Commit 5f89028c authored by Allan Nordhøy's avatar Allan Nordhøy Committed by Linus Jahn

Spelling: because not → as a result of not (#223)

parent e454ecf4
......@@ -62,15 +62,15 @@
<context>
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
......@@ -210,4 +210,11 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -113,15 +113,27 @@
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<translation>Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, da Sie nicht verbunden sind.</translation>
<translation type="vanished">Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, da Sie nicht verbunden sind.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<translation>Der Kontakt konnte nicht hinzugefügt werden, da Sie nicht verbunden sind.</translation>
<translation type="vanished">Der Kontakt konnte nicht hinzugefügt werden, da Sie nicht verbunden sind.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<translation>Der Kontakt konnte nicht entfernt werden, da Sie nicht verbunden sind.</translation>
<translation type="vanished">Der Kontakt konnte nicht entfernt werden, da Sie nicht verbunden sind.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -272,6 +284,13 @@
<translation>Möchten Sie wirklich &lt;%1&gt; aus Ihrer Kontaktliste entfernen?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>main</name>
<message>
......
......@@ -82,15 +82,27 @@
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<translation>No se pudo enviar el mensaje porque no está conectado.</translation>
<translation type="vanished">No se pudo enviar el mensaje porque no está conectado.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<translation>No se pudo añadir el contacto porque no está conectado.</translation>
<translation type="vanished">No se pudo añadir el contacto porque no está conectado.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<translation>No se pudo eliminar el contacto porque no está conectado.</translation>
<translation type="vanished">No se pudo eliminar el contacto porque no está conectado.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -237,4 +249,11 @@
<translation>¿Realmente desea borrar el contacto &lt;%1&gt; de su lista?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -104,15 +104,15 @@
<context>
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
......@@ -260,4 +260,11 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -81,15 +81,15 @@
<context>
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
......@@ -233,4 +233,11 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -104,15 +104,15 @@
<context>
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
......@@ -264,4 +264,11 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -82,15 +82,27 @@
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<translation type="unfinished">Kunne ikke sende melding, som følge av manglende tilkobling.</translation>
<translation type="obsolete">Kunne ikke sende melding, som følge av manglende tilkobling.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<translation type="unfinished">Kunne ikke legge til kontakt, som følge av manglende tilkobling.</translation>
<translation type="obsolete">Kunne ikke legge til kontakt, som følge av manglende tilkobling.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<translation type="unfinished">Kunne ikke fjerne kontakt, som følge av manglende tilkobling.</translation>
<translation type="obsolete">Kunne ikke fjerne kontakt, som følge av manglende tilkobling.</translation>
</message>
<message>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -237,4 +249,11 @@
<translation>Ønsker du virkelig å slette kontakten &lt;%1&gt; fra din kontaktliste?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -81,15 +81,15 @@
<context>
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
......@@ -241,4 +241,11 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -81,15 +81,15 @@
<context>
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
......@@ -229,4 +229,11 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
......@@ -108,15 +108,15 @@
<context>
<name>Kaidan</name>
<message>
<source>Could not send message, because not being connected.</source>
<source>Could not send message, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not add contact, because not being connected.</source>
<source>Could not add contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Could not remove contact, because not being connected.</source>
<source>Could not remove contact, as a result of not being connected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
......@@ -268,6 +268,13 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ToolBarApplicationHeader</name>
<message>
<source>More Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>main</name>
<message>
......
......@@ -189,8 +189,8 @@ void Kaidan::sendMessage(QString jid, QString message)
if (client->isConnected()) {
emit client->sendMessageRequested(jid, message);
} else {
emit passiveNotificationRequested(tr("Could not send message, because not being connected."));
qWarning() << "[main] Could not send message, because not being connected.";
emit passiveNotificationRequested(tr("Could not send message, as a result of not being connected."));
qWarning() << "[main] Could not send message, as a result of not being connected.";
}
}
......@@ -199,8 +199,8 @@ void Kaidan::addContact(QString jid, QString nick)
if (client->isConnected()) {
emit client->addContactRequested(jid, nick);
} else {
emit passiveNotificationRequested(tr("Could not add contact, because not being connected."));
qWarning() << "[main] Could not add contact, because not being connected.";
emit passiveNotificationRequested(tr("Could not add contact, as a result of not being connected."));
qWarning() << "[main] Could not add contact, as a result of not being connected.";
}
}
......@@ -209,8 +209,8 @@ void Kaidan::removeContact(QString jid)
if (client->isConnected()) {
emit client->removeContactRequested(jid);
} else {
emit passiveNotificationRequested(tr("Could not remove contact, because not being connected."));
qWarning() << "[main] Could not remove contact, because not being connected.";
emit passiveNotificationRequested(tr("Could not remove contact, as a result of not being connected."));
qWarning() << "[main] Could not remove contact, as a result of not being connected.";
}
}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment