">(skrivebeskyttet)</string>
<string name="sftp_camera">Kamerabilleder</string>
<string name="add_host">Tilføj vært/IP</string>
<string name="no_players_connected">Ingen afspillere fundet</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s på %2$s</string>
<string name="send_files">Send filer</string>
......@@ -170,7 +170,6 @@
<string name="permission_explanation">Dette plugin kræver tilladelser for at virke</string>
<string name="optional_permission_explanation">Du skal give ekstra tilladelser for at aktivere alle funktioner</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Nogle plugins har deaktiverede funktioner pga. manglende tilladelser (tap for mere info):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">For at tilgå filerne fra din pc, skal app\'en have tilladelse til at til gå telefonens datalager</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">For at dele filer mellem din telefon og din desktop skal du give adgang til telefonens datalager.</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">For at læse og skrive sms\'er fra din desktop, skal du give tilladelse til sms</string>
<string name="telephony_permission_explanation">For at se telefonopkald og sms\'er fra desktoppen, skal du give tilladelse til telefonopkald og sms.</string>
......
......@@ -150,11 +150,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Benachrichtigungs-Filter</string>
<string name="filter_apps_info">Benachrichtigungen werden zwischen den ausgewählten Anwendungen abgeglichen.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Interner Speicher</string>
<string name="sftp_all_files">Alle Dateien</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-Karte %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD-Karte</string>
<string name="sftp_readonly">(Nur lesen)</string>
<string name="sftp_camera">Kamerabilder</string>
<string name="add_host">Rechner/IP-Adresse hinzufügen</string>
<string name="no_players_connected">Keine Medienspieler gefunden</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s auf %2$s</string>
<string name="send_files">Dateien senden</string>
......@@ -182,7 +182,6 @@
<string name="permission_explanation">Dieses Modul benötigt zusätzliche Berechtigungen</string>
<string name="optional_permission_explanation">Es müssen weitere Berechtigungen erteilt werden, um alle Funktionen nutzen zu können</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Einige Module haben eingeschränkte Funktionen wegen fehlender Berechtigungen, tippen Sie für weitere Informationen:</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Um vom Rechner auf den Telefonspeicher zuzugreifen, werden weitere Berechtigungen benötigt</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">m Dateien zwischen Rechner und Telefon auszutauschen, muss der Zugriff auf den Telefonspeicher gewährt werden</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Um SMS vom Rechner aus zu lesen und zu versenden, muss der Zugriff auf die SMS-Funktion gewährt werden</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Um Telefonate und SMS auf dem Rechner zu sehen, müssen Berechtigungen für Anrufe und SMS erteilt werden</string>
......
......@@ -139,11 +139,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Φιλτράρισμα ειδοποιήσεων</string>
<string name="filter_apps_info">Οι ειδοποιήσεις θα συγχρονίζονται για επιλεγμένες εφαρμογές.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος</string>
<string name="sftp_all_files">Όλα τα αρχεία</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD card %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD card</string>
<string name="sftp_readonly">(ανάγνωση μόνο)</string>
<string name="sftp_camera">Φωτογραφίες</string>
<string name="add_host">Προσθήκη υπολογιστή/IP</string>
<string name="no_players_connected">Δεν βρέθηκαν συσκευές αναπαραγωγής</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s σε %2$s</string>
<string name="send_files">Αποστολή αρχείων</string>
......@@ -170,7 +170,6 @@
<string name="permission_explanation">Αυτό το πρόσθετο χρειάζεται δικαιώματα για να λειτουργήσει</string>
<string name="optional_permission_explanation">Απαιτείται παραχώρηση επιπλέον δικαιωμάτων για την ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Κάποια πρόσθετα έχουν λειτουργίες ανενεργές εξαιτίας της απουσίας δικαιωμάτων (χτυπήστε για περισσότερες πληροφορίες):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Για την πρόσβαση στα αρχεία σας από τον υπολογιστή η εφαρμογή χρειάζεται δικαιώματα πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού σας</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Για το διαμοιρασμό αρχείων ανάμεσα στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας χρειάζεται να παραχωρήσετε πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σας</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Για να διαβάσετε και να γράψετε SMS από την επιφάνεια εργασίας, χρειάζεται να δώσετε δικαιώματα στο SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Για να δείτε τηλεφωνικές κλήσεις και SMS από την επιφάνεια εργασίας, χρειάζεται να παραχωρήσετε δικαιώματα σε τηλεφωνικές κλήσεις και SMS</string>
......
......@@ -161,11 +161,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Notification filter</string>
<string name="filter_apps_info">Notifications will be synchronised for the selected apps.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Internal storage</string>
<string name="sftp_all_files">All files</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD card %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD card</string>
<string name="sftp_readonly">(read only)</string>
<string name="sftp_camera">Camera pictures</string>
<string name="add_host">Add host/IP</string>
<string name="no_players_connected">No players found</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s on %2$s</string>
<string name="send_files">Send files</string>
......@@ -193,7 +193,6 @@
<string name="permission_explanation">This plugin needs permissions to work</string>
<string name="optional_permission_explanation">You need to grant extra permissions to enable all functions</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Some plugins have features disabled because of lack of permission (tap for more info):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">To access your files from your PC the app needs permission to access your phone\'s storage</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">To share files between your phone and your desktop you need to give access to the phone\'s storage</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">To read and write SMS from your desktop you need to give permission to SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">To see phone calls and SMS from the desktop you need to give permission to phone calls and SMS</string>
......
......@@ -184,7 +184,6 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtro de notificaciones</string>
<string name="filter_apps_info">Las notificaciones se sincronizarán en las aplicaciones seleccionadas.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Almacenamiento interno</string>
<string name="sftp_all_files">Todos los archivos</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Tarjeta SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Tarjeta SD</string>
<string name="sftp_readonly">(solo lectura)</string>
......@@ -218,7 +217,6 @@
<string name="permission_explanation">Este complemento necesita permisos para funcionar</string>
<string name="optional_permission_explanation">Debe otorgar permisos extra para activar todas las funciones</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Algunos complementos tienen funcionalidades desactivadas por falta de permisos (pulse para más información):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Para acceder a sus archivos desde su equipo, la aplicación necesita permisos para acceder al almacenamiento de su teléfono</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Para compartir archivos entre su teléfono y su escritorio, necesita dar acceso al almacenamiento de su teléfono</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Para leer y escribir SMS desde su escritorio, necesita dar permisos para SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Para ver las llamadas telefónicas y SMS desde su escritorio, necesita dar permisos para llamadas telefónicas y SMS</string>
......
......@@ -133,11 +133,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Märguannete filter</string>
<string name="filter_apps_info">Valitud rakenduste märguanded sünkroonitakse</string>
<string name="sftp_internal_storage">Sisemine salvesti</string>
<string name="sftp_all_files">Kõik failid</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-kaart %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD-kaart</string>
<string name="sftp_readonly">(kirjutuskaitstud)</string>
<string name="sftp_camera">Kaamera pildid</string>
<string name="add_host">Lisa masin/IP</string>
<string name="no_players_connected">Ühtegi mängijat ei leitud</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s seadmes %2$s</string>
<string name="send_files">Saada faile</string>
......
......@@ -179,11 +179,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Jakinarazpenen iragazkia</string>
<string name="filter_apps_info">Aukeratutako aplikazioen jakinarazpenak sinkronizatuko dira</string>
<string name="sftp_internal_storage">Barne biltegiratzea</string>
<string name="sftp_all_files">Fitxategi guztiak</string>
<string name="sftp_sdcard_num">%d SD txartela</string>
<string name="sftp_sdcard">SD txartela</string>
<string name="sftp_readonly">(irakurri soilik)</string>
<string name="sftp_camera">Kamerako irudiak</string>
<string name="add_host">Gehitu ostalaria/IP</string>
<string name="no_players_connected">Ez da jokalaririk aurkitu</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s - %2$s</string>
<string name="send_files">Bidali fitxategiak</string>
......@@ -211,7 +211,6 @@
<string name="permission_explanation">Plugin honek baimena behar du funtzionatzeko</string>
<string name="optional_permission_explanation">Baimen gehiago eman behar dituzu funtzio guztiak gaitzeko</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Plugin batzuek desgaitutako eginbideak dituzte baimenak faltan dituztelako (tak egin informazio gehiagorako):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Zure fitxategiak PCtik atzitzeko aplikazioak zure telefonoaren biltegiratzea atzitzeko baimena behar du</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Zure telefonoa eta mahaigainaren artean fitxategiak partekatzeko telefonoaren biltegiratzea atzitzeko baimena eman behar duzu</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">SMSak zure mahaigainetik bidali ahal izateko, SMSak erabiltzeko baimena eman behar duzu</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Telefono deiak eta SMSak zure mahaigainetik ikusteko, telefono deiak eta SMSak erabiltzeko baimena eman behar duzu</string>
......
......@@ -179,11 +179,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Ilmoitussuodatin</string>
<string name="filter_apps_info">Valittujen sovellusten ilmoitukset synkronoidaan.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Sisäinen muisti</string>
<string name="sftp_all_files">Kaikki tiedostot</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-kortti %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD-kortti</string>
<string name="sftp_readonly">(vain luku)</string>
<string name="sftp_camera">Kamerakuvat</string>
<string name="add_host">Lisää kone/IP</string>
<string name="no_players_connected">Soittimia ei löytynyt</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s laitteella %2$s</string>
<string name="send_files">Lähetä tiedostoja</string>
......@@ -211,7 +211,6 @@
<string name="permission_explanation">Liitännäinen tarvitsee toimiakseen lisäkäyttöoikeuksia</string>
<string name="optional_permission_explanation">Kaikkien toimintojen käyttämiseksi sinun on annettava lisäkäyttöoikeuksia</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Jotkin liitännäisten ominaisuudet eivät ole käytössä puuttuvien käyttöoikeuksien takia (lisätietoa napsauttamalla):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Sovellus tarvitsee puhelimen tallennustilan käyttöoikeudet voidakseen käyttää tietokoneesi tiedostoja</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Jakaaksesi tiedostoja puhelimen ja työpöydän välillä sinun on annettava käyttöoikeudet puhelimen tallennustilaan</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Lukeaksesi ja lähettääksesi tekstiviestejä työpöydältä sinun on annettava käyttöoikeudet tekstiviesteihin</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Nähdäksesi soitot ja tekstiviestit työpöydältä sinun on annettava käyttöoikeudet puheluihin ja tekstiviesteihin</string>
......
