Skip to content

Add developer name to appdata

bbhtt requested to merge bbhtt/plasmatube:bbhtt/fix-appdata-validation into master

Merge request reports