......@@ -179,11 +179,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtre des notifications</string>
<string name="filter_apps_info">Les notifications seront synchronisées pour les applications sélectionnées.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Stockage interne</string>
<string name="sftp_all_files">Tous les fichiers</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Carte SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Carte SD</string>
<string name="sftp_readonly">(lecture seule)</string>
<string name="sftp_camera">Images de l\'appareil photo</string>
<string name="add_host">Ajouter hôte/IP</string>
<string name="no_players_connected">Aucun lecteur trouvé</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s sur %2$s</string>
<string name="send_files">Envoyer des fichiers</string>
......@@ -211,7 +211,6 @@
<string name="permission_explanation">Ce module externe nécessite des permissions pour fonctionner</string>
<string name="optional_permission_explanation">Vous devez accorder des permissions supplémentaires pour activer toutes les fonctionnalités</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Certaines fonctionnalités de modules externes sont désactivées faute de permissions suffisantes (tapez pour plus d\'informations) :</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Pour accéder aux fichiers de votre ordinateur, l\'application requiert la permission d\'accéder à la mémoire de stockage de votre téléphone</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Pour partager des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès à la mémoire de stockage du téléphone</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Pour lire et écrire des SMS depuis votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès aux SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Pour voir les appels et les SMS depuis votre ordinateur, veuillez permettre l\'accès aux appels et aux SMS</string>
......
......@@ -184,13 +184,32 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtro de notificacións</string>
<string name="filter_apps_info">As notificacións sincronizaranse para os seguintes aplicativos.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Almacenamento interno</string>
<string name="sftp_all_files">Todos os ficheiros</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Tarxeta SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Tarxeta SD</string>
<string name="sftp_readonly">(só lectura)</string>
<string name="sftp_camera">Imaxes da cámara</string>
<string name="add_device_dialog_title">Engadir o dispositivo</string>
<string name="add_device_hint">Nome de máquina ou enderezo IP</string>
<string name="sftp_preference_detected_sdcards">Tarxetas SD detectadas</string>
<string name="sftp_preference_edit_sdcard_title">Editar a tarxeta SD</string>
<string name="sftp_preference_configured_storage_locations">Lugares de almacenamento configurados</string>
<string name="sftp_preference_add_storage_location_title">Engadir un lugar de almacenamento</string>
<string name="sftp_preference_edit_storage_location">Editar un lugar de almacenamento</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut">Engadir un atallo ao cartafol de cámara</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_on">Engadir un atallo ao cartafol da cámara</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_off">Non engadir un atallo ao cartafol da cámara</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location">Lugar de almacenamento</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location_already_configured">Este lugar xa está configurado</string>
<string name="sftp_storage_preference_click_to_select">premer para seleccionar</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name">Nome para mostrar</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_already_used">Este nome para mostrar xa está a usarse</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_cannot_be_empty">O nome para mostrar non pode estar baleiro</string>
<string name="sftp_action_mode_menu_delete">Eliminar</string>
<string name="sftp_no_sdcard_detected">Non se detectaron tarxetas SD</string>
<string name="sftp_no_storage_locations_configured">Non se configuraron localizacións de almacenamento</string>
<string name="sftp_saf_permission_explanation">Para acceder a ficheiro remotamente ten que configurar lugares de almacenamento</string>
<string name="add_host">Engadir unha nome ou IP</string>
<string name="add_host_hint">Nome de máquina ou IP</string>
<string name="no_players_connected">Non se atoparon reprodutores.</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s en %2$s</string>
<string name="send_files">Enviar ficheiros</string>
......@@ -218,7 +237,6 @@
<string name="permission_explanation">Este complemento necesita permisos para funcionar.</string>
<string name="optional_permission_explanation">Ten que conceder permisos adicionais para activar todas as funcións.</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Algúns complementos teñen funcionalidades desactivadas por mor dunha falta de permisos (toque para máis información):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Para acceder aos seus ficheiros desde o computador o aplicativo necesita permiso para acceder ao almacenamento do teléfono.</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Para compartir ficheiros entre o teléfono e o escritorio ten que dar acceso ao almacenamento do teléfono.</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Para ler e escribir SMS desde o escritorio ten que dar permiso de SMS.</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Para ver as chamadas de teléfono e os SMS desde o escritorio ten que dar permiso a chamadas de teléfono e a SMS.</string>
......@@ -273,4 +291,6 @@
<string name="block_contents">Bloquear o contido das notificacións</string>
<string name="block_images">Bloquear as imaxes nas notificacións</string>
<string name="notification_channel_receivenotification">Notificacións desde outros dispositivos</string>
<string name="take_picture">Iniciar a cámara</string>
<string name="plugin_photo_desc">Iniciar o aplicativo da cámara para facilitar sacar e transferir imaxes</string>
</resources>
......@@ -139,11 +139,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">סנן התראות</string>
<string name="filter_apps_info">התראות יסונכרנו רק לאפליקציות נבחרות</string>
<string name="sftp_internal_storage">זיכרון פנימי</string>
<string name="sftp_all_files">כל הקבצים</string>
<string name="sftp_sdcard_num">כרטיס זיכרון %d</string>
<string name="sftp_sdcard">כרטיס זיכרון</string>
<string name="sftp_readonly">(לקריאה בלבד)</string>
<string name="sftp_camera">תמונות מצלמה</string>
<string name="add_host">הוסף כתובת או IP</string>
<string name="no_players_connected">לא נמצא נגן</string>
<string name="mpris_player_on_device">‏%1$s אצל %2$s</string>
<string name="send_files">שלח קובץ</string>
......
......@@ -172,11 +172,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filter notifikasi</string>
<string name="filter_apps_info">Notifikasi akan disinkronkan terhadap apl terpilih.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Penyimpanan internal</string>
<string name="sftp_all_files">Semua file</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Kartu SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Kartu SD</string>
<string name="sftp_readonly">(hanya baca)</string>
<string name="sftp_camera">Gambar kamera</string>
<string name="add_host">Tambahkan host/IP</string>
<string name="no_players_connected">Tidak ada player yang ditemukan</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s pada %2$s</string>
<string name="send_files">Kirim file</string>
......@@ -204,7 +204,6 @@
<string name="permission_explanation">Plugin ini perlu perizinan untuk kerja</string>
<string name="optional_permission_explanation">Kamu perlu mengabulkan perizinan extra untuk memfungsikan semua fungsian</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Beberapa plugin yang memiliki fitur dinonfungsikan karena kurangnya perizinan (ketuk untuk info selebihnya):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Untuk mengakses filemu dari PC-mu si apl perlu perizinan untuk mengakses penyimpanan teleponmu</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Untuk membagikan file antara teleponmu dan desktopmu kamu harus memberikan akses ke penyimpanan teleponmu</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Untuk membaca dan menulis SMS dari desktopmu kamu harus memberikan perizinan untuk SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Untuk melihat paggian telepon dan SMS dari desktopmu kamu harus memberikan perizinan untuk panggilan telepon dan SMS</string>
......
......@@ -184,13 +184,13 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtro delle notifiche</string>
<string name="filter_apps_info">Le notifiche saranno sincronizzate per le applicazioni selezionate.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Archiviazione interna</string>
<string name="sftp_all_files">Tutti i file</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Scheda SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Scheda SD</string>
<string name="sftp_readonly">(sola lettura)</string>
<string name="sftp_camera">Immagini fotocamera</string>
<string name="add_device_dialog_title">Aggiungi dispositivo</string>
<string name="add_device_hint">Nome host o indirizzo IP</string>
<string name="add_host">Aggiungi host/IP</string>
<string name="no_players_connected">Nessun lettore trovato</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s su %2$s</string>
<string name="send_files">Invia file</string>
......@@ -218,7 +218,6 @@
<string name="permission_explanation">Questa estensione ha bisogno di permessi per funzionare</string>
<string name="optional_permission_explanation">Devi concedere permessi aggiuntivi per abilitare tutte le funzioni</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Alcune estensioni hanno funzioni disabilitate per una mancanza di permessi (tocca per maggiori informazioni):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Per accedere ai tuoi file dal tuo PC, l\'applicazione ha bisogno dell\'autorizzazione di accesso alla memoria del telefono</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Per condividere i file tra il telefono e il tuo desktop devi dare accesso alla memoria del telefono</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Per leggere e scrivere SMS dal tuo desktop, devi concedere l\'autorizzazione per SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Per vedere le chiamate telefoniche e gli SMS dal desktop devi dare l\'autorizzazione per telefonate e SMS</string>
......
......@@ -152,11 +152,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">알림 필터</string>
<string name="filter_apps_info">선택한 앱의 알림을 동기화합니다.</string>
<string name="sftp_internal_storage">내부 저장소</string>
<string name="sftp_all_files">모든 파일</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD 카드 %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD 카드</string>
<string name="sftp_readonly">(읽기 전용)</string>
<string name="sftp_camera">카메라 사진</string>
<string name="add_host">호스트/IP 주소 추가</string>
<string name="no_players_connected">재생기를 찾을 수 없음</string>
<string name="mpris_player_on_device">%2$s의 %1$s</string>
<string name="send_files">파일 보내기</string>
......@@ -184,7 +184,6 @@
<string name="permission_explanation">이 플러그인을 사용하려면 권한이 필요합니다</string>
<string name="optional_permission_explanation">모든 기능을 사용하려면 추가 권한이 필요합니다</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">일부 플러그인은 권한이 없어서 비활성화되었습니다(정보를 보려면 누르기):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">PC에서 파일에 접근하려면 앱에서 휴대폰 저장소 접근 권한이 필요합니다</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">휴대폰과 데스크톱간 파일을 공유하려면 휴대폰 저장소 접근 권한이 필요합니다</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">데스크톱에서 문자 메시지를 읽고 보내려면 문자 메시지 접근 권한이 필요합니다</string>
<string name="telephony_permission_explanation">데스크톱에서 통화와 문자 메시지를 보려면 통화 및 문자 메시지 접근 권한이 필요합니다</string>
......
......@@ -87,11 +87,11 @@
<string name="pair_device_action">Suporuoti naują įrenginį</string>
<string name="unpair_device_action">Atrišti %s</string>
<string name="custom_device_list">Pridėti įrenginį pagal IP</string>
<string name="sftp_all_files">Visi failai</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD kortelė %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD kortelė</string>
<string name="sftp_readonly">(tik skaitymui)</string>
<string name="sftp_camera">Nuotraukos</string>
<string name="add_host">Pridėti kompiuterį / IP</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s - %2$s</string>
<string name="send_files">Siųsti failus</string>
<string name="pairing_title">„KDE Connect“ įrenginiai</string>
......
......@@ -184,13 +184,32 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filter voor meldingen</string>
<string name="filter_apps_info">Meldingen zullen gesynchroniseerd worden voor de geselecteerde apps.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Interne opslag</string>
<string name="sftp_all_files">Alle bestanden</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-kaartje %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD-kaartje</string>
<string name="sftp_readonly">(alleen-lezen)</string>
<string name="sftp_camera">Afbeeldingen van camera</string>
<string name="add_device_dialog_title">Apparaat toevoegen</string>
<string name="add_device_hint">Hostnaam of IP-adres</string>
<string name="sftp_preference_detected_sdcards">SD-kaarten gevonden</string>
<string name="sftp_preference_edit_sdcard_title">SD-kaart bewerken</string>
<string name="sftp_preference_configured_storage_locations">Opslaglocaties geconfigureerd</string>
<string name="sftp_preference_add_storage_location_title">Opslaglocatie toegevoegd</string>
<string name="sftp_preference_edit_storage_location">Opslaglocatie bewerken</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut">Sneltoets voor cameramap toevoegen</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_on">Een sneltoets naar de cameramap toevoegen</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_off">Geen sneltoets naar de cameramap toevoegen</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location">Opslaglocatie</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location_already_configured">Deze locatie is al geconfigureerd</string>
<string name="sftp_storage_preference_click_to_select">klik om te selecteren</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name">Schermnaam</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_already_used">Deze schermnaam wordt al gebruikt</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_cannot_be_empty">Schermnaam mag niet leeg zijn</string>
<string name="sftp_action_mode_menu_delete">Verwijderen</string>
<string name="sftp_no_sdcard_detected">Geen SD-kaart gedetecteerd</string>
<string name="sftp_no_storage_locations_configured">Geen opslaglocaties geconfigureerd</string>
<string name="sftp_saf_permission_explanation">Om toegang te hebben tot bestanden op afstand moet u opslaglocaties configureren</string>
<string name="add_host">Host/IP-adres toevoegen</string>
<string name="add_host_hint">Hostnaam of IP-adres</string>
<string name="no_players_connected">Geen spelers gevonden</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s op %2$s</string>
<string name="send_files">Bestanden verzenden</string>
......@@ -218,7 +237,6 @@
<string name="permission_explanation">Deze plug-in heeft toestemming nodig om te werken</string>
<string name="optional_permission_explanation">U moet toestemming geven om alle functies in te schakelen</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Sommige plug-ins hebben functies uitgeschakeld vanwege ontbrekende toestemming (tik voor meer informatie):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">"Om toegang tot uw bestanden te krijgen vanuit uw PC heeft de app toestemming nodig voor toegang tot de opslag van uw telefoon "</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Om bestanden tussen uw telefoon en uw bureaublad te delen moet u toegang geven tot de opslag van uw telefoon</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Om een SMS te lezen of te schrijven vanaf uw bureaublad moet u toestemming geven tot SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Om telefoonoproepen en SMS te zien vanaf het bureaublad moet u toestemming geven tot telefoonoproepen en SMS</string>
......@@ -273,4 +291,6 @@
<string name="block_contents">Inhoud van meldingen blokkeren</string>
<string name="block_images">Afbeeldingen in meldingen blokkeren</string>
<string name="notification_channel_receivenotification">Meldingen van andere apparaten</string>
<string name="take_picture">Start camera</string>
<string name="plugin_photo_desc">Start de camera-app om nemen en overdragen van afbeeldingen te vergemakkelijken</string>
</resources>
......@@ -179,11 +179,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Varslingsfilter</string>
<string name="filter_apps_info">Varslingar vert synkroniserte for dei valde appane.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Intern lagring</string>
<string name="sftp_all_files">Alle filer</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-kort %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD-kort</string>
<string name="sftp_readonly">(skriveverna)</string>
<string name="sftp_camera">Kamerabilete</string>
<string name="add_host">Legg til vert/IP</string>
<string name="no_players_connected">Fann ingen spelarar</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s på %2$s</string>
<string name="send_files">Send filer</string>
......@@ -211,7 +211,6 @@
<string name="permission_explanation">Dette tillegget treng utvida løyve for å fungera</string>
<string name="optional_permission_explanation">Du må gje utvida løyve for at alle funksjonane skal fungera</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">På grunn av manglande løyve har nokre av tillegga funksjonar slåtte av (trykk på dei for meir informasjon):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">For å gje tilgang til filene frå datamaskina treng appen leseløyve til lagringsområdet på telefonen</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">For å kunna dela filer mellom telefonen og datamaskina må du gje appen lese- og skriveløyve til lagringsområdet på telefonen</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">For å kunna lesa og skriva tekstmeldingar frå datamaskina må du gje appen tilgang til SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">For å kunna sjå telefonsamtalar og tekstmeldingar frå datamaskina må du gje appen tilgang til telefon- og SMS-funksjonar</string>
......
......@@ -189,11 +189,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtr powiadomień</string>
<string name="filter_apps_info">Powiadomienia zostaną zsynchronizowane z wybranymi aplikacjami.</string>
<string name="sftp_internal_storage">"Pamięć wewnętrzna "</string>
<string name="sftp_all_files">Wszystkie pliki</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Karta SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Karta SD</string>
<string name="sftp_readonly">(tylko do odczytu)</string>
<string name="sftp_camera">Zdjęcia z aparatu</string>
<string name="add_host">Dodaj gospodarza/IP</string>
<string name="no_players_connected">Nie znaleziono żadnego odtwarzacza</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
<string name="send_files">Wyślij pliki</string>
......@@ -221,7 +221,6 @@
<string name="permission_explanation">Ta wtyczka wymaga uprawnień do działania</string>
<string name="optional_permission_explanation">Musisz przydzielić dodatkowe uprawnienia, aby włączyć wszystkie funkcje</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Niektóre z wtyczek mają ograniczone możliwości ze względu na ograniczone uprawnienia (stuknij po więcej informacji)</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Aby uzyskać dostęp do plików z twojego PC aplikacja ta potrzebuje uprawnień do dostępu do pamięci twojego telefonu</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Aby udostępniać pliki z twojego telefonu na twoim komputerze musisz pozowolić na dostęp do pamięci telefonu</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Aby odczytywać i pisać SMSy z twojego komputera musisz nadać uprawnienia do SMSów</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Aby widzieć rozmowy telefoniczne i SMSy z twojego komputera musisz nadać uprawnienia na rozmowy telefoniczne i SMSy</string>
......
......@@ -184,13 +184,13 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtro de notificações</string>
<string name="filter_apps_info">As notificações dos aplicativos selecionados serão sincronizadas.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Armazenamento interno</string>
<string name="sftp_all_files">Todos os arquivos</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Cartão SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Cartão SD</string>
<string name="sftp_readonly">(somente leitura)</string>
<string name="sftp_camera">Imagens da câmera</string>
<string name="add_device_dialog_title">Adicionar dispositivo</string>
<string name="add_device_hint">Nome da máquina ou endereço IP</string>
<string name="add_host">Adicionar máquina/IP</string>
<string name="no_players_connected">Nenhum reprodutor encontrado</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s em %2$s</string>
<string name="send_files">Enviar arquivos</string>
......@@ -218,7 +218,6 @@
<string name="permission_explanation">Este plugin precisa de permissões para funcionar</string>
<string name="optional_permission_explanation">Você precisa conceder permissões extras para ativar todas as funções</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Alguns plugins possuem recursos desativados devido à falta de permissões (toque para obter mais informações):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Para acessar os seus arquivos a partir do PC, o aplicativo precisa de permissão para acessar o armazenamento do seu celular</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Para compartilhar arquivos entre o seu celular e o seu ambiente de trabalho é necessário permissão para acessar o armazenamento do seu celular</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Para ler e gravar SMS a partir do seu ambiente de trabalho é necessário conceder permissão para SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Para ver as chamadas e SMS do celular a partir do seu ambiente de trabalho é necessário conceder permissão para as chamadas telefônicas e SMS</string>
......
......@@ -184,7 +184,6 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filtro de notificações</string>
<string name="filter_apps_info">As notificações serão sincronizadas para as aplicações seleccionadas.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Armazenamento interno</string>
<string name="sftp_all_files">Todos os ficheiros</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Cartão SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Cartão SD</string>
<string name="sftp_readonly">(apenas para leitura)</string>
......@@ -218,7 +217,6 @@
<string name="permission_explanation">Este \'plugin\' precisa de permissões para funcionar</string>
<string name="optional_permission_explanation">Precisa de dar permissões extra para activar todas as funcionalidades</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Alguns \'plugins\' têm funcionalidades desactivadas devido à falta de permissões (toque para obter mais informações):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Para aceder aos seus ficheiros a partir do seu PC, a aplicação precisa de permissão para aceder ao armazenamento do seu telemóvel</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Para partilhar ficheiros entre o seu telemóvel e o seu ambiente de trabalho, precisa de permissão para aceder ao armazenamento do seu telemóvel</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Para ler e escrever SMS\'s a partir do seu ambiente de trabalho, precisa de dar permissões para os SMS\'s</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Para ver as chamadas e os SMS\'s a partir do seu ambiente de trabalho, precisa de dar permissões para as chamadas telefónicas e SMS\'s</string>
......
......@@ -158,11 +158,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Фильтр уведомлений</string>
<string name="filter_apps_info">Уведомления будут синхронизированы для выбранных приложений.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Встроенная память</string>
<string name="sftp_all_files">Все файлы</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-карта %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD-карта</string>
<string name="sftp_readonly">(только чтение)</string>
<string name="sftp_camera">Фотографии с камеры</string>
<string name="add_host">Добавить хост/IP-адрес</string>
<string name="no_players_connected">Медиапроигрывателей не найдено</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s на %2$s</string>
<string name="send_files">Отправить файлы</string>
......@@ -189,7 +189,6 @@
<string name="permission_explanation">Этому модулю нужны разрешения для работы</string>
<string name="optional_permission_explanation">Необходимо предоставить дополнительные разрешения для включения всех функций</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Некоторые функции модулей отключены из-за отсутствия необходимых разрешений (нажмите для просмотра подробностей):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Для доступа к файлам с вашего компьютера приложению необходимо разрешение на доступ к встроенной памяти телефона</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Чтобы обмениваться файлами между телефоном и компьютером, необходимо предоставить доступ к встроенной памяти телефона</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Чтобы читать и писать SMS с компьютера, вам необходимо дать разрешение на доступ к SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Чтобы видеть телефонные звонки и SMS на компьютере, необходимо дать разрешение на телефонные звонки и SMS</string>
......
......@@ -189,11 +189,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Filter upozornení</string>
<string name="filter_apps_info">Upozornenia budú synchronizované pre vybrané aplikácie.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Interné úložisko</string>
<string name="sftp_all_files">Všetky súbory</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD karta %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD karta</string>
<string name="sftp_readonly">(iba na čítanie)</string>
<string name="sftp_camera">Obrázky fotoaparátu</string>
<string name="add_host">Pridať hostiteľa/IP</string>
<string name="no_players_connected">Nenašli sa žiadne prehrávače</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s na %2$s</string>
<string name="send_files">Odoslať súbory</string>
......@@ -221,7 +221,6 @@
<string name="permission_explanation">Tento plugin potrebuje oprávnenia aby fungoval</string>
<string name="optional_permission_explanation">Musíte povoliť oprávnenia na povolenie všetkých funkcií</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Niektoré pluginy majú zakázané funkcie pre nedostatok opránení (ťuknite pre viac info):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Na prístup k vaším súborom z PC, aplikácia potrebuje oprávnenie na prístup k vašemu úložisku</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Na zdieľanie súborov medzi vašim telefónom a počítačom potrebujete dať prístup k úložisku telefónu</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Na čítanie a písanie SMS z vašeho počítača, potrebujete dať oprávnienie na SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Aby ste videli telefónne hovory a SMS z počítača, potrebujete dať oprávnenie na hovory a SMS</string>
......
......@@ -184,13 +184,32 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Underrättelsefilter</string>
<string name="filter_apps_info">Underrättelser synkroniseras för markerade applikationer.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Intern lagring</string>
<string name="sftp_all_files">Alla filer</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD-kort %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD-kort</string>
<string name="sftp_readonly">(skrivskyddat)</string>
<string name="sftp_camera">Kamerabilder</string>
<string name="add_device_dialog_title">Lägg till apparat</string>
<string name="add_device_hint">Värddatornamn eller IP-adress</string>
<string name="sftp_preference_detected_sdcards">Detekterade SD-kort</string>
<string name="sftp_preference_edit_sdcard_title">Redigera SD-kort</string>
<string name="sftp_preference_configured_storage_locations">Anpassa lagringsplatser</string>
<string name="sftp_preference_add_storage_location_title">Lägg till lagringsplats</string>
<string name="sftp_preference_edit_storage_location">Redigera lagringsplats</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut">Lägg till genväg till kamerakatalog</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_on">Lägg till en genväg till kamerakatalogen</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_off">Lägg inte till en genväg till kamerakatalogen</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location">Lagringsplats</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location_already_configured">Platsen har redan ställts in</string>
<string name="sftp_storage_preference_click_to_select">klicka för att välja</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name">Namn att visa</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_already_used">Namn att visa används redan</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_cannot_be_empty">Namn att visa kan inte vara tomt</string>
<string name="sftp_action_mode_menu_delete">Ta bort</string>
<string name="sftp_no_sdcard_detected">Inga SD-kort detekterades</string>
<string name="sftp_no_storage_locations_configured">Inga lagringsplatser inställda</string>
<string name="sftp_saf_permission_explanation">För att komma åt filer från en annan apparat måste lagringsplatser ställas in</string>
<string name="add_host">Lägg till värddator/IP-adress</string>
<string name="add_host_hint">Värddatornamn eller IP</string>
<string name="no_players_connected">Inga spelare hittades</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s på %2$s</string>
<string name="send_files">Skicka filer</string>
......@@ -218,7 +237,6 @@
<string name="permission_explanation">Insticksprogrammet behöver rättigheter för att fungera</string>
<string name="optional_permission_explanation">Du måste ge extra rättigheter för att aktivera alla funktioner</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Vissa insticksprogram har inaktiverade funktioner på grund av att rättigheter saknas (rör för mer information):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">För att komma åt filerna från din dator behöver applikationen rättighet att komma åt telefonens lagringsutrymme</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">För att dela filer mellan telefonen och skrivbordet behöver du ge tillgång till telefonens lagringsutrymme</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">För att läsa och skriva SMS från skrivbordet måste du ge rättigheter för SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">För att se telefonsamtal och SMS från skrivbordet måste du ge rättigheter för telefonsamtal och SMS</string>
......
......@@ -139,11 +139,11 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Bildirim süzgeci</string>
<string name="filter_apps_info">Bildirimler, seçili uygulamalar için eşitlenecektir.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Harici depolama</string>
<string name="sftp_all_files">Tüm dosyalar</string>
<string name="sftp_sdcard_num">SD kart %d</string>
<string name="sftp_sdcard">SD kart</string>
<string name="sftp_readonly">(salt okunur)</string>
<string name="sftp_camera">Kamera resimleri</string>
<string name="add_host">Makine/IP ekle</string>
<string name="no_players_connected">Onatıcı bulunamadı</string>
<string name="mpris_player_on_device">%2$s üzerindeki %1$s</string>
<string name="send_files">Dosyaları gönder</string>
......@@ -170,7 +170,6 @@
<string name="permission_explanation">Bu eklenti, çalışmak için izne ihtiyaç duyuyor</string>
<string name="optional_permission_explanation">Tüm işlevleri etkinleştirmek için daha fazla yetkiye ihtiyacınız var</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Bazı eklentilerin özellikleri, izin yetersizliğinden kapalı gelmektedir (daha fazla bilgi için dokunun):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Bilgisayarınızdaki dosyalara erişmek için, uygulama telefonunuzun depolama alanına erişim izni olmalıdır</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Telefon ve masaüstünüz arasında dosya paylaşılabilmesi için, telefonun depolama alanına erişim izni olmalıdır</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Masaüstünde SMS yazma ve okuma yapmak için SMS izni gereklidir</string>
<string name="telephony_permission_explanation">Masaüstünden telefon çağrılarını ve SMS görebilmek için izin gereklidir</string>
......
......@@ -194,13 +194,32 @@
<string name="title_activity_notification_filter">Фільтр сповіщень</string>
<string name="filter_apps_info">Сповіщення буде синхронізовано для позначених програм.</string>
<string name="sftp_internal_storage">Вбудоване сховище даних</string>
<string name="sftp_all_files">Усі файли</string>
<string name="sftp_sdcard_num">Картка SD %d</string>
<string name="sftp_sdcard">Картка SD</string>
<string name="sftp_readonly">(лише читання)</string>
<string name="sftp_camera">Знімки фотоапарата</string>
<string name="add_device_dialog_title">Додавання пристрою</string>
<string name="add_device_hint">Назва або IP-адреса вузла</string>
<string name="sftp_preference_detected_sdcards">Виявлені картки SD</string>
<string name="sftp_preference_edit_sdcard_title">Редагувати картку SD</string>
<string name="sftp_preference_configured_storage_locations">Налаштовані розташування сховищ</string>
<string name="sftp_preference_add_storage_location_title">Додати розташування сховища</string>
<string name="sftp_preference_edit_storage_location">Редагувати розташування сховища</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut">Додати кнопку для теки камери</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_on">Додати кнопку для теки камери</string>
<string name="sftp_preference_add_camera_shortcut_summary_off">Не додавати кнопку для теки камери</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location">Розташування сховища</string>
<string name="sftp_storage_preference_storage_location_already_configured">Це розташування вже налаштовано</string>
<string name="sftp_storage_preference_click_to_select">клацання для позначення</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name">Назва дисплея</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_already_used">Цю назву дисплея вже використано</string>
<string name="sftp_storage_preference_display_name_cannot_be_empty">Назва дисплея не може бути порожньою</string>
<string name="sftp_action_mode_menu_delete">Вилучити</string>
<string name="sftp_no_sdcard_detected">Не виявлено карток SD</string>
<string name="sftp_no_storage_locations_configured">Не налаштовано розташувань сховищ</string>
<string name="sftp_saf_permission_explanation">Щоб отримувати віддалений доступ до файлів, вам слід налаштувати розташування сховищ</string>
<string name="add_host">Додати вузол/IP</string>
<string name="add_host_hint">Назва або IP-адреса вузла</string>
<string name="no_players_connected">Не знайдено програвачів</string>
<string name="mpris_player_on_device">%1$s на %2$s</string>
<string name="send_files">Надіслати файли</string>
......@@ -228,7 +247,6 @@
<string name="permission_explanation">Для роботи цього додатка потрібні додаткові права доступу</string>
<string name="optional_permission_explanation">Щоб уможливити використання усіх функцій, вам слід надати програмі додаткові права доступу</string>
<string name="plugins_need_optional_permission">Можливості деяких додатків вимкнено, оскільки програмі не вистачає прав доступу (натисніть, щоб дізнатися більше):</string>
<string name="sftp_permission_explanation">Для доступу до ваших файлі із персонального комп’ютера програмі потрібні права доступу до сховища даних вашого телефону</string>
<string name="share_optional_permission_explanation">Щоб спільного використовувати файли на вашому телефоні і робочому комп’ютері, вам слід надати програмі доступ до сховища даних вашого телефону</string>
<string name="telepathy_permission_explanation">Щоб читати і писати SMS з вашого робочого комп’ютера, вам слід надати програмі доступ до SMS</string>
<string name="telephony_permission_explanation">"Щоб переглядати дзвінки і SMS з робочого комп’ютера, вам слід надати програмі доступ до дзвінків і SMS"</string>
......
......@@ -174,7 +174,6 @@
<string name="title_activity_notification_filter">通知过滤器</string>
<string name="filter_apps_info">所选软件的通知将会被同步。</string>
<string name="sftp_internal_storage">内部存储</string>
<string name="sftp_all_files">所有文件</string>